Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Reactie op Raadsonderzoek Geothermie Groningen Noordwest

Reactie op Raadsonderzoek Geothermie Groningen Noordwest

Op 6 juli is het rapport gepresenteerd dat de gemeenteraad van Groningen heeft gedaan naar het geothermieproject dat in november 2017 ‘on hold’ is gezet. Het rapport geeft inzicht in het verloop van het project en de bijdrage die verschillende partijen, waaronder WarmteStad, hieraan hebben geleverd.

Het doel van dit onderzoek was om aan inwoners van de gemeente verantwoording af te leggen en om te leren met het oog op de toekomst.

>> Het rapport is op deze pagina te downloaden

Zorgvuldige besluitvorming
Een belangrijke conclusie is dat WarmteStad zorgvuldig het besluitvormingstraject heeft bewandeld, waarbij veel moeite is gedaan om de gemeente tijdig, volledig en juist te informeren over de voortgang. Ook wordt geconcludeerd dat er sprake was van een ‘gedegen projectmanagement’, waarbij interne communicatie goed was met daarbij ruime aandacht voor veiligheidsaspecten.

Risicomanagement
De onderzoekers constateren verder dat de wereld van geothermie de laatste jaren sterk in beweging is. Het denken over seismische risico’s is gaandeweg veranderd, evenals de wet- en regelgeving over geothermie. Bovendien is in die periode ook het aantal aardbevingen door gaswinning toegenomen.  De onderzoekers constateren in verband hiermee een omslag in denken bij SodM in 2017. Volgens hen had WarmteStad alerter op deze signalen kunnen zijn zodat eerder dan het voorjaar van 2017 duidelijk had kunnen dat een positief oordeel van SodM niet vanzelfsprekend was of niet zou komen.

Vol energie door naar een nieuwe duurzame bron
Directeur Dick Takkebos: “We hebben kennis genomen van een gedegen onderzoek. Het is goed dat het rapport duidelijkheid geeft over een aantal zaken. Wij zijn blij een bevestiging te krijgen van de professionaliteit als organisatie en trekken tegelijk lering uit het proces. We herkennen ons in de aanbevelingen over de wijze waarop in een veranderend speelveld met belangrijke stakeholders moet worden omgegaan en passen deze nu al toe bij het vinden naar een alternatief voor geothermie. Belangrijk voor ons is dat we nu een nieuwe warmtebron vinden die een actieve bijdrage levert aan een duurzame toekomst van Groningen.”

Omgevingswarmte en biomassa
Vrijwel direct na het staken van het geothermieproject is WarmteStad op zoek gegaan naar een duurzaam alternatief. Meerdere bronnen en broncombinaties zijn hierbij onderzocht. Op dit moment worden de varianten omgevingswarmte en biomassa verder uit als verwarmingsbron voor het Warmtenet Noordwest. In respectievelijk september en oktober nemen de aandeelhouders, de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, hierover een besluit.