Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Vrydemalaan Blok E en Grunobuurt Regulateur en Tractie geen koeling Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Zonnewarmtepark Dorkwerd

Een uniek zonnewarmtepark voor de stad

Zonnewarmtepark Dorkwerd is het grootste park van Nederland. We vangen we de warmte van de zon met dit park op, om wijken in de stad te verwarmen. Een duurzaam alternatief voor Gronings gas.

25 procent van alle benodigde warmte

Gebiedsontwikkelaar K3, zonneparkontwikkelaar Novar en leverancier TVP Solar ontwikkelen voor WarmteStad het grootste zonnewarmtepark (zonthermie) van Nederland. Dit park wordt gebouwd bij Dorkwerd op een voormalig baggerdepot van de provincie Groningen. Het zonnewarmtepark heeft een oppervlakte van 12 hectare en levert vanaf 2024 duurzame warmte leveren aan het Groningse warmtenet.

De zonnewarmte is voldoende voor 25 procent van alle warmte die de ruim 12.500 aangesloten huishoudens en bedrijven uit Noordwest Groningen verbruiken.

Hoe werkt zonnewarmte?

Als de zon schijnt, vangt de collector zonlicht op en zet dit om in warmte. Deze duurzame warmte wordt opgeslagen in een buffertank en vervolgens richting het warmtenet geleid. Een warmtenet is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. Hiermee worden woningen en gebouwen verwarmd en warm water uit de kraan geleverd om bijvoorbeeld mee te douchen. Een warmtenet is een duurzame en innovatieve energieoplossing dat eenvoudig te gebruiken is en waar veel mensen tegelijk gebruik van kunnen maken. Een duurzaam alternatief voor Gronings gas.

Hoe werkt het zonnewarmtepark?

Feestelijke start bouw

Novermber 2022 werd het startsein gegeven door gedeputeerde Melissa van Hoorn voor de bouw van het park. Vanaf 2024 levert het park duurzame warmte. 

Nieuwe techniek

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek. Er worden meer dan 24.000 zonnecollectoren gebruikt. Het verschil met ‘gewone’ collectoren is dat er geen elektriciteit maar warmte wordt opgewekt. In plaats van kabels, loopt er water langs de zonnecollectoren. Dit water, warmt op een zonnige dag op tot zo’n 85 graden Celsius. Een speciale vacuümtechniek in de collectoren maakt het mogelijk om efficiënt hoge temperaturen te produceren.

Dagbuffertank en technisch gebouw
Bij het zonthermiepark realiseren we ook een toren, een zogenaamde dagbuffertank. Deze toren bevat een watertank die dient als opslag van de warmte die door het park wordt geproduceerd. Door deze opslag kan er bijvoorbeeld ook 's nachts warmte worden geleverd. Daarnaast komt een technisch gebouw. In het technisch gebouw komt alle aansturing en het pompsysteem. Daarmee wordt het transport van de warmte via het warmtenet geregeld.

Zorg voor natuur

Bij het ontwerp van het park is nagedacht over een natuurlijke inpassing in het landschap. Het totale gebied is 22 hectare groot. Daarvan wordt 12 hectare voor het zonnepark gebruikt. De overige 10 hectare is ingericht als natuurgebied. Ecologen, de imkervereniging ‘Bij-o-divers’ en bewoners hebben samen nagedacht over de natuur in het totale gebied. In die afstemming is er ook nog een aantal aanpassingen gedaan in het plan. Het park is nu op palen gebouwd, waardoor er minder beton gebruikt hoeft te worden en er meer ruimte is voor bloem- en kruidenrijk grasland. Van het 22 hectare grote baggerdepot is 12 hectare bestemd voor zonthermie. Op de overige 10 hectare krijgt de natuur alle ruimte.

Over het baggerdepot

Baggerdepot Dorkwerd ligt op de plek waar het Reitdiep en het Van Starckenborghkanaal elkaar  kruisen. De historie van depot gaat ver terug. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw is bij de aanleg van het Van Starckenborghkanaal het depot in gebruik genomen. Tot de jaren ’90 is het door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. 

In 2006 is de exploitatie door Grondbank GMG, een dochteronderneming van K3, overgenomen. Grondbank GMG heeft dit depot van 2006 tot 2020 afgewerkt. Het depot is in die jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen.

In Nederland zijn er via het Besluit bodemkwaliteit afspraken gemaakt over welke typen grond en baggerspecie (waterbodem) hergebruikt mogen worden. Grond komt bijvoorbeeld vrij bij het aanleggen/uitgraven van tunnels. Baggerspecie komt vrij bij het op diepte houden van vaarwegen sloten en plassen (in dit geval voornamelijk het Winschoterdiep). Vaak is dat grond en baggerspecie die nog hergebruikt kan worden op andere plekken, als de grond en baggerspecie tenminste aan de hergebruiksnormen in het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Daar wordt alle grond en baggerspecie uiteraard zorgvuldig op gekeurd.

In 2020 heeft Grondbank GMG de afwerking van het depot afgerond en zocht men naar en duurzame inrichting van het gebied. Dit kwam samen met de warmtevraag van WarmteStad. Het gebied is daarom nu ontwikkeld tot een uniek zonnewarmtepark voor de stad met aandacht voor natuur. Nieuwsbrief zonnewarmtepark Dorkwerd

Lees nu alle nieuwsbrieven die naar geïnteresseerden en omwonenden zijn gestuurd.

Ontdek meer