Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Meest gezocht

Mijn gebouw

Aandeelhouders WarmteStad nemen besluit over voorstel restwarmte datacenters als duurzame bron Warmtenet Noordwest

Aandeelhouders WarmteStad nemen besluit over voorstel restwarmte datacenters als duurzame bron Warmtenet Noordwest

WarmteStad stelt haar aandeelhouders voor om restwarmte van datacenters te gebruiken voor het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen in Groningen-Noordwest. Het voorstel hiervoor ligt ter goedkeuring bij de gemeente en Waterbedrijf Groningen. Voor de zomer wordt hierover een definitief besluit genomen.

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling. Via het warmtenet wordt uiteindelijk een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de behoefte van meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen. Leveranciers van de restwarmte zijn de datacenters Bytesnet en QTS (voorheen TCN), beide gevestigd op Zernike Campus. Met beide partijen zijn inmiddels contracten getekend.

Aanvullende duurzame bronnen
Naast het gebruik van restwarmte onderzoekt WarmteStad andere bronnen die voor de toekomst gebruikt kunnen worden als aanvulling, of als alternatief indien de ontwikkeling van restwarmte onverhoopt achterblijft. Hiervoor is onder meer zonthermische warmte met ondergrondse opslag van warmte in beeld. Indien noodzakelijk is ook biomassa nog een optie, mits er strenge eisen worden gesteld aan soort, herkomst, de mate van duurzaamheid en milieueffecten.

Investeringsvoorstel
De aanleg van het complete warmtenet en de realisering van alle bronnen die nodig zijn om het net te voeden omvat een investeringsvoorstel van in totaal bijna 70 miljoen euro, dit is inclusief eerder gedane investeringen in het warmtenet en de tijdelijke warmtecentrale. Het bedrag wordt deels gedekt door de aandeelhouders van WarmteStad en aansluitbijdragen van gebouweigenaren. De rest wordt door banken gefinancierd. Uiteindelijk zal het warmtenet een CO₂-besparing opleveren van minimaal 55% ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot.

Zie ook:
Besluitenlijst gemeente Groningen 21 mei 2019


Warmtenet Noordwest
Op Zernike Campus is in 2017 al een start gemaakt met de aanleg van het warmtenet. Inmiddels maken onder meer de Hanzehogeschool en Avebe Innovatiecentrum gebruik van het net, dat nu nog wordt gevoed door een tijdelijke warmtecentrale. Op 15 april is in Paddepoel het officiële startsein gegeven voor de uitbreiding. Het vervolgtracé gaat vanaf Zernike verder via de Planetenlaan door de Plutolaan, Antaresstraat, Pleiadenlaan tot de Dierenriemstraat. Dit gedeelte is eind 2019 gereed. Daarna wordt het warmtenet uitgebreid richting Selwerd, Kostverloren en Vinkhuizen.

Aansluitingen
Nog dit jaar worden in Paddepoel de vijf flats van de Planetenlaan aangesloten, evenals de nieuwe woontoren voor studenten aan de Hoogeweg (Reitdiepwijk), de wooncomplexen Upsilon en Polaris en de nog te realiseren gebouwen Atlas en Pleione. In Selwerd worden in een later stadium onder meer de Beukenhorst en de Duindoornflat aangesloten.