Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Samen werken aan een stevige investering in de toekomst

Samen werken aan een stevige investering in de toekomst

Afgelopen week heeft WarmteStad de werkzaamheden het noordwesten van in Paddepoel afgerond. In de Plutolaan zijn hierbij meerdere bijzondere koppelkansen gerealiseerd. Het warmtenet is aangelegd en tevens zijn er klimaatadaptieve maatregelen toegepast. Ook werd de traditionele inspraak van bewoners vervangen door een co-creatief proces, waarbij bewoners uit Paddepoel actief betrokken waren bij het ontwerpen van de herinrichting.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van het warmtenet dat WarmteStad in het noorden van Groningen aanlegt. Het warmtenet gaat in de toekomst draaien op restwarmte die onder andere afkomstig is van datacenters. Met de aangelegde warmteleiding levert de wijk een grote bijdrage aan verduurzaming van Noord-Groningen.

Koppelkansen realiseren

De gemeente Groningen kwam met het idee om de aanleg van het warmtenet in de Plutolaan te koppelen aan het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen. ‘Zulke koppelkansen zijn heel belangrijk. Je combineert verschillende projecten, waardoor je bewoners kunt ontzorgen’, aldus René Plat, projectleider bij WarmteStad. ‘Daarnaast zitten er veel andere voordelen aan het apart van elkaar uitvoeren van projecten: je hebt dan geen dubbele kosten, je bent minder tijd kwijt en er is dan ook veel minder overlast.’

In de praktijk bleken de koppelkansen ook een behoorlijke uitdaging te zijn. ‘Het combineren van de aanleg van het warmtenet en het realiseren van verschillende klimaatadaptieve maatregelen was een flinke klus’, zegt Plat. ‘Je moet alles in elkaar passen en je wijkt daarbij af van allerlei standaardprocedures. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt, en dat kost tijd.’

“Ik kan me goed voorstellen dat bewoners die op die grote onvrijwillige zandbak uitkeken zo nu en dan stevig gebaald hebben.”

Dat de werkzaamheden langer duurden dan oorspronkelijk gepland, was niet altijd even makkelijk voor de bewoners. ‘We begonnen dit project met een heel positief gevoel’, zegt Titia Struiving, procesbegeleider van Co-creatie Paddepoel. Co-creatie Paddepoel houdt zich bezig met verbeteringen, veranderingen en vernieuwingen in de wijk. ‘We hadden een mooie start gemaakt, maar tijdens de uitvoering waren er veel momenten waarop het werk stil lag. Al helemaal met de gevolgen van de coronacrisis daar nog bij, kan ik me goed voorstellen dat bewoners die op die grote onvrijwillige zandbak uitkeken zo nu en dan stevig gebaald hebben.’

Klimaatadaptieve maatregelen

In de Plutolaan zijn verschillende klimaatadaptieve maatregelen tot stand gebracht. Martin Bos, projectleider bij de gemeente Groningen: ‘We hebben een infiltratieriool gerealiseerd, een poreuze buis waardoor opgevangen regenwater van de rijbaan weg kan sijpelen (infiltreren) in de ondergrond. Ook hebben we een waterbergende funderingslaag onder het asfalt aangebracht, waardoor onder de wegfundering opslagruimte is voor hemelwater.

Daarnaast bevat het nieuwe asfalt een speciale toplaag die zonnestralen terugkaatst, wat de hittestress in het gebied vermindert. Ten slotte hebben we extra ruimte voor groen gerealiseerd, wat ook helpt bij het voorkomen van hittestress.’

Co-creatie in Paddepoel

Voor het project Plutolaan zijn bewoners van Paddepoel heel actief geweest. De vraag die zij stelden, was: ‘Als de straat over de kop gaat, willen we als bewoners dan al dat asfalt er allemaal gewoon weer in, ja of nee?’ Daarover hebben ze in twee bijeenkomsten van Co-creatie hun ideeën geformuleerd, in samenspraak met de gemeente Groningen en WarmteStad. De gedachten werden opgetekend in tekst en beeld in een brochure. Toen het project uitgevoerd werd, zaten er bewoners in het bouwteam om te bewaken dat er geen ideeën van tafel geveegd zouden worden zonder gegronde redenen. Struiving: ‘Het was wennen, je werkt met ongelijke grootheden en de belangen zijn groot. Je bent niet zomaar een team. Maar de samenwerking was goed, ondanks tegenslagen hebben we volgehouden.’

De bewoners hadden meerdere wensen wat betreft de bovengrondse voorzieningen. ‘De rijbaan was erg breed, waardoor er vaak te hard werd gereden. Door haakse parkeervakken aan te leggen, hebben we de weg versmald en meer ruimte voor groen gecreëerd’, vertelt Bos. Struiving: ‘De bewoners vonden het erg belangrijk dat er meer ruimte voor groen zou komen. Ze wilden graag een grote biodiversiteit, zodat de wijk een groot deel van het jaar in bloei staat en vogels continu voedsel kunnen vinden.’ Op dit moment zijn de perkjes echter nog leeg. ‘Er zijn twee ideale periodes waarin je bomen kan planten, namelijk in het voorjaar en het najaar’, verduidelijkt Bos. ‘Aangezien we nu richting de zomer gaan, gaan we in het najaar planten. De bewoners houden dit dus nog te goed!’