Informatie over werkzaamheden Paddepoel

19 juni 2020

Voor wie?

Omwonenden

Waar?

Paddepoel

Wanneer?

medio september 2019 - voorjaar 2020

Werkzaamheden Paddepoel

In 2017 zijn we gestart met de aanleg van een warmtenet in Zernike. Een warmtenet bestaat uit twee buizen (één voor toevoer, één voor retour) onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. Momenteel breiden we het warmtenet uit in Paddepoel. Op deze pagina leest u meer informatie hierover.

Afgelopen voorjaar zijn we verder gegaan met de aanleg in de wijk Paddepoel. Het eerste deel (Planetenlaan) is inmiddels afgerond. In september zijn we gestart met het tracé Plutolaan (vanaf Meteoorstraat) – Poolsterlaan – Antaresstraat – Pleiadenlaan – Kruispunt Zonnelaan tot aan de hoek van de Dierenriemstraat.

 

Wat gaan we doen?

Over een route van meer dan anderhalve kilometer leggen we een leidingnetwerk aan door Paddepoel. Deze route loopt door de Planetenlaan (afgerond), Plutolaan, Poolsterlaan, Antaresstraat en via het kruispunt Zonnelaan door de Pleiadenlaan tot de Dierenriemstraat. Daarnaast wordt er in de Plutolaan een regenwaterriool aangelegd en wordt de straat klimaatadaptief ingericht.


Het aanleggen van dit leidingnetwerk betekent dat we moeten graven. Dit zorgt voor behoorlijk wat overlast, zoals tijdelijke wegafsluitingen. Dit kan ook betekenen dat u tijdens een afsluiting uw auto niet voor de deur kunt parkeren. De stoepen blijven wel toegankelijk voor voetgangers, rollators en scootmobielen.

We begrijpen dat de werkzaamheden overlast geven. Deze proberen we uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Waar we kunnen, gaan we op zoek naar maatwerkoplossingen voor uitzonderlijke situaties. Heeft u een uitzonderlijke situatie? Neem hiervoor dan contact met ons op.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats van medio september tot en met voorjaar 2020. Onderstaande planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Iedere week wordt de planning bijgewerkt.

Vanaf 29 juni is er spreekuur op maandagmiddag van 13.30-15.30 in onze info unit op de parkeerplaats van de Parrel. Als u informatie wilt of vragen heeft kunt u daar terecht. We nemen uiteraard de corona maatregelen in acht.  Onze klantenservice is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 050 – 368 8700, maar ook via email: klantenservice@warmtestad.nl.

Plutolaan, gefaseerd

  • Begin april starten in de Plutolaan de herinrichtingswerkzaamheden. De werkzaamheden hebben betrekking op zogenaamde klimaat adaptieve maatregelen en zijn uitgevoerd door aannemer Oosterhof Holman. De werkzaamheden in de Plutolaan zijn inmiddels afgrond. Tijdens de werkzaamheden van de afgelopen maanden is een zogenaamd infiltratie riool aangelegd. Dat betekent dat bij hevige regenval of clusterbuien het water sneller en beter kan worden afgevoerd. Daarnaast zijn er ‘haakse’ parkeervakken aangelegd. Hiervoor is de rijbaan versmald in de Plutolaan. Een andere verbetering is de speciale deklaag van het asfalt. Dat kaatst warmte terug en zorgt daarmee dat het wegdek minder warmte vasthoudt. En de groenvakken worden heringericht. Er worden nieuwe bomen geplant om de Plutolaan groener te maken wat er ook voor zorgt dat de straten beter afkoelen bij hoge temperaturen. De straat is inmiddels geasfalteerd en de bomen worden in het najaar geplant. De laatste herstelwerkzaamheden worden verricht.
  • De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd in de Plutolaan. De parkeerplaatsen worden bestraat en de straten worden afgewerkt.

Poolsterlaan (gedeelte tussen Plutolaan en Bernlef)
De weg is geasfalteerd en er kan vanaf de Poolsterlaan weer gereden worden naar de Antaresstraat.

