Regelingen en voorwaarden

Lees hier meer over compensatieregelingen, storingsregistraties en onze algemene voorwaarden.

Verplichtingen vanuit Warmtewet

De Warmtewet is een wet die geldt voor woningen, een VVE en bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kW (kilowatt). De Warmtewet is er om je te verzekeren van de levering van warmte. Daarnaast zorgt de wet voor tarieven die niet boven het maximum mogen komen van de overheid. Ook zorgt de wet ervoor dat WarmteStad verplicht is om je een factuur te sturen of bijvoorbeeld te voorzien van heldere informatie bij werkzaamheden en storingen.

Compensatieregelingen

Wij doen ons uiterste best om altijd warmte en warm water te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een storing is. In de Warmtewet staat dat je soms recht hebt op een vergoeding. Als je langer dan 8 uur geen warmte hebt door een storing, dan krijg je mogelijk een compensatie.

De hoogte van de compensatie staat in artikel 4 van de Warmteregeling en luidt als volgt:

  1. De verbruiker krijgt een financiële compensatie voor storingen die voor een periode langer dan 8 uren tot een onderbreking van de levering van warmte leiden.
  2. De hoogte van de financiële compensatie per aansluiting van een verbruiker bedraagt EUR 35,– bij een onderbreking van 8 tot 12 uur, vermeerderd met EUR 20,– voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.

De compensatie wordt door de leverancier binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking betaald.

Er zijn een aantal gevallen wanneer wij geen compensatie uit hoeven te keren. Op grond van de Warmtewet hoeft in de volgende situaties geen financiële compensatie uitgekeerd te worden:

  1. Een onderbreking van de levering van warmte is gepland en tijdig is aangekondigd;
  2. De storing in uw eigen installatie is opgetreden (bijvoorbeeld vanwege een kapotte radiator);
  3. De storing minder dan 24 uren heeft geduurd en u in de afgelopen twaalf maanden geen storing heeft gehad in hetzelfde deel van het warmtenet, het inpandig leidingstelsel, de aansluiting of de afleverset;
  4. De storing het gevolg is van een extreme situatie die niet aan WarmteStad kan worden toegerekend (overmacht) (bijvoorbeeld storing in de levering van elektriciteit waardoor de warmtepomp niet werkt).

Als de Warmtewet wijzigt, geldt de compensatievergoeding zoals dan in de wetgeving beschreven.

Terugbetaling
Heb je een aansluiting van maximaal 100 kW en ben je van mening dat Warmtestad langdurig niet heeft voldaan aan de het overeengekomen kwaliteitsniveau van de levering van warmte, dan kun je dit bij ons melden door te mailen naar klantenservice@warmtestad.nl. In deze mail moet het volgende staan:

  • Het adres
  • Waarom Warmtestad niet voldoet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau
  • Periode wanneer je geen warmte of warm (tap) water hebt gehad

Wij onderzoeken je melding en laten je daarna per mail weten of je in aanmerking komt voor compensatie.

Storingsregistraties van de afgelopen jaren

In de Warmtewet staat dat WarmteStad per jaar een storingsregistratie moet bijhouden. Bekijk hieronder de storingsrapportages van voorgaande jaren.

Overzicht 2022

Overzicht 2021

Overzicht 2020

Overzicht 2019

In 2018 waren er geen collectieve storingen.