Ook warmteklanten komen straks in aanmerking voor het prijsplafond [update]

6 oktober 2022

Wat gaat er veranderen?
Het maximumtarief voor warmte wordt € 47,39 per gigajoule. Het tarief wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas. Hoe dit er precies uit gaat zien en tot welk verbruik het prijsplafond geldt wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is vind je hier meer over op onze website.

Huidig tarief lager dan prijsplafond
Bij WarmteStad betaal je in heel 2022 minder dan aardgas met een variabele prijs. Ons warmtetarief is op dit moment (omgerekend) lager dan het prijsplafond van € 1,50 voor een kubieke meter gas. Daarnaast is het tarief het hele jaar hetzelfde.
Het huidige tarief van WarmteStad is 45,86 per GJ (met 21% btw). Op dit moment is de btw 9% en komt het tarief daarom neer op € 41,31 per GJ.

€190 euro in november en december 2022
In de maanden november en december 2022 krijgen huishoudens met een kleinverbruiksaansluiting vanuit de Rijksoverheid een bedrag van €190. WarmteStad heeft hier geen rol in omdat dit via de Rijksoverheid loopt. Het bedrag van €190 wordt verrekend met uw energierekening, zeer waarschijnlijk uw elektriciteitsrekening, van november en december. Als het voorschot lager is dan €190, ontvangt u het verschil op uw rekening. Voor meer info verwijzen wij u naar de Rijksoverheid.

Vrydemalaan: geen rijkscompensatie 
De bewoners van de Vrydemalaan zijn, via hun verhuurder NijeStee, aangesloten op één gezamenlijke aansluiting. De rijksoverheid kan niet uitlezen hoeveel huishoudens gebruik maken van zo’n gezamenlijke elektra-aansluiting en daardoor ook niet bepalen aan wie de financiële compensatie moet worden uitgekeerd. Zo kunnen bijvoorbeeld ook bedrijven achter zo’n aansluiting zitten die geen recht hebben op de compensatie. Dit heeft helaas tot gevolg dat bewoners van de Vrydemalaan geen aanspraak kunnen maken op de Rijkscompensatie van € 190,-.

  • Oplossing gevraagd bij landelijke overheid
    De impact voor bewoners die geen recht hebben op de compensatie is zeer groot. We vinden dit, net als Nijestee, zeer vervelend voor de bewoners. WarmteStad verzorgt in opdracht van NijeStee de verdeling van elektriciteit over de wooneenheden en de facturatie van de kosten aan de bewoners. WarmteStad en NijeStee hebben daarom nauw contact met elkaar over de ontstane situatie. Via de branchevereniging Aedes van de woningcoöperaties wordt door NijeStee bij de landelijke overheid een oplossing gevraagd op korte termijn gevraagd.
  • Prijsplafond voor warmte geldt wel voor Vrydemalaan-bewoners
    Met betrekking tot warmte hebben de bewoners van de Vrydemalaan per woning een aparte meter. Daarmee komen zij wél in aanmerking voor het prijsplafond voor de afname van warmte. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt door de rijksoverheid. Zodra hier meer over bekend is, zal WarmteStad haar klanten informeren.

WarmteStad voorstander prijsplafond voor blokverwarming
Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing die voor blokverwarming *gaat gelden. WarmteStad vertrouwt erop dat de energieplafond ook zal gelden voor blokverwarming. In november heeft minister Jetten- aangegeven dat er een regeling wordt uitgewerkt. Zodra deze maatregel bekend is zullen wij dit op deze pagina vermelden.

*Bij blokverwarming wordt de woning door middel van een centrale ketel verwarmd. De ketel staat in een gemeenschappelijke ruimte van het complex. Vanaf de ketel lopen buizen die binnen in de woning op de radiatoren uitkomen. Op de radiatoren zijn metertjes geplaatst. Deze metertjes geven het warmteverbruik aan.

Hulp bij betalen
Als je moeite hebt om je energierekening te betalen, dan helpen we je uiteraard graag. Bel ons via 050 368 8700.

Meer informatie?
Meer informatie over het prijsplafond vind je op de website van de Rijksoverheid en ACM

Vrydemalaan: gezamenlijke aansluiting via Nijestee
De bewoners van de Vrydemalaan zijn, via hun verhuurder Nijestee, aangesloten op één gezamenlijke aansluiting. De rijksoverheid kan niet uitlezen hoeveel huishoudens gebruik maken van zo'n gezamenlijke elektra-aansluiting en daardoor ook niet bepalen aan wie de financiële compensatie moet worden uitgekeerd. Zo kunnen bijvoorbeeld ook bedrijven achter zo'n aansluiting zitten die geen recht hebben op de compensatie. Dit heeft helaas tot gevolg dat bewoners van de Vrydemalaan geen aanspraak kunnen maken op de Rijkscompensatie van € 190,-. De impact voor bewoners die geen recht hebben op de compensatie is zeer groot. We vinden dit, net als Nijestee, zeer vervelend voor de bewoners.

Oplossing gevraagd bij landelijke overheid
Nijestee is de elektriciteitsleverancier voor de bewoners van de Vrydemalaan. WarmteStad verzorgt in opdracht van NijeStee de verdeling van elektriciteit over de wooneenheden en de facturatie van de kosten aan de bewoners. WarmteStad en NijeStee hebben daarom nauw contact met elkaar over de ontstane situatie. Via de branchevereniging Aedes van de woningcoöperaties wordt door Nijestee bij de landelijke overheid een oplossing gevraagd op korte termijn gevraagd.

Prijsplafond voor warmte geldt wel voor Vrydemalaan-bewoners
Met betrekking tot warmte hebben de bewoners van de Vrydemalaan per woning een aparte meter. Daarmee komen zij wél in aanmerking voor het prijsplafond voor de afname van warmte. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt door de rijksoverheid. Zodra hier meer over bekend is, zal WarmteStad haar klanten informeren.

Veelgestelde vragen

Wat wordt mijn tarief in 2023?

Op dit moment is het warmtetarief van 2023 nog niet bekend. Omdat de huidige energiemarkt onrustig is en de kosten van energie stijgen, verwachten we dat dit invloed heeft op het warmtetarief van 2023. Voor de productie van warmte voor het warmtenet zijn we nog altijd deels afhankelijk van gas en stroom. Zelfs de in- en verkoopprijzen van groene warmte zijn in Nederland aan de gasprijs gekoppeld, via wetgeving en subsidies. Dat betekent dat de prijzen van warmte omhooggaan als de gas- en stroomprijs stijgt.

Kan mijn warmtetarief elk moment omhoog gaan?

Nee, bij WarmteStad staat je tarief tot en met 31 december 2022 vast. Dat betekent dat je tarief het hele jaar hetzelfde blijft. Je hebt zo de zekerheid dat je het hele jaar één vast tarief betaalt. In januari 2023 zijn de nieuwe tarieven voor 2023 bekend. Die gelden dan vanaf 1 januari 2023. Begin januari informeren wij je over je nieuwe tarief.