Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Meest gezocht

Mijn gebouw

Start werkzaamheden Zernike Campus

Begin juli zijn we na een lange tijd van zorgvuldige voorbereidingen gestart met de aanleg van het Warmtenet Noordwest. Dat gebeurt op Zernike Campus. Hier bevindt zich namelijk de warmtebron die tal van gebouwen, kantoren en wooncomplexen op Zernike en in de stad gaat voorzien van aardwarmte.

Gezien de mogelijke overlast zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk in de zomervakantie gepland. De aanleg van het warmtenet begint op maandag 3 juli en betreft in de zomermaanden vooral de straat Blauwborgje. Een gedeelte van Blauwborgje zal van 3 juli tot en met begin september volledig afgesloten zijn voor verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen De Mudden en de hoek van het sportcentrum ACLO. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. De Mudden en het sportcentrum zijn dus gewoon bereikbaar. De aanleg van het gedeelte in De Mudden en Zernikelaan vindt plaats in de periode september/oktober.

Voorbereidende werkzaamheden
Uitgangspunt voor de aanleg van het Warmtenet NoordWest is dat flora en fauna zo veel mogelijk wordt ontzien. Helaas kan dit niet overal. Dit betekent dat er vanaf maandag 26 juni een aantal bomen wordt gekapt op de groenstrook ten westen van het sportterrein, tussen Blauwborgje en het Jaagpad. Het gaat in totaal om 48 bomen. Als gevolg hiervan is het fietspad tussen het Jaagpad en Blauwborgje vanaf 26 juni afgesloten voor verkeer. Het fietspad zal afgesloten blijven totdat ook het warmtenet in dit gebied is aangelegd. Fietsers richting Zernike worden omgeleid. Op de groenstrook worden daarna weer nieuwe bomen en struiken geplant.

Toekomst
Zodra het warmtenet op het Zerniketerrein is aangelegd, wordt gestart met het verdere tracé. Dat gaat dan onder de Ringweg door, richting Paddepoel-Noord, Selwerd en andere stadsdelen. Dit najaar wordt ook gestart met het aanleggen van de daadwerkelijke geothermiebron, die het warme water op gaat pompen. In de toekomst worden hier meer dan 10.000 huishoudens van duurzame warmte voorzien in plaats van aardgas. Ook op Zernike Campus zijn er verschillende gebouwen van de RUG en de Hanzehogeschool die worden aangesloten op het aardwarmtenetwerk.