Wij breiden ons warmtenet uit

Informatiepagina over de uitbreiding van ons warmtenet te Selwerd in 2020 / 2021.

Aanleg warmtenet in Selwerd

In het noordwesten van Groningen leggen we een warmtenet aan. Dit is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. In 2017 zijn we begonnen op Zernike, in 2019 hebben we het net via het Jaagpad uitgebreid naar Paddepoel. In 2020 hebben we een start gemaakt in Selwerd en daar gaan we in 2021 en 2022 verder. Op deze pagina leest u hier meer informatie over.

In Selwerd breiden we vanaf 2020 ons net uit.  Ons warmtenet ligt in de Larix en de Mispellaan en wordt uitgebreid naar de Berkenlaan, Beukenlaan en Populierenlaan. In de wijk sluiten we diverse gebouwen en wooncomplexen aan op het warmtenet, zoals de Parrel, De Berkenflat, De Beukenhorst, en Dragant (voorheen Duindoornflat). Verschillende bewoners van de Larix sluiten aan op het warmtenet. Dit zijn de eerste huiseigenaren die aan sluiten. Ook zijn diverse ketelhuizen aangesloten van de woningcorporaties, zoals aan de Kornoeljestraat, Gelderse Roosstraat en de Eglantierstraat. Mogelijk volgen er in de toekomst meer.

Wijkvernieuwing
De werkzaamheden zullen voor overlast zorgen, maar ze zijn ook een kans om er een fijnere plek van te maken. Het is bovendien een kans voor bewoners om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de herinrichting van hun straat. Bewoners en de gemeente bespreken hoe ze de aanleg van het warmtenet van WarmteStad kunnen benutten om de wijk fijner en duurzamer te maken. Voetgangers en fietsers krijgen in mooiere straten meer ruimte, instellingen zijn beter bereikbaar en het wordt prettiger voor ouderen. Daarbij benutten bewoners de kans om zelf energie te gaan besparen. Hiervoor maakt de gemeente samen met de wijk een plan. Hiervoor zijn bijeenkomsten voor omwonenden, georganiseerd door Sunny Selwerd. De winkeliers van het winkelplein zijn hierbij ook betrokken. >> Lees hier meer informatie over de wijkvernieuwing in Selwerd. 

Sunny Selwerd is naam voor de wijkverbetering waar bewoners samenwerken met de gemeente, de woningcorporaties, WIJ-Selwerd, scholen, ondernemers en instanties in de wijk. Een doel van Sunny Selwerd is om betaalbaar en duurzaam te wonen in een mooie, fijne wijk. De komende herinrichting van de openbare ruimte draagt daar aan bij.

Overlast en verminderde bereikbaarheid
Het warmtenet wordt aangelegd onder de weg. Hiervoor moeten we de weg openbreken en graafwerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor zijn bepaalde wegdelen tijdelijk niet bereikbaar. We proberen de overlast hierbij zoveel mogelijk te beperken. Bij alle werkzaamheden wordt met grote zorgvuldigheid een verkeersplan opgesteld. Om de wijk bereikbaar te houden, maar bijvoorbeeld ook om hulpdiensten de ruimte te kunnen geven bij noodsituaties. De wijk wordt ruim van tevoren geïnformeerd over de planning.

Wanneer gaan we dit doen?

Start: augustus 2020. Verlenging in 2021.

In april hebben we al de ‘oversteek’ gemaakt van Eikenlaan richting Larix. Vanwege de corona konden we dit doen omdat het rustig was op deze normaalgesproken drukke straat.

Eind augustus 2020 zijn we gestart in de Larix. Deze werkzaamheden duurden ongeveer twee maanden. In het najaar beginnen we met een ‘gestuurde boring’ vanaf de Dierenriemstraat onder het water door richting de parkeerplaats van Zwembad de Parrel.

Via de Mispellaan, Berkenlaan en Beukenlaan breiden we het warmtenet in 2021 verder uit naar het Noordoosten en -westen van de wijk. De planning hiervan hangt af met de planning van de gemeente en het aanbestedingstraject. Via deze webpagina houden we u hiervan op de hoogte.

Waar gaan we dit doen?

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water. Hiermee worden woningen en gebouwen verwarmd en warm water uit de kraan geleverd om bijvoorbeeld mee te douchen. Een warmtenet is een duurzame en innovatieve energieoplossing die comfortabel, betaalbaar en eenvoudig te gebruiken en te begrijpen is. Hier kunnen veel mensen tegelijk gebruik van maken. En een warmtenet is een belangrijke lokale oplossing in de energietransitie.

