Uitbreiding duurzame warmte Zernike Campus

WarmteStad start deze zomer met de warmteroute tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd. En de aanleg van de alternatieve seizoensopslag.

WarmteStad start deze zomer met de aanleg van de warmteleidingen tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd. Dit grootste zonnewarmtepark van Nederland wordt momenteel gebouwd door Novar en K3. Daarnaast begint WarmteStad met de aanleg van twee seizoensopslagen op Zernike Campus. Hiermee slaan we de warmte die we zomers opvangen tijdelijk op, om in de winter huishoudens en bedrijven duurzaam mee te verwarmen.

Vervolgfase na opening WarmteCentrale
Nadat we de WarmteCentrale Zernike in november 2022 hebben geopend, gaan we verder met de bouw en het aansluiten van duurzame bronnen op het publieke, Groningse warmtenet. Daarnaast zijn we met verschillende bedrijven op de campus in gesprek om deze aan te sluiten op het duurzame warmtenet van WarmteStad.

Nieuwe seizoensopslagen
In deze uitbreidingsfase maken we het mogelijk om warmte af te nemen van het zonthermiepark in Dorkwerd. Voordat we deze warmte kunnen gebruiken leggen we onder andere leidingen aan richting Dorkwerd en maken we ondergrondse buffers waar we het water warm in kunnen bewaren. Deze zonnewarmte wordt in de zomer opgevangen, maar is grotendeels nodig in de winter. Dit noemen we seizoensopslag.

We gaan twee seizoensopslagen aanleggen op de campus. We leggen één aan bij PR Zernike en de andere leggen we achter de nieuwe WarmteCentrale.


Wat leggen we aan? (overzichtskaart)

  • Seizoensopslag PR Zernike
  • Seizoensopslag WarmteCentrale
  • Warmteleidingen tussen de WarmteCentrale en zonnewarmtepark Dorkwerd. Een gedeelte hiervan is inmiddels al aangelegd. Hiervoor graven we sleuven, waarin de nieuwe leidingen komen te liggen. Ook voeren we een boring uit onder de Zernikelaan door om de seizoensopslag P+R met de WarmteCentrale te verbinden.

Wat ga je merken?
Werkzaamheden veroorzaken helaas vaak overlast. Dit proberen we zoveel mogelijk te beperken door in de rustige vakantieperiodes de werkzaamheden uit te voeren en wegafsluitingen te vermijden. We boren bijvoorbeeld onder de Zernikelaan door en we graven sleuven, zodat de straat niet open hoeft. Ook werken we zoveel mogelijk in de vakanties. Zo zorgen we dat de campus zoveel mogelijk bereikbaar blijft voor iedereen.

PR Zernike: alleen elektrisch parkeren mogelijk
Doordat we leidingen en een seizoensopslag gaan aanleggen bij PR Zernike, is parkeren bij deze PR tijdelijk niet mogelijk. Heb je een elektrische auto? Dan kun je nog wel gebruik maken van de elektrische parkeerplaatsen bij PR Zernike.

 

Wanneer voeren we de werkzaamheden uit?
We hopen alle werkzaamheden rond de vakanties uit te voeren, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom starten we in de zomervakantie en hopen we in het najaar 2023 klaar te zijn. De planning is altijd onder voorbehoud en afhankelijk van verschillende factoren zoals weersomstandigheden en beschikbaarheid van materialen.

 Juli en augustus  Aanleg seizoensopslag WarmteCentrale
 Juli en augustus  Aanleg seizoensopslag P+R Zernike
 Juli – september  Aanleg warmteleidingen
 Najaar 2023     Afronden bouw seizoensopslagen
 Najaar 2023  Ondergrondse boring Zernikelaan

 

Updates

Update oktober:

Aansluiting warmteleidingen tussen WarmteCentrale en zonnewarmtepark Dorkwerd klaar
Op dit moment wordt het grootste zonnewarmtepark van Nederland gebouwd bij Dorkwerd, Groningen. In dit park staan speciale panelen, waarmee de warmte van de zon wordt opvangen om huizen en gebouwen te verwarmen. Via de WarmteCentrale zal de zonnewarmte uit het park naar de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren gaan. Dit alles bouwen we, zodat we in Groningen de overstap maken van gas naar duurzame warmte. Afgelopen zomer zijn we begonnen met het aanleggen van de warmteleidingen tussen de WarmteCentrale Zernike en het zonnewarmtepark. Heel symbolisch hebben we op de dag dat er officieel geen gas meer gewonnen wordt vanuit Groningen, namelijk op 1 oktober, het leidingwerk klaar gemaakt. Dit betekent dat wanneer het zonnewarmtepark klaar is, we de warmte via de centrale naar huizen en gebouwen in de Groningse wijken kunnen brengen.

