Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Klantportaal tijdelijk niet bereikbaar. Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

WarmteStad werkt drie varianten uit als nieuwe duurzame bron voor Warmtenet Noordwest

WarmteStad werkt drie varianten uit als nieuwe duurzame bron voor Warmtenet Noordwest

WarmteStad werkt drie varianten uit die als verwarmingsbron kunnen dienen voor de diverse bedrijven en instellingen op Zernike en de 10.000 huishoudens in Paddepoel en Selwerd. Het gaat om biogas, biomassa en omgevingswarmte. Er wordt gekozen voor een groeimodel.

Dit groeimodel betekent dat we willen kiezen voor een duurzame bron die in 2020 betaalbare en betrouwbare energie levert. Tegelijk kijken we voor de toekomst naar andere alternatieven, waarbij aangehaakt kan worden op nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie.

Drie varianten
Met het groeimodel als uitgangspunt werken we drie varianten (in willekeurige volgorde) uit die op de korte termijn het meest kansrijk zijn. Ze worden nader onderzocht op zaken als beschikbaarheid, duurzaamheid en financiële haalbaarheid. De aandeelhouders – gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen – maken hieruit in juli een principe-keuze voor een nieuwe bron die vanaf 2020 duurzame warmte gaat leveren.

• Biogas
Met biogas wordt organisch materiaal, zoals hout, afval, bladresten of mest, vergist tot bruikbaar gas. Diverse partijen in de omgeving van Groningen produceren al biogas. De komende periode worden verdere verkenningen gedaan bij industriële bedrijven die dit zouden kunnen leveren.

• Biomassa
Bij deze variant gaat het niet om vergisting, maar om verbranding van organisch materiaal, zoals snipperhout, snoeiafval, hakhout of houtoogst uit onderhoud van bossen. Bij deze optie is het vooral van belang dat de biomassa op een duurzame wijze wordt verkregen en voldoet aan de milieueisen. In een eerder stadium is er al eens een business case gemaakt over biomassa als bron.

• Omgevingswarmte
Hierbij worden meerdere warmtebronnen uit de directe omgeving van Zernike ingezet die elkaar waar nodig kunnen aanvullen om in de warmtevraag te kunnen voorzien, zoals waterwarmte uit het Van Starkenborghkanaal, restwarmte van datacenters of ondiepe bodemwarmte. Binnen dit concept wordt met behulp van warmtepompen de beschikbare omgevingswarmte opgewerkt naar de vereiste temperatuur voor het warmtenet.
Bij de uitwerking onderzoeken we ook de haalbaarheid van aanvullende oplossingen, zoals zonnewarmte (zonthermie) en ‘power to heat’ (omzetting van tijdelijke stroomoverschotten uit zon of wind in duurzame warmte).

Aanpak
In januari is gestart met het onderzoek naar een geschikt alternatief voor geothermie, dat in november 2017 ‘on hold’ is gezet. Meerdere bronnen en –combinaties zijn hierbij onderzocht. Hiervoor is een onderzoeksrapport opgesteld. Er is een zogeheten ‘Multi Criteria Analyse’ gemaakt, waarbij criteria zoals financiële haalbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en toekomstgerichtheid centraal staan. Ook zijn bewoners uit de noordelijke wijken van Groningen bevraagd.

Tijdelijke Warmtecentrale
Tot de nieuwe duurzame bron een feit is, worden bedrijven en woningen op Zernike, Paddepoel en Selwerd voorzien van warmte uit een tijdelijke warmtecentrale. Deze wordt weliswaar door gas gestookt, maar door een warmtekrachtkoppeling (WKK) kan een CO2–reductie van 50% gerealiseerd worden. De tijdelijke warmtecentrale moet het laatste kwartaal van dit jaar operationeel zijn. Dan worden diverse gebouwen op Zernike Campus, waaronder de Hanzehogeschool, aangesloten op de tijdelijke centrale.

Meer informatie
>>> Onderzoek (Multi Criteria Analyse) shortlist duurzame bron Warmtenet Noordwest. Dit is uitgevoerd door het bedrijf Ecofys
>>> Besluitnotitie shortlist duurzame warmtebron Noordwest