Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in.
Lees meer over ons cookiebeleid.

Storing: Vrydemalaan Blok E en Grunobuurt Regulateur en Tractie geen koeling Lees hier meer

Meest gezocht

Mijn gebouw

Regelingen en storingsregistraties

Vervelend, een storing!

Wij doen ons uiterste best om warmte en warm water te leveren. Helaas kan er een storing plaatsvinden. Op deze pagina lees je hoeveel storingen we per jaar hebben gehad, of je eventueel in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe je deze vergoeding aanvraagt.

Overzicht storingsrapportages

Overzicht 2023

Overzicht 2022

Overzicht 2021

Overzicht 2020

Overzicht 2019

In 2018 waren er geen collectieve storingen.

Compensatieregeling

Wij doen ons uiterste best om altijd warmte en warm water te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een storing is. In de Warmtewet staat dat je soms recht hebt op een vergoeding. Als je langer dan 8 uur geen warmte hebt door een storing, dan krijg je mogelijk een vergoeding.

De hoogte van de vergoeding staat in artikel 4 van de Warmteregeling en luidt als volgt:

 • De verbruiker krijgt een financiële vergoeding voor storingen die voor een periode langer dan 8 uren tot een onderbreking van de levering van warmte leiden.
 • De hoogte van de financiële vergoeding per aansluiting van een verbruiker bedraagt EUR 35,– bij een onderbreking van 8 tot 12 uur, vermeerderd met EUR 20,– voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.
 • De vergoeding wordt door de leverancier binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking betaald.

Er zijn een aantal gevallen wanneer wij geen vergoeding uit hoeven te keren:

 • Een onderbreking van de levering van warmte is gepland en tijdig is aangekondigd;
 • De storing in je eigen installatie is opgetreden (bijvoorbeeld vanwege een kapotte radiator);
 • De storing heeft minder dan 24 uren geduurd en je hebt in de afgelopen twaalf maanden geen storing gehad in hetzelfde deel van het warmtenet, het inpandig leidingstelsel, de aansluiting of de afleverset;
 • De storing het gevolg is van een extreme situatie die niet aan WarmteStad kan worden toegerekend (overmacht). Bijvoorbeeld storing in de levering van elektriciteit waardoor de warmtepomp niet werkt.
 • Als de Warmtewet wijzigt, geldt de vergoeding zoals dan in de wetgeving beschreven.

Aanvraag vergoeding

Heb je een storing gehad en voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden, stuur een mailtje voor een aanvraag naar klantenservice@warmtestad.nl.

In deze mail moet het volgende staan:

 • Het adres
 • Waarom Warmtestad niet voldoet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau
 • Periode wanneer je geen warmte of warm (tap) water hebt gehad

Hoe verder?
Na jouw aanvraag gaan we de melding onderzoeken en laten je weten of je in aanmerking komt voor vergoeding.


Mail nu naar klantenservice