Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Onze tarieven 2022 uitgelegd

De stijgende energieprijzen zijn voor veel mensen een reden tot zorg. En begrijpelijk. Huishoudens met een gasaansluiting betalen inmiddels soms wel drie keer meer voor hun verbruik dan voorheen. Omdat de kosten voor warmteproductie ook gekoppeld zijn aan de gasprijs, zijn de kosten voor WarmteStad gestegen. Dit is van invloed op het warmtetarief.

‘Niet meer dan anders’

In de Warmtewet is vastgelegd dat gebruikers van een warmtenet niet meer mogen betalen dan mensen die aangesloten zijn op gas. Dit heet het ‘niet meer dan anders’ principe. Deze regel beschermt gebruikers van een warmtenet tegen te hoge tarieven omdat er maar één aanbieder is, maar nu zorgt deze koppeling met de gasprijs voor een ongewenst effect. WarmteStad en de ACM (Autoriteit Consument & Markt) willen dat de tarieven voor warmtenetten op een andere manier worden vastgesteld dan deze koppeling met de gasprijs.

Door bovenstaande redenen zijn we zijn genoodzaakt om de tarieven te verhogen. We doen wel ons uiterste best om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn wij geen commerciële aanbieder die zich vooral richt op het maken van winst en zijn onze aandeelhouders gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Dus staat het belang van de Groningse huishoudens voor ons voorop.

Waarom zijn warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijzen?

Onze warmtenetten zijn duurzaam, maar om piekvraag op te vangen gebruiken wij ook aardgas. De sterk gestegen gas- en elektriciteitsprijzen zorgen voor hogere kosten en lagere opbrengsten. Dat geldt voor zowel het warmtenet als de WKO-netten. Bij hogere gasprijzen krijgt WarmteStad steeds minder subsidie van de rijksoverheid voor de duurzame warmtebronnen. Daardoor stijgt de verkoopprijs voor duurzame warmte met de gasprijzen mee.

Stapsgewijs van gas af

WarmteStad gaat stapsgewijs van het gas af. Wij bouwen een warmtecentrale die medio 2022 klaar is. Die wordt een stuk duurzamer dan de tijdelijke waar we nu mee werken. Uiteindelijk willen wij volledig van het aardgas af maar nu zijn we er nog van afhankelijk. Het betekent dat we aardgas tegen de marktprijs moeten inkopen.

Eind van het jaar eventuele verschil verrekenen

Het nieuwe warmtetarief voor 2022 is vastgezet op basis van de gasprijs van begin december 2021. Het is niet te voorspellen of en wanneer de gasprijzen dalen in 2022. Als dit wel zo blijkt te zijn dan geven wij onze klanten de garantie dat we het verschil zullen verrekenen aan het einde van dit jaar, bijvoorbeeld in de nieuwe tarieven van 2023.

Hoe is ons tarief opgebouwd?

Voor de warmteprijs berekening houden wij ons aan de ACM-tarieven. De ACM stelt zowel het verbruikstarief (afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen warmte) als de vaste tarieven (meterhuur, huur afleverset en vastrecht) vast. Vastrecht zijn de vaste leveringskosten voor beheer en onderhoud van het warmtenetwerk. Het verbruik wordt gemeten in GigaJoule (GJ). Één GJ staat gelijk aan ongeveer 33 m³ gas. De ACM gebruikt voor de berekening van deze tarieven niet de maximale gasprijs maar het gemiddelde van de 10 grootste aanbieders in Nederland met de meeste gasklanten. Dit is in de warmtewet vastgelegd.

WarmteStad blijft met haar nieuwe tarieven fors onder het door de ACM vastgestelde maximum. WarmteStad geeft gemiddeld 15 procent korting. Voor huurders in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen met een laag of gemiddeld verbruik tot 30 GigaJoule blijft WarmteStad zelfs één van de voordeligste warmteleveranciers van Nederland.

Compensatie
Voor vrijwel iedereen stijgen de energiekosten dit jaar. Daarom geeft het Rijk hier een compensatie via de elektriciteitsrekening. De compensatie van de hogere energierekening van warmte en gas ziet u terug als heffingskorting. Deze geldt ook voor klanten van WarmteStad. Hiervoor hoeft u niets te doen. Ook is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning vanuit de gemeente Groningen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: Tegemoetkoming voor energieprijzen.