Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Meest gezocht

Mijn gebouw

Gemeenteraad bespreekt rapport SodM

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag 19 juli in een interpellatiedebat het rapport ‘de Staat van de Geothermiesector’ besproken, dat in de week ervoor is gepresenteerd door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).De raad gaf nogmaals aan pal achter ons project geothermie te staan en daar zijn we uiteraard blij mee. Veel partijen gaven aan dat ze vanaf het begin af aan goed zijn meegenomen in het project en de denkbare risico’s. In het verleden zijn hierover diverse ‘expertmeetings’ geweest en de raad is op excursie geweest bij andere bestaande geothermieprojecten, zoals in Pijnacker. Het rapport van SodM kwam voor de Raad als een verrassing. Wethouder Gijsbertsen beaamde dat tijdens het debat: “Het college was verrast, juist omdat er vaak overleg is met het SodM.”

Inzichten
Ook vroeg de gemeenteraad aan de wethouder of het SodM-rapport nieuwe inzichten bevat, die de raad nog niet kende. Wethouder Gijsbertsen: “Er staan geen risico’s in die we niet met de Raad hebben besproken. Juist omdat het om een aardbevingsgevoelig gebied gaat, hebben we meerdere onderzoeken laten doen. We hebben geleerd van geslaagde en minder geslaagde projecten. Maar dat is nog niet voldoende, we willen echt zekerheid”, aldus de wethouder.

Traffic Light System
Hiervoor wordt onder meer een Traffic Light System (TLS) ontwikkeld. Wanneer er tijdens het exploiteren van de geothermische bron onverhoopt ongewenste bewegingen in de ondergrond zouden optreden, grijpt WarmteStad op basis van dit monitoringssysteem in, ruim voordat er bovengronds voelbare trillingen zijn. Op die manier kan het geothermische systeem worden bijgestuurd of zo nodig worden stilgezet. Ook maakt het TLS-monitoringssysteem het mogelijk om de locatie en herkomst van trillingen nauwkeurig te bepalen, als deze zich onverhoopt zouden voordoen. Conclusie is dat de door SodM genoemde potentiele risico’s op seismiciteit (aardbevingen) geen rol spelen bij geothermieproject of zo klein zijn dat ze onder controle gehouden kunnen worden door bijsturing.

Benodigde vergunningen
Op dit moment heeft WarmteStad een ‘opsporingsvergunning’ van de minister van Economische Zaken. Dit betekent dat wij toestemming hebben gekregen om te onderzoeken of het gebied zich leent voor de winning van aardwarmte en in dat kader ook een boring mogen doen in 2018. Als die boring veilig en rendabel is, als er genoeg heet water gewonnen kan worden, dan moet een aparte winningsvergunning worden aangevraagd en verleend.

Verlenging huidige vergunning
De al verleende opsporingsvergunning loopt nog tot 1 november 2017. Er is nu verlenging aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarover is in augustus een gesprek tussen WarmteStad, de gemeente en het SodM. Omdat nog niet duidelijk is wat het SodM daadwerkelijk gaat adviseren aan de Minister van Economische Zaken, worden de lopende aanbestedingen gegund ‘onder voorwaarden’. Dit betekent dat WarmteStad verleende opdrachten kan terugnemen als het besluit van de minister negatief uitvalt. Dit komt er waarschijnlijk op neer dat er vertraging in de planning van de eerste boring gaat ontstaan.

Communicatie
Tijdens het raadsdebat vroegen diverse fracties verder aandacht voor communicatie met omwonenden. Hoewel hier met diverse activiteiten in de omliggende wijken, waaronder gesprekken met woningcorporaties, wijkverenigingen, wijksafari’s zeker aandacht voor geweest, nemen we deze adviezen ter harte. De komende maanden gaan wij (opnieuw) actief in gesprek met de woningcorporaties, andere verhuurders, verenigingen van eigenaren en wijkverenigingen.