Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Vrydemalaan Blok E en Grunobuurt Regulateur en Tractie geen koeling Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

WarmteStad op zoek naar alternatieve bron voor geothermie Warmtenet Noordwest

WarmteStad op zoek naar alternatieve bron voor geothermie Warmtenet Noordwest

WarmteStad gaat op zoek naar een alternatieve warmtebron voor geothermie voor het Warmtenet Noordwest. Het college van burgemeester en wethouders in Groningen stelt aan de gemeenteraad van Groningen voor om het geothermieproject van WarmteStad ‘on hold’ te zetten voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat WarmteStad zal stoppen met de voorbereidingen voor de eerste geothermie boring op Zernike. Een vergelijkbaar voorstel wordt later deze maand eveneens besproken door de Raad van Commissarissen van de andere aandeelhouder Waterbedrijf Groningen.

Al vanaf het begin van de planvorming is veiligheid voor WarmteStad uitgangspunt geweest. We hebben de afgelopen jaren meerdere bureaus specialistische onderzoeken laten doen en voorzorgsmaatregelen bepaald, waardoor er een uitgebreid dossier is ontstaan. Een Seismische Risicoanalyse (SRA) en een eerste boring moesten hier meer duidelijkheid over geven.

Sinds de publicatie van de ‘Staat van de sector geothermie’ wordt er een nieuw licht op dit proces geworpen. We constateren dat de inzichten over geothermie en veiligheid bij de beoordelende instanties aan verandering onderhevig zijn. Duidelijkheid hierover is voor ons een absolute voorwaarde om met geothermie op deze locatie door te gaan. Daarbij verwachten we niet dat de discussie op korte termijn zodanig is verhelderd dat er begin 2018 een weloverwogen besluit kan worden genomen over een investering van de eerste boring.

Wel hechten we grote waarde aan duidelijkheid over de haalbaarheid van geothermie in onze stad in het licht van haar energieambities. De Seismische Risico Analyse die wij momenteel opstellen, ronden wij daarom af met het doel die duidelijkheid alsnog te krijgen.

Tijdelijke warmtebron Noordwest
Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de gemeenteraad en Waterbedrijf Groningen gaat WarmteStad op zoek naar een alternatieve duurzame warmtevoorziening voor Warmtenet Noordwest. Het warmtenet op Zernike Campus is bijna afgerond en er liggen plannen om die onder de Ring door te trekken naar de Planetenlaan. Met verschillende afnemers in het noordwesten van de stad hebben wij afspraken over duurzame warmtelevering in 2018. Om hier op korte termijn warmte te kunnen leveren wordt er een voorziening voor tijdelijke warmte-opwek gerealiseerd die de komende jaren aan de warmtevraag kan voldoen.

“Alle energie op vinden duurzaam alternatief”
Directeur Dick Takkebos: “Met WarmteStad leveren we een actieve bijdrage aan een duurzame toekomst van de stad Groningen. We hebben altijd gezegd dat we met ons geothermieproject aan de veiligheid van Groningers geen concessies willen en zullen doen. Met ons initiatief hebben we het voortouw genomen in de energietransitie. We hebben dit vakkundig en zorgvuldig voorbereid, maar mede door de gewijzigde Mijnbouwwet en de sterk veranderende wereld van geothermie, is er nu sprake van een nieuwe realiteit. Het is belangrijk dat de experts de discussie over veiligheid goed met elkaar kunnen voeren en daarvoor de tijd krijgen. We richten ons nu op andere perspectieven om het warmtenet Noordwest duurzaam te voeden. We zetten daarom nu alle energie op het vinden van een duurzaam alternatief op Zernike dat bijdraagt aan de energietransitie in de stad.”

Zie ook: Raadsvoorstel ‘Vervolgtraject Geothermie’ gemeente Groningen