Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Meest gezocht

Mijn gebouw

WarmteStad en Nederlandse Waterschapsbank ondertekenen bankfinanciering Warmtenet Noordwest

WarmteStad en Nederlandse Waterschapsbank ondertekenen bankfinanciering Warmtenet Noordwest

Op woensdag 30 oktober ondertekenden WarmteStad, haar aandeelhouders de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen en de Nederlandse Waterschapsbank de bankfinanciering voor de aanleg van Warmtenet Noordwest.

In juli gingen de gemeenteraad van Groningen en het waterbedrijf al akkoord met het investeringsvoorstel van in totaal bijna 70 miljoen euro, dit is inclusief eerder gedane investeringen in het warmtenet en de tijdelijke warmtecentrale op Zernike Campus. Het bedrag wordt deels gedekt door de aandeelhouders van WarmteStad en aansluitbijdragen van gebouweigenaren zoals woningcorporaties. De rest wordt door de Nederlandse Waterschapsbank gefinancierd. Dit gaat om een bedrag van bijna €35 miljoen.

“We zijn blij dat we met de NWB Bank een toonaangevende partner hebben gevonden die samen met ons de energietransitie in Groningen verder vorm wil geven”, aldus directeur Dick Takkebos. “We hebben elkaar gevonden op onze duurzame ambities waarin water een centrale rol speelt. Samen met de bank, maar ook met de woningcorporaties, andere gebouweigenaren en bewoners van de stad kunnen we zo weer een nieuwe stap zetten naar een CO2-neutraal Groningen.”

Restwarmte
Het ondergronds warmtenet wordt onder meer verwarmd met restwarmte van datacenters. Dit is warmte die afkomstig van de computers in datacenters. Leveranciers hiervan zijn Bytesnet en QTS. Naast het gebruik van restwarmte onderzoekt WarmteStad andere bronnen die voor de toekomst gebruikt kunnen worden als aanvulling, of als alternatief mocht de ontwikkeling van restwarmte onverhoopt achterblijven. Hiervoor is onder meer zonnewarmte met ondergrondse warmteopslag in beeld.

Warmtenet Noordwest
Dit jaar wordt het warmtenet van Zernike uitgebreid naar Paddepoel, de werkzaamheden hiervoor zijn druk gaande. In 2020 breidt het net uit richting Selwerd. Op deze pagina vindt u de exacte informatie over de planning. In de toekomst kunnen meer dan 10.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Groningen-Noord gebruik maken van duurzame warmte in plaats van aardgas. WarmteStad wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van ‘Groningen CO2-neutraal 2035’.

Op de foto van links naar rechts: Wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen, directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen, directievoorzitter Lidwin van Velden van de Nederlandse Waterschapsbank en directeur Dick Takkebos van WarmteStad. Foto: Pjotr Wiese