Welkom bij WarmteStad

Wij zijn het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude) oplossingen biedt.

Uitbreiding warmtenet Paddepoel

18 februari 2019 t/m 8 december 2019

Half februari beginnen we met de uitbreiding van ons warmtenet vanuit Zernike...

Aandeelhouders WarmteStad nemen besluit over voorstel restwarmte datacenters als duurzame bron Warmtenet Noordwest

Voor de zomervakantie definitief besluit.

Jaagpad en Blauwbrugje afgesloten voor verkeer / closed for traffic

3 juni 2019 t/m 31 augustus 2019

Vanwege de uitbreiding van het warmtenet door WarmteStad is het Jaagpad langs...

Het sneeuwbaleffect van WarmteStad

Werkzaamheden warmtenet aanleiding voor initiatieven voor klimaat en veilig...

Uitbreiding warmtenet Paddepoel een feit

Op 15 april is WarmteStad officieel begonnen met de uitbreiding van het Warmtenet...

Welkom Philip Broeksma, bedankt Mattias Gijsbertsen

Philip Broeksma is in het nieuwe college van B&W van Groningen de verantwoordelijk...

Warmtenet Zernike officieel in gebruik genomen

“Trots dat Hanzehogeschool Groningen als eerste mag aansluiten.”...

Tijdelijke warmtevoorziening Zernike klaar voor de start

Hanzehogeschool Groningen als eerste aangesloten op Warmtenet Noordwest.

Bisschop Bekkerschool krijgt 350.000 euro om aardgasvrij te worden

Met de subsidie krijgt de school een aansluiting van Warmtestad.

Sportcentrum Europapark geopend

Warmtestad de partij die duurzame energie gaat leveren.

Bytesnet wil warmte leveren voor Warmtenet Noordwest

‘Restwarmte’¬†wordt gebruikt voor woningen en gebouwen Paddepoel...

WarmteStad breidt uit!

Woensdag 31 maart heeft de gemeenteraad van de gemeente Groningen ingestemd...

Wij zijn Warmtestad

Lokale, duurzame en betaalbare warmte en koeling voor inwoners van onze stad. Daar werken wij aan. Samen zetten we een flinke stap vooruit, richting een energieneutraal Groningen in 2035.

geven om onze stad

En om de toekomst. Zo eenvoudig ligt dat.