Onze tarieven

Onze circa 2500 klanten nemen verschillende energieproducten van ons af, zoals warmte, warm water, koeling en soms ook elektriciteit. De tarieven voor het nieuwe jaar worden altijd in januari bepaald. Bij het vaststellen van deze tarieven is onze missie leidend: betaalbare en duurzame energie voor de stad Groningen.

Warmtetarieven 2021
In 2021 betalen nagenoeg alle klanten van WarmteStad minder voor hun energie dan in 2020, bij gelijkblijvend verbruik. Onze tarieven zijn lager dan de maximumprijs die de overheid bepaalt.

Verschillen 2020 – 2021
Benieuwd naar de exacte tariefverschillen tussen 2020 en 2021? Klik hier. Of ga naar de gebouwenpagina’s waar de tariefbladen gepubliceerd zijn.

‘Niet Meer dan Anders’
Voor de warmtetarieven geldt het ‘Niet Meer Dan Anders principe’. Dit is vastgelegd in de warmtewet en betekent dat klanten gemiddeld niet meer mogen betalen voor warmte dan huishoudens met een gasaansluiting en een CV-ketel. Hierbij wordt de aanschaf en de onderhoud van de CV-ketel ook meegerekend. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de tarieven die warmteleveranciers bij hun klanten in rekening mogen brengen om aan dit ‘Niet Meer Dan Anders’ principe te kunnen voldoen. Deze maximum tarieven staan ook vermeld op de tarievenbladen die we publiceren op onze website.

De energierekening van WarmteStad
Ons warmtetarief bestaat, net als bij een gasaansluiting, uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn voor het beheer en onderhoud van ons netwerk en de bronnen, inclusief onze 24 uurs storingsdienst en de huur van de afleverset. De variabele kosten zijn de kosten voor het verbruik van warmte. Onze klanten met warmtekoudeopslag betalen voor de koeling alleen vastrecht. Aan het verbruik zijn verder geen kosten verbonden. Jaarlijks maken we in januari de tarieven bekend en stellen we de hoogte van het voorschot vast. Dan ontvangen de meeste van onze klanten ook hun jaarafrekening. De hoeveelheid warmte die onze klanten gebruiken wordt gemeten in gigajoule (GJ). Eén GJ warmte komt overeen met de energie van ongeveer 35 m³ aardgas.

Voorschotnota
Op basis van de vaste kosten, het verwachte warmteverbruik en de hoogte van de tarieven stellen we het maandelijkse voorschot vast. Bent u klant bij WarmteStad? Ons advies is dan om zelf af en toe eens op de warmtemeter te kijken en te controleren of het voorschot strookt met het verbruik. Zo voorkom u verrassingen en weet u precies waar je aan toe bent. Het voorschot kunt u zelf aanpassen als u dat wilt, dit kan via onze klantenservice.  Heeft u vragen over je voorschotnota’s of de jaarafrekening? Onze medewerkers helpen u graag verder.

Warmtewet
De levering van warmte moet voldoen aan de eisen die de Warmtewet stelt. Dit zijn bijvoorbeeld eisen over de kosten en de betrouwbaarheid van de levering. >>> Lees hier meer informatie over de warmtewet

U kunt uw tarieven raadplegen op uw gebouwenpagina. Deze is te bekijken na het invullen van uw postcode en huisnummer op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Wat betaal ik in 2021 voor mijn warmte?

Onze tarieven voor de levering van warmte in uw woning vindt u op uw gebouwenpagina. Hiervoor klikt u op Klantenservice en vult hier uw postcode en huisnummer in. Onder ‘mijn tarieven’ ziet u dan het bedrag dat u in 2021 voor uw woning gaat betalen.

Hoe wordt het warmtetarief opgebouwd?

Ons warmtetarief bestaat, net als bij een gasaansluiting, uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn voor het beheer en onderhoud van ons netwerk en de bronnen, inclusief onze 24 uurs storingsdienst. De variabele kosten zijn de kosten voor het verbruik van warmte. Onze klanten met warmtekoudeopslag betalen voor de koeling alleen vastrecht. Aan het verbruik zijn verder geen kosten verbonden. Jaarlijks maken we in januari de tarieven bekend en stellen we de hoogte van het voorschot vast. Dan ontvangen de meeste van onze klanten ook hun jaarafrekening.

De hoeveelheid warmte die onze klanten gebruiken wordt gemeten in gigajoule (GJ). Eén GJ komt overeen met ongeveer 35 m³ aardgas.

Een gemiddelde gebruiker gaat in 2021 minder betalen. Hoe zit dat?

In 2021 betalen nagenoeg alle klanten van WarmteStad minder voor hun energie dan in 2020, bij gelijkblijvend verbruik.

Vorig jaar werden warmtebedrijven door de ACM geconfronteerd met een onverwachte wijziging in de tariefopbouw. Dit betekent dat het vastrecht gemiddeld hoger uitviel en het variabele tarief (gebruikskosten) lager. Voor klanten van WarmteStad betekende dit in 2020 een prijsstijging.

Voor klanten die aangesloten zijn of worden op ons warmtenet Noordwest  hebben we deze ‘verdeelsleutel’ voor 2021 kunnen herstellen naar de situatie zoals deze in 2019 was. Dit betekent een behoorlijke daling van het vastrecht en een kleine verhoging van de prijs per gigajoule.

Ook voor nagenoeg alle WKO klanten betekenen de nieuwe warmtetarieven een voordeel. De vaste kosten stijgen in 2021 totaal met €10,18 incl. btw per jaar maar in combinatie met een lagere warmteprijs en 5% korting (€1,83 per GJ) betekent dit een besparing. Een gemiddelde WKO klant met 17 GJ betaalt in 2021 ca. €20 minder dan in 2020.

Meer weten over de verschillen ten opzichte van 2020? Bekijk dan deze pagina.

Geldt voor warmte voor het Warmtenet Noordwest een ander tarief dan bij WKO-installaties?

Ja. Dit heeft ermee te maken dat het warmtenet in Groningen-Noordwest wordt gebruikt om duizenden afnemers van warmte te voorzien. Door die schaalgrootte in Noordwest is de techniek waarvan gebruik wordt gemaakt anders en goedkoper dan bij Warmte- en Koude-opslag.  In Groningen-Noordwest zijn daarnaast ook afspraken met de woningbouwcorporaties gemaakt. Een voordeel van WKO is dat er ook koeling wordt geleverd waardoor er extra comfort is in de woning.

Gigajoules: wat zijn dat?

Gigajoules is de meeteenheid waarmee de afgifte van warmte wordt gemeten. Dat is bij gas in m3 of in kuub’s. Bij WarmteStad werken we met Gigajoules. Eén GJ komt overeen met ongeveer 35 m³ aardgas.

Wat is het gemiddelde warmteverbruik in Nederland?

Er zijn geen eenduidige cijfers over wat een gemiddeld huishouden aan GJ warmte verbruikt. Voor het landelijk gemiddelde wordt 28GJ aangehouden. In Groningen houden we dit ook aan, maar gemiddeld ligt dat hier wel iets lager omdat we veel grote gebouwen verwarmen en bijvoorbeeld studentenkamers met weinig verbruik.

Waarom zijn de tarieven pas eind januari bekend?

Dit heeft te maken met wet- en regelgeving. We moeten wachten op de tarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert. Dit gebeurt eind december. Pas daarna kunnen we een berekening maken van onze eigen tarieven. Deze wordt half januari afgerond.