Blokverwarming

Wat is blokverwarming? Hoe zorgen we dat je ook met blokverwarming duurzame warmte afneemt? Hoe ziet de kostenverdeelsystematiek eruit? Lees alles hierover op deze informatiepagina.

Wat is blokverwarming?

Bij blokverwarming wordt de woning door middel van een centrale ketel verwarmd. De ketel staat in een gemeenschappelijke ruimte van het complex. Vanaf de ketel lopen buizen die binnen in de woning op de radiatoren uitkomen. Op de radiatoren zijn metertjes geplaatst. Deze metertjes geven het warmteverbruik aan. Blokverwarming wordt ook wel WKV genoemd. WKV staat voor Warmtekostenverdeling.

Groningse warmtenet met duurzame warmte
Gebouwen en huizen met blokverwarming krijgen warmte via het warmtenet van WarmteStad. Via buizen stroomt warm water via het warmtenet naar de complexen met blokverwarming. Met ons warmtenet in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen verwarmen we in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met lokale duurzame warmte. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier leveren we een stevige bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Ons warmtenet wordt verwarmd door restwarmte van datacenters en onze nieuwe WarmteCentrale. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling. Via het warmtenet wordt uiteindelijk een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen.

Hoe wordt het verbruik bij blokverwarming gemeten?
Er is één centrale warmtemeter voor het gehele gebouw die het totale warmteverbruik registreert van alle appartementen samen in gigajoule (GJ). Het totale warmteverbruik van het gebouw wordt op de jaarafrekening verdeeld per appartement. WarmteStad doet dit met een zogeheten kostenverdeelsystematiek. De kostenverdeelsystematiek is een wettelijke manier om de warmtekosten eerlijk te verdelen en bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het eerste onderdeel zijn de warmtemeters op de radiatoren in jouw woning. Zij meten hoeveel warmte jouw radiatoren hebben afgegeven in zogeheten ‘tikken’. Aan het einde van het jaar vergelijken we het totale warmte verbruik van het complex met het totaal geregistreerde tikken van alle woningen. Op die manier staat één tik voor een bepaald verbruik. Dit eerste onderdeel telt voor 65% mee. Op de jaarafrekening vind je dit terug onder “Warmte GJ Var. 65%”;
  2. Het tweede onderdeel zijn de vaste kosten. Dit is 35% van het totale verbruik van het complex. Alle appartementen in het complex betalen samen deze 35% als vaste kosten, onafhankelijk van de gemeten tikken.

Je hebt in jouw woning 4 meters die het warmteverbruik bijhouden aan de hand van tikken. Eén tik heeft geen vaste waarde. Jaarlijks registreren wij het totale warmteverbruik aan uw complex. Jaarlijks registreren wij ook het aantal gemeten tikken in de verschillende appartementen. Vervolgens kunnen wij het jaarlijkse verbruik koppelen aan het aantal gemeten tikken. Na een jaar weten wij daardoor wat een tik waard is qua warmteverbruik. Gedurende het jaar weten wij enkel jouw geregistreerde tikken. Als je meer of juist minder tikken verbruikt dan vorig jaar dan zal het warmteverbruik van jou waarschijnlijk wel hoger of juist lager zijn. Maar omdat de exacte waarde van de tikken pas bij de jaarafrekening bekend is, kunnen wij tussentijds geen inzicht verschaffen in jouw warmteverbruik.

Kostenverdeling verschillende meters die 1 keer per jaar worden uitgelezen
In de appartementen van jouw gebouw bevinden zich geen warmtemeters die het verbruik registreren.

Samengevat verdelen wij het totale verbruik van het complex over de woningen waarbij wij voor een gedeelte (65%) rekening houden met de geregistreerde tikken. Voor een ander gedeelte (35%) brengen wij vaste kosten in rekening. Via deze systematiek wordt geprobeerd de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Jaarafrekening Blokverwarming

Bij WarmteStad ontvang je elk jaar in januari je jaarafrekening. Je ontvangt de jaarrekening per mail en/of in de brievenbus. Het nieuwe voorschot zit daarbij in.

Wat betekent Complex totaal op mijn jaarafrekening?
Complex totaal is het totale verbruik (in gigajoule) en het totale bedrag van het gebouw waar je woont. Het Complex totaal bedrag bestaat uit vaste en variabele kosten. De variabele kosten (65%) zijn de verbruikskosten. De vaste kosten (35%) zijn gebaseerd op de oppervlakte van het gebouw.

Wat betekent Vastrecht per m² op mijn jaarafrekening?
Het tarief dat hier staat, is de eenheidsprijs die is bepaald bij Complex totaal. Het totaalbedrag inclusief BTW is dus afhankelijk van de grootte van het betreffende appartement. Op de jaarafrekening vind je dit terug onder “Vastrecht per m²”

Heb je onduidelijkheden rondom de jaarafrekening?
Je vindt meer uitleg via de onderstaande video of lees de meest gestelde vragen hierover. Daarnaast kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice voor meer informatie via klantenservice@warmtestad.nl of 050 368 87 00.

Meest gestelde vragen

Welke meters heb ik bij blokverwarming?

In de appartementen van jouw gebouw bevinden zich warmtemeters op de radiatoren die het verbruik registreren. Er is een hoofdmeter aanwezig voor het hele gebouw.

Wat zijn de nadelen van blokverwarming?

Er lopen buizen door het hele gebouw. Door deze buizen wordt het gebouw voorzien van warmte. Soms verwarmen deze buizen ruimtes in het gebouw waar deze warmtes niet nodig zijn.

Wat zijn de voordelen van blokverwarming?

Een voordeel van blokverwarming is dat je geen CV-ketel hoeft aan te schaffen en te onderhouden. Dit scheelt in de kosten.