Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Meest gezocht

Mijn gebouw

Omgevingswarmte en biomassa verder uitgewerkt als nieuwe duurzame bron voor Warmtenet Noordwest

Omgevingswarmte en biomassa verder uitgewerkt als nieuwe duurzame bron voor Warmtenet Noordwest

WarmteStad gaat de opties omgevingswarmte en biomassa verder uitwerken als verwarmingsbron voor het Warmtenet Noordwest.

In mei werd al de zogeheten shortlist bekendgemaakt met daarin biogas, biomassa en omgevingswarmte. Alle drie de bronnen voldoen aan de duurzaamheidscriteria en financiële randvoorwaarden.

Biogas
Uit nader onderzoek bleek dat biogas goed scoort op de diverse criteria, maar deze optie valt af omdat deze niet op korte termijn in voldoende mate beschikbaar is.

Omgevingswarmte
Van omgevingswarmte zijn diverse varianten onderzocht uit de directe omgeving van Zernike. Gebleken is dat restwarmte uit het nieuwe datacenter van Bytesnet een goede optie is. De warmte wordt dan opgewaardeerd met pompen en kan de omgeving vervolgens verwarmen. Deze warmte is op korte termijn beschikbaar.

Biomassa
Bij deze variant gaat het niet om vergisting, maar om verbranding van organisch materiaal, zoals snipperhout, snoeiafval, hakhout of houtoogst uit onderhoud van bossen. Hierbij is het vooral van belang dat de biomassa op een duurzame wijze wordt verkregen en voldoet aan de milieueisen. In een eerder stadium is er al eens een business case gemaakt over biomassa als bron. Conclusie is dat dit op verantwoorde wijze mogelijk is, als er strenge randvoorwaarden worden gesteld aan de inkoop.

Combinaties van bronsystemen
In het verdere onderzoek is ook duidelijk geworden dat één grootschalige oplossing (zoals geothermie destijds) die 30 jaar warmte levert aan heel het gebied niet meer aan de orde is. De toekomst zal bestaan uit combinaties van bronsystemen die de warmte aan bedrijven, woningen en instellingen in Groningen-Noordwest leveren.

Aanpak
In januari is gestart met het onderzoek naar een geschikt alternatief voor geothermie, dat in november 2017 ‘on hold’ is gezet. Meerdere bronnen en –combinaties zijn hierbij onderzocht. Hiervoor is een onderzoeksrapport opgesteld. Er is een zogeheten ‘Multi Criteria Analyse’ gemaakt, waarbij criteria zoals financiële haalbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en toekomstgerichtheid centraal staan. Ook zijn bewoners uit de noordelijke wijken van Groningen bevraagd.

Vervolg
In september volgt een definitief besluit over het bronsysteem van Warmtenet Noordwest, met daarbij een investeringsbesluit.

Lees ook: