Onlangs zijn we gestart met de bouw van een nieuwe, definitieve warmtecentrale op Zernike Campus. De warmtecentrale zal gefaseerd onze tijdelijke centrale (met de tekst ‘Wij houden je warm”) vervangen. De centrale vormt het startpunt voor de levering van duurzame warmte voor 10.000 woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad Groningen.

Ons warmtenet is inmiddels meer dan vier kilometer lang en is aangelegd op Zernike, in Paddepoel en Selwerd. In laatstgenoemde wijk wordt het leidingnetwerk met heet water dit jaar verder uitgebreid. Diverse woongebouwen van de woningcorporaties, kantoren en kennisinstellingen als de Hanzehogeschool zijn al aangesloten op het warmtenet.

Inzet van restwarmte
Tot dusver maakten we op Zernike (Pondematen) gebruik van een tijdelijke warmtecentrale. De nieuwe centrale zal dit najaar gereed zijn en is daarmee ook geschikt voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit de naastgelegen datacenters QTS en Bytesnet. Om deze restwarmte om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. Voor de toekomst willen we het warmtenet zo mogelijk ook gaan verwarmen met zonnewarmte.

Nieuwe stap in verdere verduurzaming
Met de bouw van de nieuwe, definitieve warmtecentrale brengen we verdere verduurzaming van Groningen weer een stap verder. We kunnen restwarmte daadwerkelijk omzetten naar duurzame en betaalbare warmte voor duizenden Groningers. De centrale is daarmee klaar voor de toekomst en een steeds groter wordende warmtevraag in de noordelijke wijken van de stad.

Financiering
De financiering van de warmtecentrale is gedekt via het investeringsbesluit ‘Warmtenet Noordwest’ dat de aandeelhouders in 2019 hebben genomen. Ook de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft WarmteStad hiervoor de financiële middelen verstrekt.

De bouw van de warmtecentrale is gegund aan firma Averesch uit Rijssen. Het Groningse architectenbureau TEAM4 maakte het ontwerp voor de bouw.

 

Veelgestelde vragen over de nieuwe centrale van WarmteStad

Waarom komt er een nieuwe warmtecentrale voor WarmteStad?

Wij bouwen een nieuwe warmtecentrale omdat we daarmee duurzame restwarmte kunnen leveren waarmee we klaar zijn voor aanvullende duurzame bronnen in de toekomst. Daarnaast is de warmtecentrale toegerust op veel warmtevraag vanuit de noordelijke wijken van Groningen.  Tot de nieuwe duurzame warmtebron een feit is, worden bedrijven en woningen op Zernike, Paddepoel en Selwerd voorzien van warmte uit een tijdelijke warmtecentrale. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een nieuwe, definitieve warmtecentrale op dezelfde locatie. Deze gaat vanaf 2021 duurzame warmte leveren. De tijdelijke centrale wordt nog door gas gestookt, door een warmtekrachtkoppeling (WKK) gebeurt dat wel met een aanzienlijke reductie van CO2.

Hoe wordt de warmtecentrale verwarmd?

De nieuwe warmtecentrale is in het najaar van 2021 gereed en daarmee geschikt voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit naastgelegen datacenters QTS en Bytesnet. Om deze restwarmte om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. Voor de toekomst wil WarmteStad het warmtenet zo mogelijk ook gaan verwarmen met zonnewarmte.

Hoe ziet de warmtecentrale eruit?

In de nieuwe centrale worden de volgende bedrijfsmiddelen opgesteld;

  • Warmtepompen: deze verhogen de temperatuur van de restwarmte zodat de temperatuur hoog genoeg is voor levering aan het warmtenet;
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK): dit is een kleine ‘energiecentrale’ die elektriciteit maakt waar de warmtepompen op draaien. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om het water te verwarmen voor het warmtenet;
  • Twee warmtebuffers waarin warmte opgeslagen wordt;
  • Piek/backup installatie: Die is er om warmte te kunnen leveren als de vraag naar warmte heel hoog is. Als het bijvoorbeeld lange tijd heel koud is. Of als er storing in onze apparatuur is. Dan is dit een extra voorziening die ervoor zorgt dat we altijd warmte kunnen leveren.
Geeft de nieuwe warmtecentrale ook geluidsoverlast?

De machines in de centrale produceren geluid. Dit geluid  is vergelijkbaar met het geluid in de huidige centrale. Hiermee vallen we ruim binnen de gestelde wet- en regelgeving van de gemeente en provincie Groningen. We nemen ook extra maatregelen door speciale geluidswerende omkasting om de machines heen. De bouwwerkzaamheden zullen wel tijdelijk voor enige overlast zorgen.

Geeft de nieuwe warmtecentrale geuroverlast?

We werken zoveel mogelijk met gesloten systemen, waardoor er nauwelijks geur is waar te nemen. De geuren die vrij komen vallen ruim binnen de gestelde wet- en regelgeving van de gemeente en provincie Groningen.

Wat is de planning van de bouw van de centrale?

De bouw van de centrale is gestart in februari 2021. De verwachting is dat de bouw in het voorjaar van 2022 gereed is. De warmtecentrale is dan ook gereed voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit de naastgelegen datacenters QTS en Bytesnet.

Wat zijn de plannen met zonthermie?

De bedrijven K3 en Solarfields zijn voornemens om op Zernike een zonthermiepark te realiseren op het baggerdepot Dorkwerd. Met dit park zouden circa 2500 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien. Het zonnepark zou letterlijk in de buurt komen van onze warmtecentrale. Bovendien past het in de multi-bronstrategie die WarmteStad voorstaat. Met meerdere bronnen creëren we een robuust systeem dat minder kwetsbaar is dan bij een individuele bron. In Nederland wordt zonthermie al op meerdere plekken toegepast. Solarfields en K3 zijn in dit geval de ontwikkelaar en exploitant van het zonnepark. Als de voorgenomen plannen doorgaan, neemt WarmteStad de warmte af van het zonnepark.

Het warmtenet zou eerst toch ook gevoed worden door warmte van biomassa?

Biomassa is nog altijd een noodscenario. Dit is inmiddels een omstreden bron, zowel in de politiek als binnen de samenleving. Het gebruik van zonthermie heeft voor WarmteStad de voorkeur boven biomassa. We doen hier onderzoek naar.

Welke vergunningen worden er afgegeven?
  • Omgevingsvergunning
  • Melding activiteiten besluit
  • Vergunning voor het verplaatsen/aanleggen van een toerit aan de Koegangen
  • Vergunning voor het lozen van hemelwater middels een wadi

De vergunningen zijn inmiddels verleend. Daarmee is de bouw gestart in februari 2021.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. Hiermee worden woningen en gebouwen verwarmd en warm water uit de kraan geleverd om bijvoorbeeld mee te douchen. Een warmtenet is een duurzame en innovatieve energieoplossing die comfortabel, betaalbaar en eenvoudig te gebruiken en te begrijpen is. Hier kunnen veel mensen tegelijk gebruik van maken. En een warmtenet is een belangrijke lokale oplossing in de energietransitie.