WarmteCentrale Zernike

Hiermee verwarmen we de gebouwen en huizen in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Zernike en Kostverloren.

De WarmteCentrale op Zernike Campus is in 2022 geopend. Dat deden we met bewoners, basisschoolkinderen en samenwerkingspartners. Ook vond er een Open WarmteDag plaats voor iedereen in de stad. Deze WarmteCentrale vervangt hiermee onze tijdelijke centrale (met de tekst ‘Wij houden je warm”). De centrale vormt het startpunt voor de levering van duurzame warmte voor 12.500 woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad Groningen.

Ons warmtenet is inmiddels meer dan acht kilometerlang en is aangelegd op Zernike, in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. Hier wordt het leidingnetwerk met heet water de komende tijd verder uitgebreid. Diverse woongebouwen van de woningcorporaties, kantoren en kennisinstellingen als de Hanzehogeschool zijn al aangesloten op het warmtenet. Inmiddels zijn we ook gestart met een eerste verkenning in Kostverloren. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de gemeente.

Inzet van restwarmte en zonnewarmte
De WarmteCentrale maakt gebruikt van restwarmte en zal op termijn gebruik maken van zonnewarmte. Om deze warmte om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. Met de nieuwe, definitieve WarmteCentrale brengen we verdere verduurzaming van Groningen weer een stap verder. We kunnen restwarmte daadwerkelijk omzetten naar duurzame warmte voor duizenden Groningers. De centrale is daarmee klaar voor de toekomst en een steeds groter wordende warmtevraag in de noordelijke wijken van de stad.

Financiering
De financiering van de WarmteCentrale Zernike is gedekt via het investeringsbesluit ‘Warmtenet Noordwest’ dat de aandeelhouders in 2019 hebben genomen. Ook de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) verstrekte WarmteStad hiervoor financiële middelen.

Na diverse Europese aanbestedingen zijn de volgende partijen geselecteerd voor de bouw van de warmtecentrale van WarmteStad: Averesch, Johnson controls, Croonwolter&dros, Centrica businesssolutions, Alberts&Kluft, Powerspex, Arma tankbouw, Novum, Grundfos. Het Groningse architectenbureau TEAM4 maakte het ontwerp voor de bouw.

 

Veelgestelde vragen over de nieuwe centrale van WarmteStad

Hoe ziet de WarmteCentrale eruit?

In de WarmteCentrale Zernike zijn de volgende bedrijfsmiddelen opgesteld;

  • Warmtepompen: deze verhogen de temperatuur van de restwarmte zodat de temperatuur hoog genoeg is voor levering aan het warmtenet;
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK): dit is een kleine ‘energiecentrale’ die elektriciteit maakt waar de warmtepompen op draaien. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om het water te verwarmen voor het warmtenet;
  • Twee warmtebuffers waarin warmte opgeslagen wordt;
  • Piek/backup installatie: Die is er om warmte te kunnen leveren als de vraag naar warmte heel hoog is. Als het bijvoorbeeld lange tijd heel koud is. Of als er storing in onze apparatuur is. Dan is dit een extra voorziening die ervoor zorgt dat we altijd warmte kunnen leveren.
Hoe duurzaam is de WarmteCentrale Zernike?

Aardgasvrij? 
Helemaal zonder aardgas kunnen we (nog) niet. We proberen het resterend gebruik van aardgas in onze centrale wel zoveel mogelijk te beperken door te zoeken naar efficiëntere en duurzame alternatieven.

Het opwekken van elektriciteit voor de warmtepompen met behulp van gas, is een aanzienlijk efficiëntere manier van aardgasgebruik voor elektriciteitsproductie dan zelfs de modernste elektriciteitscentrale. Een centrale gebruikt ook gas (of kolen), maar gooit de helft daarvan weg. Wij stoppen die warmte in ons net.

Restwarmte datacenters
De datacenters die restwarmte leveren, zijn onze buren, dus we verliezen daardoor nagenoeg geen warmte onderweg. En wij zetten de energie ook in rondom de datacenters. De eerste klanten zitten op Zernike campus. De temperatuurverhoging van de warmte uit de datacentra is maximaal 60°C. Daarvoor is elektrische energie nodig maar die energie gaat vervolgens niet verloren. Het komt bovenop de restwarmte en alle energie komt in de vorm van warmte bij de klant terecht.

Zonnewarmte Dorkwerd
Gebiedsontwikkelaar K3, zonneparkontwikkelaar Novar en leverancier TVP Solar ontwikkelen voor Warmtestad het grootste zonnewarmtepark (zonthermie) van Nederland. En de derde van de wereld. Het zonthermiepark heeft een oppervlakte van 12 hectare en zal duurzame warmte leveren aan het Groningse warmtenet. De zonnewarmte is voldoende voor 25 procent van alle warmte die de ruim 10.000 aangesloten huishoudens en bedrijven uit Noordwest Groningen verbruiken. Het technisch innovatieve zonproject wordt gebouwd op het voormalig baggerdepot in Dorkwerd, nabij de stad Groningen. Het park wordt landschappelijk en ecologisch ingepast. Lees hier meer over.

Toekomstvisie WarmteStad
WarmteStad zet zich in voor vergroening van het aardgasverbruik onder meer met actieve verkenning en experimenten met biogas en waterstof. Ons doel is om in 2035 alle warmte geheel fossielvrij te produceren.

Geeft de WarmteCentrale ook geluidsoverlast?

De machines in de centrale produceren geluid. Dit is alleen merkbaar als je in de WarmteCentrale staat. Hiermee vallen we ruim binnen de gestelde wet- en regelgeving van de gemeente en provincie Groningen. We nemen ook extra maatregelen door speciale geluidswerende omkasting om de machines heen.

Geeft de WarmteCentrale geuroverlast?

We werken zoveel mogelijk met gesloten systemen, waardoor er nauwelijks geur is waar te nemen. De geuren die vrij komen vallen ruim binnen de gestelde wet- en regelgeving van de gemeente en provincie Groningen.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. Hiermee worden woningen en gebouwen verwarmd en warm water uit de kraan geleverd om bijvoorbeeld mee te douchen. Een warmtenet is een duurzame en innovatieve energieoplossing die comfortabel, betaalbaar en eenvoudig te gebruiken en te begrijpen is. Hier kunnen veel mensen tegelijk gebruik van maken. En een warmtenet is een belangrijke lokale oplossing in de energietransitie.