Wie worden er in Selwerd aangesloten op het warmtenet?

WarmteStad sluit in Selwerd vooral de grote gebouwen aan zoals De Parrel en de Vensterschool aan de Eikenlaan, maar ook Beukenhorst en Dragant (voorheen Duindoornflat). Daarnaast worden er diverse ketelhuizen aangesloten van de woningcorporaties, zoals aan de Kornoeljestraat, Gelderse Roosstraat en de Eglantierstraat. Mogelijk volgen er in de toekomst meer. Hierover zijn we in gesprek met de woningcorporaties. Het is op dit moment nog niet mogelijk om als particuliere huizenbezitter aangesloten te worden. We verwachten dat dat in de komende vijf jaar makkelijker en goedkoper zal worden.

 

Wat is de route van het warmtenet in Selwerd?

We beginnen bij Zwembad De Parrel aan de Eikenlaan, we zijn hiermee in augustus 2020 gestart. We beginnen de werkzaamheden in Selwerd bij de Larix, vandaar gaan we naar de Mispellaan, Berkenlaan, Beukenlaan en Populierenlaan. Het eindigt op de Populierenlaan. In 2021 gaan we verder richting de Duindoornstraat, waar onder meer de studentenflat Dragant wordt aangesloten.

Is er overlast bij de werkzaamheden?

Ja, dit kunnen we niet voorkomen. Het warmtenet wordt aangelegd onder de weg. Hiervoor moeten we de weg openbreken en graafwerkzaamheden uitvoeren. Bepaalde wegdelen zijn daardoor tijdelijk niet bereikbaar. Tegelijk is dit een kans om van deze straten een fijnere plek te maken. Bewoners gaan hiervoor samen met de gemeente Groningen een plan maken om de straten groener en mooier te maken. Hiervoor zijn allerlei bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij bewoners hun ideeën kunnen geven.

Hoe houdt WarmteStad de wijk op de hoogte?

Ruim voordat de werkzaamheden beginnen informeren we omwonenden en andere organisaties over de planning en eventuele overlast. We doen onze best om de wijk zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De wijk is te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Als de werkzaamheden starten zijn we ook in de wijk aanwezig met een mobiel informatiepunt dat op dit moment voor de ingang van de Parrel staat. Hier houden we elke week een inloopspreekuur van 13.30-15.30 uur. U bent hier van harte welkom. Meer informatie is ook te vinden op de website van Sunny Selwerd.

Waarom wordt er in Groningen een warmtenet aangelegd?

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die we gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen. 50.000 woningen in de stad krijgen die warmte dan via een warmtenet, waaronder flats/huizen in de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. De warmte komt dus van duurzame bronnen.

 

Wat betaal ik voor mijn aansluiting?

Voor de warmtetarieven voor huishoudelijke verbruikers geldt het ‘Niet Meer Dan Anders’ principe. Klanten mogen gemiddeld niet meer betalen voor warmte dan een huishouden met een eigen gasaansluiting. Dit is vastgelegd in de warmtewet van de overheid. Voor klanten in het project Noordwest betaalt de woningbouwvereniging een deel van het vastrecht via een exploitatiebijdrage. De klanten betalen daarom geen vastrecht voor de afleverset en ontvangen een korting van 25% op het vastrecht tarief voor warmte.

Hoe worden de huizen in de toekomst verwarmd?

We gebruiken hiervoor restwarmte van datacenters op Zernike. Dit is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers. Ook onderzoeken we of we in de toekomst gebruik maken van andere bronnen, waaronder zonnewarmte. Allemaal duurzame bronnen, waardoor we niet meer afhankelijk zijn van gas.

Blijven de huizen wel net zo warm?

Jazeker. Het warmtenet is een leidingnetwerk gevuld met warm water. Vanaf onze centrale gaat er water van 90 graden in de leiding. Als dit water bij de gebouwen aankomt is het maximaal drie graden afgekoeld. De watertemperatuur is ongeveer gelijk aan het opgewarmde water van een cv ketel. Woningen houden het dus net zo warm.

Vragen, klachten of opmerkingen?

Neem dan vooral contact met ons op! Dit kan tijdens kantooruren via het telefoonnummer 050 - 368 87 00. Uiteraard kunt u ons ook mailen via klantenservice@warmtestad.nl.