Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Onze reactie op SodM-rapport 'Staat van de Geothermiesector'

Het Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder op de ondergrond (SodM) heeft deze week de ‘Staat van de Geothermiesector’ uitgebracht. Deze Staat schetst de bevindingen van SodM ten aanzien van de huidige situatie in de geothermiesector in Nederland en de verwachte ontwikkelingen. In het rapport constateert SodM diverse verbeterpunten voor de sector rondom veiligheid en deskundigheid.

Wij onderschrijven de stellingname van SodM dat veiligheid de hoogste prioriteit hoort te hebben. In een regio die dagelijks de impact van aardbevingen door gaswinning ervaart accepteren wij geen extra risico’s. Daarom heeft WarmteStad vanaf het begin van dit project veel en gedegen onderzoek gedaan naar hoe het zit met risico’s voor onze specifieke situatie. Daarbij zijn diverse en gerenommeerde bureaus aan het werk geweest. We hebben een zo breed mogelijk palet aan kennis en deskundigheid verzameld onder andere door het organiseren van expertmeetings. Ook hebben we van diverse geothermie projecten in Nederland en Europa geleerd. Uit dit alles blijkt dat het risico op aardbevingen klein is. Mocht onverhoopt dit risico toch optreden dan is er een monitoringssysteem die voordat er voelbare trillingen zijn al ingrijpt. Dit heet een TLS (traffic light system).

Bij elke stap die we zetten, staan we zorgvuldig stil bij de risico’s die op kunnen treden. Er is elk kwartaal overleg met SodM waar de voortgang van ons project wordt besproken. We blijven dat doen. Veiligheid stond voorop en dat zal zo blijven voor nu en in de toekomst.