Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Nationaal Groeifonds: 22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

WarmteStad heeft een subsidie van 22 miljoen euro ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. Deze landelijke bijdrage wordt alleen uitgekeerd als een project de verduurzaming van de Nederlandse economische welvaart vergroot en een voorbeeld vormt voor andere gemeenten en initiatiefnemers. Daarmee is de toekenning van het Nationaal Groeifonds een landelijke erkenning voor de Groningse aanpak van de warmtetransitie. Een aanpak waar zowel publieke als private partijen werken aan een nieuw Gronings energienetwerk in de stad. Door het Nationaal Groeifonds kunnen 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken Paddepoel, Vinkhuizen, Kostverloren en Selwerd de overstap maken van aardgas naar duurzame warmte. Ook maakt de bijdrage het mogelijk voor koophuizen in Selwerd-Zuid om aangesloten te worden op het duurzame warmtenet van de stad.

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: “De toekenning is een enorme opsteker voor de verdere aanleg van het duurzame warmtenet in Groningen. En komt op het goede moment, want onze duurzame bronnen zijn klaar voor gebruik, zoals WarmteCentrale Zernike en restwarmte van datacenters. Het zonnewarmtepark Dorkwerd volgt in 2024. Zo zorgen we dat de stad Groningen kan overstappen naar duurzame warmte, opgewekt in eigen omgeving. Op een manier die goed is voor mens en klimaat.”

Wethouder Philip Broeksma: “Deze toekenning betekent een aanzienlijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het publieke warmtenet in Groningen. Momenteel voorziet dit netwerk al meer dan 5.000 huishoudens in de wijken Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd van duurzame warmte. De subsidie is bedoeld voor de aansluiting van nog eens 5.000 huishoudens en de realisatie van het buurtwarmtenet Selwerd-Zuid, waarmee particuliere woningen op het warmtenet worden aangesloten.”

Nationaal Groeifonds

Extra impuls voor CO2-neutraal Groningen dankzij inzet woningcorporaties
Voor de aanvraag van het Nationaal Groeifonds is de betrokkenheid van de Groningse woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Nijestee en Patrimonium van groot belang geweest. Met name de woningcorporaties hebben in de aanvraag aangegeven welke gebouwen de komende jaren aangesloten kunnen worden op het warmtenet met de subsidie. Dit is een van de voorwaarden geweest voor de toekenning. Mede dankzij de woningcorporaties wordt er nu tempo gemaakt in het aansluiten van huizen op duurzame warmtenet.

De komende drie jaar worden corporaties en andere gebouweigenaren financieel door middel van het Nationaal Groeifonds tegemoet gekomen bij de aansluiting van hun vastgoed op het warmtenet. Ook wordt de subsidie ingezet om de daarvoor benodigde warmteleidingen voor het net aan te leggen. Het groeifonds zorgt daarmee voor een extra impuls maakt om Groningen CO2-neutraal te maken.

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds investeert in grootschalige projecten en initiatieven die bijdragen aan economische groei op de lange termijn. Het fonds heeft als doel Nederland concurrerender te maken en te zorgen voor een welvarende toekomst.

Nieuwe WarmteNU!: belangrijk voor maatschappelijk opgave
De toekenning is het resultaat van een succesvolle aanvraag die WarmteStad met ondersteuning van meerdere Groningse partners als onderdeel van het consortium “NieuweWarmteNu!” (NWN!) heeft gedaan. NWN! heeft in totaal 10 duurzame collectieve warmtesystemen voor het Groeifonds geselecteerd en voor subsidie voorgedragen die fungeren als vliegwiel en voorbeeld voor andere projecten in Nederland. Bovendien bevatten ze innovaties die essentiële technologieën naar de markt kunnen brengen. WarmteStad behoort met het publieke warmtenet in noordwest Groningen tot één van deze voorbeeldprojecten. In de toekenning gaf het fonds aan dat de NWN!-projecten bijdragen aan de belangrijke maatschappelijk opgave om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving sterk te verminderen.

Stadshuis