Stijgende gasprijs, hogere prijs voor warmte?

13 oktober 2021

Stijgende gasprijs, hogere prijs voor warmte?

De stijgende gasprijs baart veel Nederlanders zorgen. Ook Groningers die van WarmteStad warmte krijgen. Dat begrijpen we, want de warmteprijs is gekoppeld aan de gasprijs. “Wat voor gevolgen heeft dat voor mijn energierekening?” is de vraag die veel mensen stellen. Op dit moment merkt een klant van WarmteStad nog niets van de gestegen aardgasprijzen. De warmteprijs wordt een keer per jaar, in januari, vastgesteld. De prijs die klanten bij WarmteStad betalen, blijft dus tot en met 31 december gelijk.

De verwachting is wel dat ook de warmteprijs in 2022 fors gaat stijgen. De reden hiervan is dat de meeste warmtebedrijven, en ook WarmteStad, nu nog aardgas nodig hebben om warmte te kunnen produceren. “Terwijl de warmteprijs voor de klant nog gelijk blijft, zijn onze kosten al wel hoger”, zegt Dick Takkebos, directeur WarmteStad. Ook de productie van de meeste soorten duurzame warmte is via de SDE-subsidie gekoppeld aan de aardgasprijs. Stijgt de prijs van aardgas, dan daalt de subsidie die warmtebedrijven krijgen om duurzame warmte te kunnen maken. “Per saldo komen de extra kosten van de gasprijsstijging ook daardoor in de meeste gevallen voor rekening van het warmtebedrijf.”

Autoriteit Consument en Markt
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt normaal gesproken elk jaar in december in hoeverre warmtebedrijven deze extra kosten mogen doorberekenen in het warmtetarief. “Door de enorme prijsstijgingen van aardgas, is er nu sprake van een zeer uitzonderlijke en ongewenste situatie. Op dit moment is dat al merkbaar voor veel huishoudens die hun woning met aardgas verwarmen. Na 1 januari geldt dat zeer waarschijnlijk ook voor degenen die zijn aangesloten op een warmtenet.”

Compensatie
Zoals in de media is te lezen, is de (landelijke) politiek aan het kijken naar mogelijkheden om de prijsstijgingen te beperken of te compenseren. De rijksoverheid kan hiervoor bijvoorbeeld de energiebelasting of SDE-subsidie inzetten. WarmteStad sluit aan bij de gesprekken hierover en zet zich in voor betaalbare warmte. “Ook voor WarmteStad zelf is het ACM-tarief namelijk erg belangrijk om de kosten en opbrengsten in balans te kunnen houden. De ACM kan nu nog geen zekerheid bieden over de hoogte en opbouw van de tarieven voor 2022. Hopelijk gaat dit voor de jaarwisseling lukken. “

Milieu en portemonnee
“Zonder verdere maatregelen gaan veel mensen in Nederland serieus problemen krijgen met de gestegen energieprijzen, ook in Groningen. We moeten met elkaar ons uiterste best doen om de kosten voor huishoudens zo laag mogelijk te houden. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid”, benadrukt Takkebos. “Wij zijn opgericht om zo snel als mogelijk is, te zorgen voor de overstap naar duurzame warmte als alternatief voor het gebruik van aardgas. In Groningen willen we ook vanwege de aardbevingen van het aardgas af. De gasprijzen die we nu dagelijks voorbij zien komen, maken duidelijk dat dit niet alleen belangrijk is voor het milieu, maar zeker ook voor de portemonnee van onze klanten.”

Warmte van Warmtestad goedkoper
Huishoudens zijn met de warmte van WarmteStad qua energiekosten wel beter af dan met aardgas. “Ondanks de gestegen energieprijzen zijn wij voor onze klanten tussen 5% en 20% goedkoper dan een huishouden dat een vergelijkbare woning met aardgas verwarmt. Dat scheelt voor een gemiddeld huishouden al snel 100 tot 400 euro per jaar. Dat komt omdat WarmteStad een bedrijf is van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. We vinden het heel belangrijk om warmte voor onze klanten betaalbaar te houden”.

Zodra wij meer weten, informeren we je!

Voor vragen en antwoorden over dit onderwerp kun je hieronder terecht.

 

 

Stijging van de gasprijzen

Kan ik mijn tarief vastzetten bij WarmteStad?

Nee, er geldt een vast tarief voor heel 2023. Dit staat vast voor het hele jaar en is wettelijk vastgelegd. Elk jaar wordt per 1 januari het nieuwe tarief vastgesteld en gebruikt. De maximumprijs stelt de ACM vast.

Kan ik uitleg krijgen over mijn jaarafrekening?

Heb je de video uitleg over de jaarafrekening al bekeken? Of de meest gestelde vragen doorgelezen? Je vindt meer toelichting op onze speciale jaarafrekening pagina Jaarafrekening – WarmteStad.

 Daarnaast kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice voor meer informatie via klantenservice@warmtestad.nl of 050 368 87 00.  

Gaat mijn voorschot omhoog?

Het voorschot gaat zeer waarschijnlijk omhoog, hoeveel dat precies wordt is afhankelijk van het tarief en uw warmteverbruik van het afgelopen jaar. Als achteraf blijkt dat u teveel heeft betaald, ontvangt u het bedrag bij de jaarafrekening terug.

Per wanneer moet ik meer gaan betalen?

De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2022. Vanaf dat moment gaat u het nieuwe tarief betalen. Dit betekent dat uw voorschotbedrag per maand waarschijnlijk flink zal stijgen.

Voor vrijwel iedereen stijgen de energiekosten dit jaar. Daarom geeft het Rijk hier een compensatie via de elektriciteitsrekening. De compensatie van de hogere energierekening van warmte en gas ziet u terug als heffingskorting. Deze geldt ook voor klanten van WarmteStad. Hiervoor hoeft u niets te doen. Ook is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning vanuit de gemeente Groningen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: Tegemoetkoming voor energieprijzen | Gemeente Groningen.

Wat wordt de prijs van warmte voor 2022?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. De ACM bepaalt rond de jaarwisseling de tarieven. Daarna kunnen wij onze warmteprijs berekenen en bekendmaken. De nieuwe prijs (warmtetarief) gaat in per 1 januari 2022. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De gasprijs stijgt, wat betekent dat voor de warmteprijs?

De warmteprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Dat is in de warmtewet zo vastgelegd. Met het stijgen van de gasprijs, stijgt ook de warmteprijs. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt ieder jaar de maximumprijs vast voor het leveren van warmte. Dat heeft te maken met het ‘niet meer dan anders principe’ (zie vraag Wat betekent de prijskoppeling tussen gas en energie?).

U gaat in 2022 hoogstwaarschijnlijk meer betalen voor de warmte van WarmteStad. Rond de jaarwisseling maakt de ACM het warmtetarief voor 2022 bekend. Daarna kunnen wij onze warmteprijs berekenen en bekendmaken. De nieuwe prijs (warmtetarief) gaat in per 1 januari 2022.