WKO

 • Waar staat WKO voor?

  WKO is de afkorting voor Warmte- en Koude opslag.

 • Hoe werkt WKO?

  Bij warmte- en koudeopslag maken we gebruik van de temperatuur van het grondwater op een diepte van ruim 100 meter. De WKO bestaat uit 2 bronnen. In de koude bron is de temperatuur van het grondwater tussen de 8 en 12 graden. De warme bron heeft een temperatuur van 12 tot 16 graden.

  Met de koude bron kunnen we in de zomer gebouwen een paar graden koelen.  De vrijgekomen warmte uit deze gebouwen wordt in de warme bron opgeslagen, waar we het grondwater opwarmen. Deze warmte gebruiken we in de winter weer om gebouwen op te warmen. Het water uit de warme bron wordt in het gebouw met een warmtepomp op de juiste temperatuur gebracht.

  In de zomer wordt overtollige warmte in het grondwater opgeslagen zodat het nuttig gebruikt kan worden in de winter. En andersom! Dat betekent dat de woning in de zomer ook comfortabel en bovendien duurzaam gekoeld kan worden. Bij een warmte- en koudeopslag maken wij gebruik van de temperatuur van het grondwater. In de koude bron is de temperatuur van het grondwater tussen de 8 en 12 graden. De warme bron heeft een temperatuur van 12 tot 16 graden.

 • Hoelang wordt de techniek al toegepast?

  WKO is een techniek die al meer dan 150 jaar bestaat en deze heeft inmiddels zijn duurzame betrouwbaarheid bewezen.  In Nederland zijn er duizenden WKO-systemen.

 • Hoeveel WKO-bronnen heeft WarmteStad?

  Diverse gebouwen in de stad Groningen maken gebruik van duurzame warmte en koude. Zo hebben we WKO-bronnen in het Ebbingekwartier, Semmelweisstraat, Grunobuurt en het Europapark. Meerdere gebouwen zijn aangesloten op één bron. In sommige gevallen levert WarmteStad alleen ‘bronwater’. Dit betekent dat we water leveren tot aan de ‘voordeur’. Individuele warmtepompen brengen het water dan vervolgens tot op het gewenste niveau.

 • Is koeling van WKO hetzelfde als airco?

  Nee. Bij WKO maken klanten gebruik van een zogeheten passieve koeling. Hiermee kan de temperatuur een paar graden verlaagd worden ten opzichte van de buitentemperatuur. Bijvoorbeeld als het 28 graden is, kan de temperatuur gekoeld worden tot 24 graden. Bij actieve koeling zoals een airco kan de gewenste temperatuur nog lager worden ingesteld.

 • Zijn WKO-klanten verplicht om ook koeling af te nemen?

  Ja. Het is één systeem,  er kan dus niet gekozen worden voor één van beide oplossingen. Voor het gebruik van deze passieve koeling betalen klanten overigens alleen vastrecht. Hiermee worden de vaste kosten bedoeld die nodig zijn voor de levering en exploitatie van de WKO-bron. Het daadwerkelijke gebruik van de koeling is gratis.

 • Wat is er in de woningen nodig om WKO mogelijk te maken?

  De meeste bewoners die energie krijgen uit een WKO-bron met een collectieve warmtepomp hebben een afleverset. Dit is de installatie in de woning die ervoor zorgt dat de warmte en koeling de radiatoren en vloerverwarming bereiken. De afleverset bevindt zich in de meterkast en is in de meeste gevallen een witte of grijze box met beschermkap. De afleverset is vaak iets kleiner dan een cv-ketel.

  Bewoners met een woning met een eigen warmtepomp hebben een afleverset die het bronwater levert aan de warmtepomp en de woning.

 • Wat betalen WKO-klanten voor hun energie?

  WarmteStad bepaalt aan het begin elk jaar de jaarlijkse tarieven. Hiervoor geldt het  ‘Niet Meer Dan Anders principe’. Dit is vastgelegd in de warmtewet en betekent dat klanten gemiddeld niet meer mogen betalen voor warmte dan huishoudens met een gasaansluiting en een CV-ketel. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de tarieven die warmteleveranciers bij hun klanten in rekening mogen brengen om aan dit ‘Niet Meer Dan Anders’ principe te kunnen voldoen.

  Het warmtetarief bestaat uit vaste en variabele kosten. Vaste kosten zijn voor het beheer en onderhoud van het warmtenetwerk, inclusief onze 24 uurs-storingsdienst. Variabele leveringskosten zijn de kosten voor het verbruik van warmte. De hoeveelheid warmte die onze klanten gebruiken wordt gemeten in gigajoule (GJ). Eén GJ warmte komt overeen met de energie van ongeveer 35 m³ aardgas. Gebruikers van koeling betalen alleen vastrecht.

  Voor meer informatie over de tarieven van WarmteStad, ga naar www.warmtestad.nl/tarieven

 • Zijn er wettelijke eisen waaraan WarmteStad moet voldoen voor de levering van warmte en koude?

  Ja. De levering moet voldoen aan de eisen die de Warmtewet van de overheid stelt. Dit zijn bijvoorbeeld eisen over kosten en betrouwbaarheid van de levering. Lees hier meer informatie over de warmtewet.

 • Kan ik kosten besparen door met een infrarood paneel of een elektrisch kacheltje te verwarmen?

