Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Het sneeuwbaleffect van WarmteStad

Het sneeuwbaleffect van WarmteStad

Na Zernike en Selwerd is nu Paddepoel aan de beurt voor aansluiting op ons warmtenet. Diverse bewonersgroepen zien in onze activiteiten een goede aanleiding om zelf ook allerlei initiatieven te ontplooien die de leefomgeving en het klimaat ten goede komen.

 

Op weg naar het Upsilon, het wooncomplex voor studenten en starters aan de Antaresstraat, zal WarmteStad graafwerkzaamheden moeten verrichten in onder andere de Plutolaan. ‘Als de boel toch op de schop gaat, kunnen we gelijk onze plannen voor de herinrichting van de straat realiseren’, zo dacht een groep bewoners die zich hebben verenigd in ‘Co Creatie Paddepoel’.

Modderboel
‘Het begon ermee dat onze werkgroep Verkeer en Veiligheid zich sterk maakte voor een versmalling van de laan, passend bij het karakter van een 30 kilometerzone’, vertelt de procesbegeleider van Co Creatie, Titia Struiving. ‘En voor het groen zijn ook allerlei plannen bedacht: er moet meer variatie komen. We willen graag dat de laan een groot deel van het jaar in bloei staat en dat vogels continu voedsel vinden. Hopelijk gaan we in mei van modderboel naar goed gevoel!’

Optimale bewonersparticipatie
Drie partijen werken nu met elkaar samen in de Plutolaan: Co Creatie, de gemeente en WarmteStad. ‘Dat was even wennen in het begin’, aldus Struiving. ‘WarmteStad wil het liefst geen oponthoud in haar werkzaamheden en de gemeente heeft ook haar doelstellingen en opdrachten. Maar we hebben elkaar gevonden en kunnen daarom snelle stappen maken. In deze nieuwe vorm van samenwerking kan bewonersparticipatie optimaal uit de verf komen’, zegt Struiving met een glimlach. ‘Wat nu nog rest is de financiering. Daar is de gemeente druk mee bezig. Ik ben geen profeet, wel een optimist. Mijn persoonlijke indruk is dan ook dat de vooruitzichten gunstig zijn.’ (UPDATE: de subsidie is inmiddels verstrekt)

Los van het gas
Een andere groep die een bijdrage gaat leveren aan een duurzaam Paddepoel is ‘Buurtwarmte Paddepoel’. ‘WarmteStad richt zich nu nog op appartementen, maar het zou mooi zijn als ook grondgebonden (koop)woningen een aansluiting kunnen krijgen’, zegt Derk den Boer. Hij is voorzitter van de Wijkraad Paddepoel en groot voorstander van verduurzaming. ‘We moeten deze oude wijk los van het gas krijgen,’ zegt hij.

Restwarmte van datacenters
Inmiddels zijn er in Paddepoel plannen voor de oprichting van een buurtcoöperatie. Zij gaat onderzoeken of een fijnmazig warmtenet, mogelijk gevoed vanuit het hoofdnet van WarmteStad, tot de mogelijkheden behoort. Den Boer: ‘Via de coöperatie hopen de bewoners een vorm van regie in het verduurzamingsproces te krijgen. Wij zijn geen voorstander van biomassa. Het gebruik van restwarmte van datacenters door WarmteStad heeft onze voorkeur. En mocht WarmteStad toch kiezen voor aardwarmte op een minder diep niveau, zoals directeur Takkenbos onlangs nog opperde, dan heeft dat ook onze zegen.’