Warmtetarieven 2022

Ons tarieven voor 2022 zijn terug te vinden op de gebouwenpagina’s van onze verschillende projecten. De tarieven zijn hoger dan in 2021. Dit omdat de gasprijs op dit moment heel hoog is. Onze tarieven worden op de gasprijs gebaseerd. Dit is vastgelegd in de warmtewet. Wel zijn we altijd goedkoper dan gas.

‘Niet Meer dan Anders’
Voor de warmtetarieven geldt het ‘Niet Meer Dan Anders principe’. Dit is vastgelegd in de warmtewet en betekent dat klanten gemiddeld niet meer mogen betalen voor warmte dan huishoudens met een gasaansluiting en een CV-ketel. Hierbij wordt de aanschaf en de onderhoud van de CV-ketel ook meegerekend. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de tarieven die warmteleveranciers bij hun klanten in rekening mogen brengen om aan dit ‘Niet Meer Dan Anders’ principe te kunnen voldoen. Deze maximum tarieven staan ook vermeld op de tarievenbladen die we publiceren op onze website. De ACM controleert de warmteleveranciers of dit nageleefd wordt.

De energierekening van WarmteStad
Ons warmtetarief bestaat, net als bij een gasaansluiting, uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn voor het beheer en onderhoud van ons netwerk en de bronnen, inclusief onze 24-uurs storingsdienst en de huur van de afleverset. De variabele kosten zijn de kosten voor het verbruik van warmte. Onze klanten met warmtekoudeopslag betalen voor de koeling alleen vastrecht. Aan het verbruik zijn verder geen kosten verbonden. Jaarlijks maken we in januari de tarieven bekend en stellen we de hoogte van het voorschot vast. Dan ontvangen de meeste van onze klanten ook hun jaarafrekening. De hoeveelheid warmte die onze klanten gebruiken wordt gemeten in gigajoule (GJ). Eén GJ warmte komt overeen met de energie van ongeveer 35 m³ aardgas.

Voorschotnota
Op basis van de vaste kosten, het verwachte warmteverbruik en de hoogte van de tarieven stellen we het maandelijkse voorschot vast. Ben je klant bij WarmteStad? Ons advies is dan om zelf af en toe eens op de warmtemeter te kijken en te controleren of het voorschot strookt met het verbruik. Zo voorkom je verrassingen en weet je precies waar je aan toe bent. Het voorschot kun je zelf aanpassen als je dat wilt, dit kan via onze klantenservice.  Heb je vragen over je voorschotnota’s of de jaarafrekening? Hier helpen onze medewerkers je ook graag mee.

Warmtewet
De levering van warmte moet voldoen aan de eisen die de Warmtewet stelt. Dit zijn bijvoorbeeld eisen over de kosten en de betrouwbaarheid van de levering.