Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Vrydemalaan Blok E en Grunobuurt Regulateur en Tractie geen koeling Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Warmtenet in stad Groningen bij WarmteStad in publieke handen

Door de landelijke berichtgeving over de kosten van warmtenetten, stellen Stadjers terechte vragen over de ontwikkeling en de tarieven van het warmtenet in Groningen. Omdat we het hier in het noorden van Nederland anders hebben georganiseerd dan in bijvoorbeeld het westen, leggen we dit graag aan je uit.

In de gemeente Groningen willen we zo snel mogelijk van het aardgas af. En juist hier snappen we hoe belangrijk dat is. Daardoor moeten we op een andere, duurzame manier onze woningen gaan verwarmen en ook koken zonder gas. Maar het alternatief voor gas moet naast duurzaam natuurlijk ook betaalbaar zijn. En het liefst lokaal opgewekt. WarmteStad komt hieraan tegemoet. Sinds 2014 ontwikkelt WarmteStad een duurzame, lokale en eerlijke vorm van warmte in de stad Groningen.

In publieke handen

WarmteStad is opgericht voor en door Stadjers. Het is hét publieke warmtebedrijf van gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. Hiermee nemen we dus duidelijk het heft in eigen handen. En daarmee lopen we voorop in Nederland. In Groningen organiseren we het dus heel anders en dat doen we met onze partners, zoals de woningbouwcorporaties, energiecoöperatie Grunneger Power én met alle partijen die leverancier zijn van de restwarmte. Zoals datacenters en het grootste zonthermiepark van Nederland dat nog dit jaar wordt geopend. We trekken hierin samen op. En alle winsten vloeien terug naar de samenleving. Dat is het voordeel van een publiek warmtenet: lokaal, persoonlijk en betrouwbaar. WarmteStad is dus niet vergelijkbaar met de bestaande warmteleveranciers uit met name de private sector.

WarmteStad legt een warmtenet aan in het noordwesten van de stad Groningen. Inmiddels genieten al bijna 6.000 huishoudens van duurzame warmte van WarmteStad.

Warmte- en Koude Opslag (WKO)

Wij hebben ook klanten die in hun woning gebruikmaken van een Warmte- en Koude Opslag (WKO). Dit is een andere techniek dan een aansluiting op het warmtenet. Met deze techniek slaan wij zomers overtollige warmte in het grondwater op voor gebruik in de winter. En andersom! Dat betekent dat de woning in de zomer duurzaam gekoeld kan worden.

Eerlijke tarieven

Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast. Deze maximale warmteprijs is gebaseerd op de gemiddelde gasprijs van een vast jaarcontract van de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari van dat jaar. Bovendien houdt de lokale politiek zicht op de betaalbaarheid van het warmtenet.

WarmteStad zit met haar tarief 5% onder het door de ACM vastgestelde maximumtarief voor warmte. Dit tarief is een vast tarief voor 1 jaar. Het vastrecht voor een warmte-aansluiting op het warmtenet ligt bij ons voor de sociale huur zelfs circa 50% onder het tarief van de ACM. Klanten van WarmteStad betalen een tarief dat voor een jaar vast staat en zijn niet afhankelijk van prijsschommelingen. Zij betalen gemiddeld genomen een lager tarief dan voor gas.

Zorgen voor warmte

WarmteStad zorgt voor betaalbare warmte uit het warmtenet door (1) zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen (zoals de zon) of warmte te gebruiken die anders zou worden ‘weggegooid’ zoals restwarmte uit datacenters of andere bedrijfsprocessen. En (2) door gebruik te maken van subsidies, zoals het Nationaal Groeifonds, om het warmtenet aan te kunnen leggen. Daarnaast worden werkzaamheden van de gemeenten en woningcorporaties zoveel mogelijk slim gecombineerd om extra kosten te besparen.

Toekomst

Warmtenetten zijn een belangrijk en duurzaam alternatief voor gas. De aanleg van deze netten is nog in volle gang en kost veel geld. Er komt nieuwe wetgeving aan om ervoor te zorgen dat de klanten van deze warmtenetten, hier een eerlijke prijs voor blijven betalen. En dat de (publieke) bedrijven die hiervoor moeten zorgen met reële opbrengsten ook hun werk goed kunnen blijven doen.

