Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Tarieven warmtenet WarmteStad landelijk een van de goedkoopste

Tarieven warmtenet WarmteStad landelijk een van de goedkoopste

De warmtetarieven behorende bij het warmtenet van WarmteStad behoren tot een van de goedkoopste van Nederland. Dit is gebleken uit een onderzoek dat bureau Atriensis heeft gedaan in opdracht van de gemeente Groningen.

Het onderzoek is gedaan na een motie van de SP en de Partij voor de Dieren. Bewoners van enkele wooncomplexen hadden vraagtekens gezet bij de hoogte van de warmtetarieven in relatie tot de tariefafspraken.

Warmtenet Noordwest
Uit het onderzoek blijkt dat WarmteStad ten opzichte van andere grote aanbieders tot de goedkoopste van Nederland behoort voor zowel kopers als huurders. Dit komt mede doordat WarmteStad tariefafspraken heeft gemaakt met woningcorporaties. De door de bewoners ervaren stijging van de warmterekening blijkt voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de gaskosten waaraan de warmteprijs vooralsnog is gekoppeld. Ook huishoudens met een gasketel zijn tussen 2018 en 2020 geconfronteerd met een hogere gasrekening.

Investeren in betaalbaarheid
Ten opzichte van 2020 betalen nagenoeg alle klanten van WarmteStad minder in 2021, bij gelijkblijvend verbruik. WarmteStad blijft daarmee investeren in betaalbare, duurzame, betrouwbare en lokale energie voor inwoners van de stad Groningen.

Niet meer betalen dan huishoudens met een gasaansluiting en cv-ketel
Voor de maximale warmtetarieven geldt  het ‘Niet Meer Dan Anders principe’. Dit is vastgelegd in de warmtewet en het  betekent dat klanten gemiddeld niet meer mogen betalen voor hun warmte dan huishoudens met een gasaansluiting en cv-ketel, inclusief aanschaf en onderhoud. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar deze tarieven en ziet erop toe dat dit nageleefd wordt. Ook hier voldoet WarmteStad aan, voor het warmtenet zelfs in ruime zin.

Warmte- en Koudeopslag (WKO)
Het vergelijken van warmtekosten tussen verschillende WKO-projecten is ingewikkelder dan bij warmtenetten. Dit komt onder meer door verscheidenheid in schaalgrootte, techniek en herkomst van de warmtebron. Ook de projectbijdrage (BAK) kan verschillend zijn. Dit is het bedrag dat een woningeigenaar, bijvoorbeeld een corporatie, betaalt voor aansluiting op het systeem. Uit het onderzoek is gebleken dat de WKO-tarieven van WarmteStad marktconform zijn. Huurders van WKO-(meerkamer)woningen betalen elders in Nederland soms iets minder dan bij WarmteStad. Dit komt omdat de kosten van de afleversets in die projecten in de huurprijs van de woning zijn verwerkt door de verhuurder.

“Basis voor verdere ontwikkeling warmtenet gelegd”
Atriensis concludeert verder dat de ontwikkeling van het warmtenet als alternatief voor het aardgas alleen mogelijk is door nauwe samenwerking, vertrouwen en onderlinge transparantie tussen gemeente en woningcorporaties. Het bureau constateert dat WarmteStad de afspraken met woningcorporaties nakomt en transparantie geeft over de openbaar gepubliceerde tarieven. “Daarmee is een basis gelegd voor verdere ontwikkeling van het warmtenet.”

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek