Uitbreiding van ons warmtenet in Paddepoel-Zuid

3 oktober 2022 t/m 31 maart 2023

Aanleg van het warmtenet in Paddepoel-Zuid

De gemeente Groningen heeft als doel om in 2035 energieneutraal te zijn. De gemeente heeft WarmteStad gevraagd om een warmtenet aan te leggen in het noordwesten van de stad. Met het warmtenet zorgen we dat huizen en gebouwen van het gas af kunnen gaan en gebruik maken van (duurzame) warmte. We sluiten vooral grote gebouwen van onder andere woningcorporaties aan. Daarmee kun je in een keer veel woningen op het warmtenet aansluiten en duurzaam verwarmen.

Hoe gaan we dat doen?

Onze werkzaamheden starten in de Orionlaan aan de kant van de Pleiadenlaan. Via de Orionlaan en de Voermanstraat leggen we ons warmtenet naar de Perseusstraat waar we de aansluiting met de leiding onder het Reitdiep door maken naar Kostverloren. Onderweg sluiten we de campus Zonnelaan in de Grote Beerstraat aan.

We voeren onze werkzaamheden in Paddepoel-Zuid in fasen uit. We werken met een zogenaamde open ontgraving, dat betekent dat we de straten open maken en daar onze buizen in leggen.

We beginnen op de kop van de Pleiadenlaan. Vanaf daar gaan we door de Orionlaan. Van daar uit sluiten we campus Zonnelaan aan. Vanaf de Orionlaan gaan we de bocht om naar de Voermanstraat en door naar de Perseusstraat. Daar sluiten we de nieuwbouwlocatie Crossroads aan.

Wat betekenen de werkzaamheden voor bewoners?

Onze leidingen leggen we in de straat. Dat brengt altijd overlast voor bewoners met zich mee. Dat kunnen we helaas niet voorkomen.

 

We doen wel ons best om die overlast zo klein mogelijk en zo kort mogelijk te laten zijn. Ook doen we ons best om u hier zo goed mogelijk over te informeren.

De straten waar we werken zijn tijdelijk niet bereikbaar voor auto’s. Daar zijn omleidingsroutes die door middel van borden duidelijk gemaakt worden. Ook kan het zijn dat er tijdelijk niet geparkeerd kan worden de woning. Bewoners ontvangen thuis een brief met daarop het telefoonnummer van de aannemer die men bij grote problemen kan bellen.