Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Ebbingehofje 8, 9 & 10 minder warm water dan dat je gewend bent.  Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Campus Zernike

 • Status

  In uitvoering

 • Planning

  2017 - 2024

In het noordwesten van Groningen leggen we een warmtenet aan. Dit is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. In 2017 zijn we begonnen op Zernike, in 2019 hebben we het net via het Jaagpad uitgebreid naar Paddepoel en in 2020 hebben we de eerste meters in Selwerd aangelegd. Hier gaan we in 2023 en 2024 mee verder. Op deze pagina leest u hier meer over.

Vervolgfase na opening WarmteCentrale

Nadat we de WarmteCentrale Zernike in november 2022 hebben geopend, gaan we verder met de bouw en het aansluiten van duurzame bronnen op het publieke, Groningse warmtenet. Daarnaast zijn we met verschillende bedrijven op de campus in gesprek om deze aan te sluiten op het duurzame warmtenet van WarmteStad.

Nieuwe seizoensopslagen

Om warmte af te kunnen nemen van het zonnewarmtepark in Dorkwerd, hebben we twee aparte seizoensopslagen gemaakt. De zonnewarmte wordt in de zomer opgevangen, maar is grotendeels nodig in de winter. Met de twee ondergrondse buffer kunnen we het zomerse warme water bewaren om in de winter huizen en gebouwen te verwarmen. Dit noemen we seizoensopslag.

We hebben twee seizoensopslagen aangelegd op de campus. Één bij PR Zernike en de andere bij de WarmteCentrale.

Uitbreiding duurzame warmte op de campus

We zijn in de zomer van 2023 gestart met de aanleg van warmteleidingen tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd. Ook leggen we op twee plekken seizoensopslag aan. Bekijk hier de werkzaamheden en updates.

Updates

 • Update februari

  Afronden werkzaamheden seizoensopslag

  We zijn de werkzaamheden rondom de seizoensopslag aan het afronden. De aansluiting en inwerkstelling van de aangelegde putten zijn nu in volle gang. We verwachten hier midden april mee klaar te zijn. Tot we klaar zijn met de werkzaamheden is de helft van de parkeerplaats P + R Zernike nog niet beschikbaar. Dit wordt met borden aangegeven.

 • Update november

  Boring onder de Zernikelaan door

  De boring onder de Zernikelaan zullen we eind van het najaar mee beginnen. Met deze boring verbinden we de seizoensopslag P+R met de WarmteCentrale. We streven ernaar om deze werkzaamheden rondom de kerstvakantie af te ronden. De planning is echter afhankelijk van de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van materialen.

 • Update oktober

  Seizoensopslag WarmteCentrale en P+R Zernike vanaf november weer hervat 

  De aanleg van de seizoensopslag bij de WarmteCentrale en P+R Zernike worden volgens planning in november weer hervat. Dat betekent dat een klein gedeelte van de P+R Zernike (begin Professor Uilkensweg) tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. In tegenstelling tot de voorgaande keren, is het overgrote deel van de parkeerplaats wel beschikbaar. De verwachting is dat we de werkzaamheden eind dit jaar afgerond zullen hebben.

  1 oktober: Aansluiting warmteleidingen tussen WarmteCentrale en zonnewarmtepark Dorkwerd klaar
  Afgelopen zomer zijn we begonnen met het aanleggen van de warmteleidingen tussen de WarmteCentrale Zernike en het zonnewarmtepark.

  Heel symbolisch hebben we op de dag dat er officieel geen gas meer gewonnen wordt vanuit Groningen, namelijk op 1 oktober, het leidingwerk klaar gemaakt. Dit betekent dat wanneer het zonnewarmtepark klaar is, we de warmte via de centrale naar huizen en gebouwen in de Groningse wijken kunnen brengen.

 • Update september 2023

  P+R Zernike: parkeren weer mogelijk
  Afgelopen zomer hebben we de bron voor de seizoensopslag aangelegd bij P+R Zernike. Deze werkzaamheden zijn succesvol afgerond. Vanaf november gaan we verder met de werkzaamheden bij P+R Zernike. Dit betekent dat vanaf november de P+R weer tijdelijk afgesloten zal zijn.

