Aanleg warmtenet Vinkhuizen

Vanaf 2022 zijn we begonnen met de uitbreiding van ons warmtenet van Paddepoel en Selwerd naar Vinkhuizen. In februari 2022 hebben we de aansluiting met Paddepoel gemaakt. Door middel van een boring onder het Reitdiep door. Dat hebben we samen met basisschoolkinderen van basisschool De Hoeksteen gedaan. Op deze pagina lees je de laatste informatie over de ontwikkelingen en werkzaamheden in de wijk.

Let op! Naar aanleiding van de weersverwachting van maandag 13 maart, trekken wij de werkzaamheden naar voren, naar vrijdag 10 maart toe. We hebben geen tijd om bewoners hierover persoonlijk per brief te informeren, omdat de werkzaamheden morgen al zijn. Onze excuses hiervoor. We hopen op uw begrip.

Meer informatie
Heeft u specifieke vragen over de werkzaamheden? Of zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden? Neem dan contact op met Visser & Smit Hanab. Dit kan tijdens kantooruren via het volgende telefoonnummer: 06-57484995.

Waarom legt WarmteStad een warmtenet aan in Vinkhuizen?
De gemeente Groningen heeft als doel om in 2035 CO2 neutraal en aardgasvrij te zijn. Een van de manieren om huizen aardgasvrij te maken is door woningen aan te sluiten op een warmtenet. Veel woningen in Vinkhuizen zijn erg geschikt voor aansluiting op een warmtenet. De gemeente heeft WarmteStad gevraagd om een warmtenet aan te leggen in het noordwesten van de stad. We sluiten vooral appartementencomplexen van woningcorporaties aan. Daarmee kunnen we veel woningen op het warmtenet aansluiten en duurzaam verwarmen.

Routekaart
Volg de aanleg van het warmtenet via deze routekaart

Hoe gaan we dat doen?
We zijn gestart met onze werkzaamheden in het begin van de Goudlaan, aan de kant van de Aquamarijnstraat. We splitsen de werkzaamheden in de Goudlaan op in afzonderlijke delen. Uiteindelijk gaan we door naar de Platinalaan. In de loop van de komende jaren sluiten we verschillende gebouwen aan op ons warmtenet waaronder de Diamantflat, Titaniumflat en Platinaflat. In onderstaande video wordt de uitbreiding van het warmtenet van Paddepoel naar Vinkhuizen, met een boring onder het Reitdiep, weergegeven.

Tegelijkertijd ook riolering vervangen en meepraten over de inrichting van de straat?
Omdat de straat toch al open is om onze leidingen te leggen, vernieuwen we de riolering op een deel van de route ook. Dat doen we in opdracht van de gemeente. Dit is in de Goudlaan vanaf de rotonde met de Siersteenlaan tot aan de kruising met de Kornalijnlaan. Op het kaartje is die route groen, het gaat om ongeveer 300 meter. Zodra het warmtenet er ligt, wordt de straat tijdelijk bestraat met asfalt. De grond moet dan eerst goed zetten, inklinken zeg maar, dat kan ongeveer 1 jaar duren. Daarna komt er een definitieve bestrating. In de tussentijd wil de gemeente Groningen samen met u naden ken over hoe de straat er straks uit moet komen te zien. Heeft u behoefte aan meer bomen, struiken of hagen? Kan het parkeren anders worden opgelost? Of moeten de stoepen breder of smaller? Begin 2022 neemt de gemeente contact met u op om samen te verkennen welke mogelijkheden er zijn.

 

Wat betekent dit voor mij als bewoner?
Onze leidingen en de riolering leggen we in de straat. Dat brengt altijd overlast voor bewoners met zich mee. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. We doen wel ons best om die overlast zo klein mogelijk en zo kort mogelijk te houden. Ook doen we ons best om u hier zo goed mogelijk over te informeren.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de werkzaamheden?
We houden u op de hoogte via een brief in uw brievenbus als we bij u in de buurt aan het werk gaan. U kunt elke maandagmiddag van 13.30-15.30 bij onze oranje mobiele informatie unit terecht voor vragen. De info unit staat op het terrein bij buurthuis De Wende op Goudlaan nummer 555 op de hoek met de Edelsteenlaan.

Vragen of meer weten?
Heeft u naar aanleiding van deze briefvragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dat kan telefonisch: 050-3688700 of mail naar klantenservice@warmtestad.nl.

Laatste werkzaamheden
Wij zijn flink aan het werk. Lees hier de laatste informatie over wat we doen en waar in de wijk.