Zonthermie nieuwe warmtebron voor Warmtenet Noordwest?

WarmteStad onderzoekt of het mogelijk is om het warmtenet Noordwest in de toekomst – naast restwarmte van datacenters – ook te verwarmen met zonthermische warmte.

Het bedrijf Solarfields is voornemens om op Zernike een zonthermie park te realiseren op het baggerdepot Dorkwerd. Met dit park zouden circa 2500 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien.

Het zonnepark zou letterlijk in de buurt komen van onze warmtecentrale. Bovendien past het in de multi-bronstrategie die WarmteStad voorstaat. Met meerdere bronnen creëren we een robuust systeem dat minder kwetsbaar is dan bij een individuele bron. In Nederland wordt zonthermie al op meerdere plekken toegepast.

Werking
Het zonnepark kan het warmtenet voorzien van warmte van 70 – 85 graden. Dit wordt opgeslagen in een buffervat en vervolgens richting het distributienet geleid. Solarfields is in dit geval de ontwikkelaar en exploitant van het zonnepark. K3 Delta is de beheerder van het huidige provinciale baggerdepot. Als de voorgenomen plannen doorgaan, neemt WarmteStad de warmte af bij Solarfields. Bij de aanleg van het zonnepark wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.

Status
Er is via het Nationaal Programma Groningen (NPG) een subsidie-aanvraag gedaan om deze plannen te kunnen realiseren. De inpassing van zonthermie zou een alternatief voor biomassa kunnen zijn.