  Tijdelijke centrale met 'Wij houden je warm' wordt afgebroken
  Sinds de opening van de WarmteCentrale bouwen we de activiteiten in de tijdelijke 'oranje' centrale af. Langzamerhand zijn we alle apparatuur uit deze tijdelijke centrale aan het verhuizen of aan het opruimen. Zo hebben we afgelopen zomer twee back-up voorzieningen verhuisd van de tijdelijke centrale naar de WarmteCentrale. Hiermee komt het einde van de tijdelijke centrale inzicht en zal deze uiteindelijk worden afgebroken.

  Aansluiting zonnewarmtepark Dorkwerd Update
  We zijn druk bezig om de leidingen te leggen tussen de WarmteCentrale en het zonnewarmtepark Dorkwerd. Doel is om het najaar deze aansluiting klaar te hebben.

 • Update juni en juli 2023

  De aanleg van de leidingen van de WarmteCentrale Zernike naar het zonthermiepark Dorkwerd gaat op vrijdag 21 juli van start. We voeren deze werkzaamheden in fasen uit, vanaf twee kanten werken de ploegen naar elkaar toe.

  Achter QTS is een aansluitpunt met onze centrale, hier starten de werkzaamheden op de Bunders. Vanaf het weiland naast KVI, het gebouw van de RUG aan het eind van de Zernikelaan begint de andere ploeg. We werken vanaf deze twee plekken naar het Outdoor park Hommes, aan het einde van de Bunders, toe. Daar komen de leidingen samen en worden ze met elkaar verbonden tot een leiding. We verwachten dat deze werkzaamheden begin oktober klaar zijn.

  P+R Zernike vanaf 10 juli niet beschikbaar
  Vanaf maandag 10 juli is de parkeerplaats aan de Prof Uilkensweg (P+R Zernike) niet beschikbaar behalve de twee elektrische oplaadplaatsen aan de kant van de Zernikelaan. We hopen de werkzaamheden rond het einde van de zomervakantie af te ronden. Vanaf 28 juni wordt de afsluiting ook gecommuniceerd via borden.

  27 juni – 4 juli Drempel fietspad Zernikelaan
  Op dinsdag 27 juni wordt op het fietspad voor de WarmteCentrale (Zernikelaan) een waterslang met daarover een verkeersdrempel geplaatst. Deze waterslang is nodig om het water dat vrijkomt bij het boren af te voeren. We zullen hier ook borden plaatsen met ‘Slechtwegdek’ en ‘30 kilometer’. Deze drempel wordt uiterlijk 4 juli verwijderd.

Veelgestelde vragen

Om een verhuizing door te geven moet je contact opnemen met onze klantenservice. In sommige gevallen moeten we je klantnummer wijzigen. Je kunt contact opnemen met onze klantenservice door een mail te sturen naar klantenservice@warmtestad.nl of door tussen 8.30 en 17.00 uur te bellend naar 050 - 368 87 00.

Hoe duurzaam zijn we?

Helemaal zonder aardgas kunnen we (nog) niet. We bouwen het gebruik van aardgas af door duurzame bronnen te ontwikkelen. Ons doel is om in 2035 alle warmte geheel fossielvrij te produceren.

Hoe duurzaam zijn we?

Helemaal zonder aardgas kunnen we (nog) niet. We bouwen het gebruik van aardgas zoveel mogelijk af door efficiëntere en duurzame bronnen te ontwikkelen. Ons doel is om in 2035 alle warmte geheel fossielvrij te produceren. 

Duurzame bronnen

Met de opening van de WarmteCentrale in 2022 hebben we onze Co2-uitstoot met 50% verminderd. Daarnaast maken we gebruik van restwarmte van datacenter QTS. Dit wordt uitgebreid met restwarmte van Bytesnet.  In 2024 gaan we ook de warmte van zonnewarmtepark Dorkwerd gebruiken. Ook kijken we naar andere ontwikkelingen zoals waterstof en biogas.