We hebben er alle vertrouwen in dat we als publiek warmtebedrijf met de goede dingen bezig zijn in Groningen. Duurzame warmte is in veel gevallen het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas. Een mooie kans om als Groningers op eigen benen te staan; zelfvoorzienend en niet afhankelijk van (fossiele) energie of verre leveranciers. Met ons eigen publieke warmtenet. Dichtbij. Dit willen wij in de toekomst ook zo houden voor uw eigen portemonnee, voor het klimaat en voor de toekomstige generaties.

Veelgestelde vragen & antwoorden

De exacte warmtekosten van jouw huishouden hangen onder andere af van hoeveel warmte je verbruikt en waar je warmte vandaan komt Daarnaast zijn er afspraken met bijvoorbeeld de woningcorporaties die invloed hebben op de prijs. De tarieven hiervoor vind je op onze website. Hier lees je ook wat jouw vaste kosten zijn. Hiervoor kun je op onze website jouw gebouw zoeken. Daar staan de tarieven en op welke warmtebron je aangesloten bent.

Onze gigajoule tarieven liggen 5 procent onder het maximale tarief voor warmte dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld. WarmteStad is inderdaad de enige aanbieder in de stad Groningen van warmte uit een warmtenet, maar wij werken zonder winstoogmerk omdat wij in publieke handen zijn. We werken aan betaalbare en duurzame warmte.

Per maand betaal je een voorschot, zoals je ook gewend was met gas. Deze kosten bestaan uit een vast bedrag en het geschatte bedrag voor het gebruik van het aantal gigajoules. Dat geschat bedrag zijn de zogeheten variabele kosten. De vaste kosten bestaan uit bijvoorbeeld huur van de warmtemeter, kosten voor het vastrecht en de huur van een afleverset.

Ja. Aan het einde van het jaar berekenen we hoeveel gigajoule je verbruikt hebt en wat je aan voorschotten betaald hebt. Hierna verrekenen wij wat je te veel of te weinig hebt betaald. Het overzicht hiervan vind je op jouw jaarafrekening. Deze ontvang je elke jaar eind januari/begin februari.

Om hier een goed antwoord op te geven, is het handig om een beeld te krijgen van jouw persoonlijke situatie. Bel ons daarom via 050- 368 87 00.

Nee. De ACM stelt de maximale tarieven voor warmte, die wij mogen berekenen vast. Eind van het kalenderjaar worden de tarieven voor het jaar daarop berekend door de gemiddelde gasprijs voor een jaarcontract van de 10 grootste gasleveranciers te berekenen. Dit is een momentopname. De gasprijs schommelt en de tarieven van warmte staan voor een jaar vast.

Ja.

Ja. In Groningen gebruiken wij een warmtenet om gebouwen te verwarmen met duurzame bronnen (zon) en restwarmte van bijvoorbeeld datacenters. Dit zijn veelal woningen in de wijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Deze woningen zijn heel geschikt om aan te sluiten op een warmtenet.
En wij verwarmen (en koelen) gebouwen met Warmte- en Koude Opslag (WKO). Dat zijn allemaal nieuwbouwwoningen en gebouwen waar geen gasleiding meer in zit. WKO is een andere techniek dan een aansluiting op het warmtenet. Met deze techniek slaan wij zomers overtollige warmte in het grondwater op voor gebruik in de winter. En andersom! Dat betekent dat de woning in de zomer een aantal graden duurzaam gekoeld kan worden.

Omdat WarmteStad een publiek bedrijf is heeft het geen winstoogmerk. De beide aandeelhouders, Waterbedrijf Groningen en de Gemeente Groningen, willen juist dat de prijs voor warmte zo laag mogelijk is. Maar we hebben natuurlijk kosten en moeten ook een gezond bedrijf blijven dat over 10, 20, 50 jaar nog bestaat. Daarom betalen onze klanten altijd een bedrag dat lager is dan de maximumtarieven van ACM.

Heb je een andere vraag?

Onze collega's staan voor je klaar.

Bel ons op 050 - 368 87 00.