Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Meest gezocht

Mijn gebouw

Financiën Warmtestad 2019 en 2020

Financiën Warmtestad 2019 en 2020

Informatie over jaarcijfers 2019 en begroting 2020.

Op 26 februari heeft het college van B&W van de gemeente Groningen – een van onze twee aandeelhouders – de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de financiën van WarmteStad over 2019 en 2020.

De financiële portefeuille van WarmteStad bestaat uit het project Warmtenet Noordwest en haar WKO projecten. Warmtenet Noordwest wordt gekenmerkt door grote uitgaven aan het begin van het project en gestaag oplopende inkomsten gedurende de eerste jaren. Dit geldt in mindere mate ook voor WKO. Hierom was vooraf rekening gehouden met een aanloopverlies over 2019. De omvang van dit verlies was begroot op 0,9 miljoen Euro. De prognose voor de omvang van het aanloopverlies over 2019 is nu 2,75 miljoen Euro op basis van de realisaties tot en met oktober en de aangepaste verwachting voor november en december.

Specifieke informatie over de oorzaken hiervan is te lezen in de brief van het college aan de gemeenteraad. In deze brief is beschreven welke maatregelen we hebben genomen om de voorspelbaarheid van de financiële positie te verhogen. Ook wordt uitgelegd hoe de inkomsten de komende jaren toenemen, bijvoorbeeld doordat er meer aansluitingen op het warmtenet komen.

In 2020 breiden we ons warmtenet verder uit naar Selwerd. WarmteStad sluit in Selwerd vooral de grote gebouwen aan zoals De Beukenhorst, Dragant (voorheen Duindoornflat) en zwembad de Parrel en de Vensterschool. Ook worden er diverse ketelhuizen aangesloten van de woningcorporaties, zoals aan de Kornoeljestraat, Gelderse Roosstraat en de Eglantierstraat. Daarnaast wordt gestart met de bouw van onze nieuwe warmtecentrale op Zernike Campus en starten we de uitkoppeling van restwarmte. Restwarmte van datacenters is de duurzame bron die huizen en gebouwen in Groningen-Noord gaat voorzien van warmte.

>> Bekijk hier de planning van de aanleg van ons warmtenet