Seizoensopslag WarmteCentrale en P+R Zernike vanaf november weer hervat
De aanleg van de seizoensopslag bij de WarmteCentrale en P+R Zernike worden volgens planning in november weer hervat. Dat betekent dat een klein gedeelte van de P+R Zernike (begin Professor Uilkensweg) tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. In tegenstelling tot de voorgaande keren, is het overgrote deel van de parkeerplaats wel beschikbaar. De verwachting is dat we de werkzaamheden eind dit jaar afgerond zullen hebben.

Boring onder de Zernikelaan door
De boring onder de Zernikelaan zullen we eind van het najaar mee beginnen. Met deze boring verbinden we de seizoensopslag P+R met de WarmteCentrale. We streven ernaar om deze werkzaamheden rondom de kerstvakantie af te ronden. De planning is echter afhankelijk van de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van materialen.

Update september:

P+R Zernike: parkeren weer mogelijk
Afgelopen zomer hebben we de bron voor de seizoensopslag aangelegd bij P+R Zernike. Deze werkzaamheden zijn succesvol afgerond. Vanaf november gaan we verder met de werkzaamheden bij P+R Zernike. Dit betekent dat vanaf november de P+R weer tijdelijk afgesloten zal zijn.

Tijdelijke centrale met 'Wij houden je warm' wordt afgebroken
Sinds de opening van de WarmteCentrale bouwen we de activiteiten in de tijdelijke 'oranje' centrale af. Langzamerhand zijn we alle apparatuur uit deze tijdelijke centrale aan het verhuizen of aan het opruimen. Zo hebben we afgelopen zomer twee back-up voorzieningen verhuisd van de tijdelijke centrale naar de WarmteCentrale. Hiermee komt het einde van de tijdelijke centrale inzicht en zal deze uiteindelijk worden afgebroken.

Aansluiting zonnewarmtepark Dorkwerd Update
We zijn druk bezig om de leidingen te leggen tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd. Doel is om het najaar deze aansluiting klaar te hebben.

Update juli:
De aanleg van de leidingen van de WarmteCentrale Zernike naar het zonthermiepark Dorkwerd gaat op vrijdag 21 juli van start. We voeren deze werkzaamheden in fasen uit, vanaf twee kanten werken de ploegen naar elkaar toe.

Achter QTS is een aansluitpunt met onze centrale, hier starten de werkzaamheden op de Bunders. Vanaf het weiland naast KVI, het gebouw van de RUG aan het eind van de Zernikelaan begint de andere ploeg. We werken vanaf deze twee plekken naar het Outdoor park Hommes, aan het einde van de Bunders, toe. Daar komen de leidingen samen en worden ze met elkaar verbonden tot een leiding. We verwachten dat deze werkzaamheden begin oktober klaar zijn.

Update juni:

P+R Zernike vanaf 10 juli niet beschikbaar
Vanaf maandag 10 juli is de parkeerplaats aan de Prof Uilkensweg (P+R Zernike) niet beschikbaar behalve de twee elektrische oplaadplaatsen aan de kant van de Zernikelaan. We hopen de werkzaamheden rond het einde van de zomervakantie af te ronden. Vanaf 28 juni wordt de afsluiting ook gecommuniceerd via borden.
 
27 juni – 4 juli Drempel fietspad Zernikelaan
Op dinsdag 27 juni wordt op het fietspad voor de WarmteCentrale (Zernikelaan) een waterslang met daarover een verkeersdrempel geplaatst. Deze waterslang is nodig om het water dat vrijkomt bij het boren af te voeren. We zullen hier ook borden plaatsen met ‘Slechtwegdek’ en ‘30 kilometer’. Deze drempel wordt uiterlijk 4 juli verwijderd.

Meer informatie

Heb je vragen over de werkzaamheden, de bereikbaarheid van de campus of over duurzame warmte? Stuur dan gerust een mailtje naar communicatie@warmtestad.nl