Zonthermiepark in 360 graden.

Bekijk nu waar het zonthermiepark Dokwerd komt te liggen. En hoe het baggerdepot eruit ziet. Het park wordt zeer waarschijnlijk in 2023 aangelegd.