Uitbreiding duurzame warmte Campus Zernike

WarmteStad start deze zomer met de warmteroute tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd. En de aanleg van de alternatieve seizoensopslag.

WarmteStad start deze zomer met de aanleg van de warmteleidingen tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd. Dit grootste zonnewarmtepark van Nederland wordt momenteel gebouwd. Daarnaast begint WarmteStad met de aanleg van twee seizoensopslagen op Campus Zernike. Hiermee slaan we de warmte die we zomers maken tijdelijk op, om in de winter huishoudens en bedrijven duurzaam mee te verwarmen.

Vervolgfase na opening WarmteCentrale
Nadat we de WarmteCentrale Zernike in november 2022 hebben geopend, gaan we verder met de bouw en het aansluiten van duurzame bronnen op het publieke, Groningse warmtenet. Daarnaast zijn we met verschillende bedrijven op de campus in gesprek om deze aan te sluiten op het duurzame warmtenet van WarmteStad.

Nieuwe seizoensopslagen
In deze uitbreidingsfase maken we het mogelijk om warmte af te nemen van het zonthermiepark in Dorkwerd. Voordat we deze warmte kunnen gebruiken leggen we onder andere leidingen aan richting Dorkwerd en maken we ondergrondse buffers waar we het water warm in kunnen bewaren. Deze zonnewarmte wordt in de zomer opgevangen, maar is grotendeels nodig in de winter. Dit noemen we seizoensopslag.

We gaan twee seizoensopslagen aanleggen op de campus. We leggen één aan bij PR Zernike en de andere leggen we achter de nieuwe WarmteCentrale.


Wat leggen we aan?

  • Seizoensopslag PR Zernike
  • Seizoensopslag WarmteCentrale
  • Warmteleidingen tussen de WarmteCentrale en zonnewarmtepark Dorkwerd. Hiervoor graven we sleuven, waarin de nieuwe leidingen komen te liggen. Ook voeren we een boring uit onder De Zernikelaan door om de seizoensopslagen en de warmteleidingen met de WarmteCentrale te verbinden.

 

Wat ga je merken?
Werkzaamheden veroorzaken helaas vaak overlast. Dit proberen we zoveel mogelijk te beperken door in de rustige vakantieperiodes de werkzaamheden uit te voeren en wegafsluitingen te vermijden. We boren bijvoorbeeld onder de Zernikelaan door en we graven sleuven, zodat de straat niet open hoeft. Ook werken we zoveel mogelijk in de vakanties. Zo zorgen we dat de campus zoveel mogelijk bereikbaar blijft voor iedereen.

PR Zernike: alleen elektrisch parkeren mogelijk
Doordat we leidingen en een seizoensopslag gaan aanleggen bij PR Zernike, is parkeren bij deze PR tijdelijk niet mogelijk. Heb je een elektrische auto? Dan kun je nog wel gebruik maken van de elektrische parkeerplaatsen bij PR Zernike.

 

Wanneer voeren we de werkzaamheden uit?
We hopen alle werkzaamheden rond de vakanties uit te voeren, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom starten we in de zomervakantie en hopen we in het najaar 2023 klaar te zijn. De planning is altijd onder voorbehoud en afhankelijk van verschillende factoren zoals weersomstandigheden.

  • Juli en augustus: aanleg seizoensopslag WarmteCentrale
  • Juli en augustus: aanleg seizoensopslag PR Zernike
  • Herfstvakantie: afronden bouw seizoensopslagen
  • Juli – najaar 2023: leidingen aanleggen richting Dorkwerd
  • Najaar 2023: Boring onder Zernikelaan door
  • Najaar 2023: leidingen aanleggen bij PR Zernike

Meer informatie

Heb je vragen over de werkzaamheden, de bereikbaarheid van de campus of over duurzame warmte? Stuur dan gerust een mailtje naar communicatie@warmtestad.nl