Welkom bij WarmteStad

Wij zijn het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude) oplossingen biedt.

Wij zijn WarmteStad

Lokale, duurzame en betaalbare warmte en koeling voor inwoners van onze stad. Daar werken wij aan. Samen zetten we een flinke stap vooruit, richting een energieneutraal Groningen in 2035.

geven om onze stad

En om de toekomst. Zo eenvoudig ligt dat.