Start grootste zonnewarmtepark van Nederland

Duurzame warmte gebruikt voor aardgasvrij Groningen

Zonthermieproject produceert 25 procent van alle benodigde warmte

Gebiedsontwikkelaar K3, zonneparkontwikkelaar Novar en leverancier TVP Solar ontwikkelen voor duurzaam nutsbedrijf WarmteStad het grootste zonnewarmtepark (zonthermie) van Nederland. En de derde van de wereld. Het zonthermiepark heeft een oppervlakte van 12 hectare en zal duurzame warmte leveren aan het Groningse warmtenet. De zonnewarmte is voldoende voor 25 procent van alle warmte die de ruim 12.500 aangesloten huishoudens en bedrijven uit Noordwest Groningen verbruiken. Het technisch innovatieve zonproject wordt gebouwd op het voormalig baggerdepot in Dorkwerd, nabij de stad Groningen. Het park wordt landschappelijk en ecologisch ingepast. Naar verwachting zal het park in 2023 in gebruik worden genomen.

Aardgasvrij Groningen 

Het park is een duurzame én lokale oplossing voor de uitdaging die we in Nederland hebben als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Het is een belangrijk project in het realiseren van een CO2-neutraal en aardgasvrij Groningen. Met behulp van zonnecollectoren wordt de warmte van de zon opgevangen en het warmtenet verwarmd. Zonthermie is hiermee een duurzame, innovatieve en veilige oplossing voor de Groningse warmtevoorziening. Van Groningen, voor Groningen.

Hoe werkt zonthermie?

Als de zon schijnt, vangt de collector zonlicht op en zet dit om in warmte. Deze duurzame warmte wordt opgeslagen in een buffertank en vervolgens richting het warmtenet geleid. Een warmtenet is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. Hiermee worden woningen en gebouwen verwarmd en warm water uit de kraan geleverd om bijvoorbeeld mee te douchen. Een warmtenet is een duurzame en innovatieve energieoplossing dat eenvoudig te gebruiken is en waar veel mensen tegelijk gebruik van kunnen maken. Een duurzaam alternatief voor Gronings gas.

Zonthermiepark
Klik op de bovenstaande afbeelding om te vergroten.  

Nieuwe techniek 

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek. Er worden meer dan 24.000 zonnecollectoren gebruikt. Het verschil met ‘gewone’ collectoren is dat er geen elektriciteit maar warmte wordt opgewekt. In plaats van kabels, loopt er water langs de zonnecollectoren. Dit water, warmt op een zonnige dag op tot zo’n 85 graden Celsius. Een speciale vacuümtechniek in de collectoren maakt het mogelijk om efficiënt hoge temperaturen te produceren.

Over het baggerdepot
In de jaren ‘30 van de vorige eeuw is bij de aanleg van het Van Starckenborghkanaal het depot in gebruik genomen. Tot de jaren ’90 is het door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. In 2006 is de exploitatie door Grondbank GMG overgenomen. Grondbank is een dochtermaatschappij van K3. Het depot is de afgelopen jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. In 2020 heeft Grondbank GMG de afwerking van het depot afgerond.

Het initiatief komt voort uit de combinatie van de zoektocht van Grondbank GMG naar een duurzame inrichting na oplevering van het depot en de warmtevraag van Warmtestad. Het gebied wordt daarom nu ontwikkeld tot een landschappelijk ingepast zonthermiepark. Op deze manier wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk ingezet.

Zorg voor de natuur

Bij het ontwerp van het zonthermiepark is goed nagedacht over een natuurlijke inpassing in het landschap. We hebben een ecoloog gevraagd om in afstemming met de lokale imkervereniging, een aantal omwonenden en met overheden een inrichtingsplan te schrijven. In die afstemming is er ook nog een aantal aanpassingen gedaan in het plan. Het park wordt nu op palen gebouwd, waardoor er minder beton gebruikt hoeft te worden en er meer ruimte is voor bloem- en kruidenrijk grasland. Van het 22 hectare grote baggerdepot is 12 hectare bestemd voor zonthermie. Op de overige 10 hectare krijgt de natuur alle ruimte.

Gehele park online bekijken?

Bekijk nu het hele gebied online of scan de onderstaande QR code.