Antaresstraat

  • De Antaresstraat is opnieuw geasfalteerd. Daarmee is de hele Antaresstraat weer bereikbaar voor alle verkeer.
  • Upsilon is inmiddels aangesloten op ons warmtenet.
  • Ook in de Antaresstraat is sprake van een deel herinrichting. De herbeplanting van de bomenrij aan de kant van de portiekwoningen staat gepland voor dit najaar. Dat is een geschikte tijd om bomen te planten.

Venuslaan
De weg is opnieuw geasfalteerd.

Pleiadenlaan

De Pleiadenlaan is inmiddels geasfalteerd. Ook de belijning is weer aangebracht. De laatste herstelwerkzaamheden worden hier uitgevoerd.

(versie 6 juli 2020. Deze planning is onder voorbehoud en kan door bijvoorbeeld weersomstandigheden eventueel wijzigen. )

Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 050 – 368 8700, maar ook via email: klantenservice@warmtestad.nl. Daarnaast zijn we ook letterlijk in de buurt om antwoord te kunnen geven op uw vragen. Vanaf 29 juni zijn we iedere maandagmiddag tussen 13:30 uur en 15:30 uur aanwezig in onze info unit op het parkeerterrein van de Parrel. Hier bent u van harte welkom om uw vragen te stellen.  Uiteraard nemen we daar de Corona maatregelen in acht.

 

 

 

Communicatie met omwonenden

Project Klimaatadaptatie

Bijzonder bij dit deel van het traject is dat de aanleg van ons warmtenet wordt ingezet om de Plutolaan veiliger en groener te maken. Dit is de uitkomst van een mooi samenwerkingsproces tussen bewonersgroep en initiatiefnemer Co-Creatie, de gemeente en WarmteStad.

Voor het project klimaatadaptatie heeft de gemeente een subsidie van het Rijk gekregen om de wijk te vergroenen. Zo worden er onder meer nieuwe regenwater riolen aangelegd, verandert de indeling van de Plutolaan en wordt de straat groener ingericht.

Lees meer over het project klimaatadaptatie in het verslag Van modderboel naar goed gevoel (PDF).

Vragen, klachten of opmerkingen?

Neem dan vooral contact met ons op! Helaas zijn we vanwege het Corona virus en de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd niet meer in de Plutozaal aanwezig op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur. Wel kunt u ons tijdens kantooruren bellen op telefoonnummer 050 - 368 87 00. Uiteraard kunt u ons ook mailen via klantenservice@warmtestad.nl.

Veelgestelde vragen

Wie is WarmteStad?

WarmteStad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Wij bieden Stadjers en bedrijven betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte- en/of koude oplossingen. Inmiddels hebben we meer dan 2100 klanten op diverse plekken in de stad Groningen. Jouw woning wordt aangesloten op het warmtenet dat we nu aanleggen.

Warmte van WarmteStad: krijg ik het straks nog wel warm genoeg?

Jouw gebouw wordt eind dit jaar (2020) aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. Graag leggen we uit hoe deze warmte bij jou komt.

Op het Zerniketerrein hebben wij vorig jaar een tijdelijke warmteopwekcentrale gebouwd. Vanuit deze warmteopwekcentrale leveren wij, via ons warmtenet, nu al warmte aan alle gebouwen van de Hanze Hogeschool Groningen op het Zerniketerrein. Dit jaar zijn daar Upsilon, de Planetenflats en Polaris bijgekomen.

Het warmtenet is een leidingnetwerk dat gevuld is met warm water. Vanaf onze centrale gaat er water van 90 graden in de leiding. Als dit water bij jouw gebouw aankomt is het maximaal drie graden afgekoeld. De watertemperatuur is ongeveer gelijk aan het opgewarmde water van een cv ketel. Jouw woning kan straks dus net zo warm worden als met de huidige cv ketel.

Kan ik mijn auto nog parkeren in de straat tijdens de werkzaamheden?

Het is helaas niet altijd mogelijk om de auto te parkeren in de straten waar we aan het werk zijn. De stoepen blijven meestal wel toegankelijk voor voetgangers, rollators en scootmobielen. De bereikbaarheid wordt ook met de hulpdiensten gecommuniceerd en doorgesproken.

We begrijpen dat de werkzaamheden overlast geven. Deze proberen we uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Waar we kunnen, gaan we op zoek naar maatwerkoplossingen voor uitzonderlijke situaties. Heeft u een uitzonderlijke situatie? Neem hiervoor dan contact met ons op.