  Wanneer een kamer kortstondig en snel verwarmd moet worden kan een infrarood paneel of elektrisch kacheltje handig zijn. Warmte uit elektriciteit is dubbel zo duur als warmte uit het warmtenet of aardgas.  Gebruik een infrarood paneel of elektrisch kacheltje dan ook alleen wanneer je heel snel en kort wat extra warmte nodig hebt.

 • Hoe ziet de WarmteCentrale eruit?

  In de WarmteCentrale Zernike zijn de volgende bedrijfsmiddelen opgesteld;

  • Warmtepompen: deze verhogen de temperatuur van de restwarmte zodat de temperatuur hoog genoeg is voor levering aan het warmtenet;
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK): dit is een kleine ‘energiecentrale’ die elektriciteit maakt waar de warmtepompen op draaien. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om het water te verwarmen voor het warmtenet;
  • Twee warmtebuffers waarin warmte opgeslagen wordt;
  • Piek/backup installatie: Die is er om warmte te kunnen leveren als de vraag naar warmte heel hoog is. Als het bijvoorbeeld lange tijd heel koud is. Of als er storing in onze apparatuur is. Dan is dit een extra voorziening die ervoor zorgt dat we altijd warmte kunnen leveren.
 • Kost het gebruik van koeling geld?

  Voor het gebruik van koeling betaal je alleen vastrecht. Hiermee worden de vaste kosten bedoeld die nodig zijn voor de levering en het transport van de koeling. Het daadwerkelijke gebruik is gratis.

 • Wat moet ik doen bij een lekkage in de warmteleiding?
  • Wanneer de afsluiters/kranen in de meterkast onder de warmte-afleverset veilig bereikbaar zijn, en u bent in staat om ze dicht te zetten, doe dat dan zo snel mogelijk.
  • Verlaat  de woning en bel ons (050-36 88 700) en/of, indien het een noodsituatie betreft, de hulpdiensten.
  • Kunt u de woning niet verlaten, blijf dan, indien mogelijk op een bovenverdieping, open diverse ramen om te luchten en bel ons (050-36 88 700) en/of, indien het een noodsituatie betreft, de hulpdiensten.
 • Hoe kan ik onveilige situaties door lekkages in mijn woning voorkomen?

  Door het nemen van de volgende maatregelen kunnen onveilige situaties worden voorkomen:

  • Controleer regelmatig of er geen lekkage is aan de warmte-afleverset. Deze warmte-afleverset hoort droog te zijn. Wanneer er een lekkage is of je twijfelt ergens over, neem dan contact met ons op (050-3688700).
  • Wanneer er een lekkage is bij je radiator of vloerverwarming, of je twijfelt ergens over, schakel dan een erkend installateur in als je woningeigenaar ben. Als huurder kun je contact opnemen met je woningbouwvereniging.
  • Controleer regelmatig de kruipruimte door het kruipruimteluik te openen. Als er grondwater in de kruipruimte staat, dan kunnen de leidingen van het warmtenet onder water komen te staan. Hierdoor worden ze aangetast en kunnen gaan lekken. Neem maatregelen om de kruipruimte droog te houden door bijvoorbeeld een verstopte drainage te (laten) herstellen. Neem ook contact met ons op (050-3688700) als de leidingen van het warmtenet in de kruipruimte onder water staan of hebben gestaan.
  • Ben je woningeigenaar, sluit dan een onderhoudscontract af met een erkend installateur voor het onderhoud van de binneninstallatie (bijvoorbeeld radiatoren, vloerverwarming en thermostaat kranen) én laat deze wanneer nodig vervangen.
  • Ben je huurder van de woning, let dan op dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan de binneninstallatie én wanneer nodig wordt vervangen.
  • Heb je een vermoeden dat er ergens een warmteleiding lekt, bijvoorbeeld doordat er ergens onverklaarbare damp zichtbaar is of sneeuw is weggesmolten, blijf dan uit de buurt en neem dan direct contact met ons op (050-3688700).
 • Kan er lekkage ontstaan in de warmteleidingen in mijn woning?

  Door een (druppelsgewijs) lekkende koppeling kan roest ontstaan met een leidingbreuk tot gevolg. In het ergste geval stroomt het hete water uit het gehele warmtenet dan onder of in je woning. Aanraking met het water kan leiden tot brandwonden.

 • Kan ik mijn kruipruimte betreden?

  Het betreden van de kruipruimte (bijvoorbeeld voor het doortrekken van een kabel of leiding) is nooit zonder risico. Een kruipruimte is een “besloten ruimte”. De aanwezigheid van warmtenet leidingen in de kruipruimte voegen hier een extra risico aan toe. Deze leidingen kunnen aan de buitenkant zijn aangetast door roest waardoor ze minder robuust zijn. Wanneer je bijvoorbeeld tegen deze leidingen aankomt, er iets op zet of aan vast maakt, kan dat een leidingbreuk veroorzaken. Heet water en waterdamp spuiten dan in de kruipruimte waardoor er een levensgevaarlijke situatie ontstaat. Wij adviseren je dan ook om het betreden van de kruipruimte uit te laten voeren door een erkende installateur.

 • Hoe wordt mijn CV-systeem verwarmd?

  De warmteleidingen komen in je woning binnen op de plek waar de warmte-afleverset (warmte-unit) is geplaatst. Vanuit de centrale ruimte wordt via de warmtepomp het water door de warmte-afleverset gepompt. Daar vindt met een warmtewisselaar het afgeven van warmte plaats naar het water in je eigen cv-systeem. Het water uit het warmtenet stroomt dus niet door de radiatoren of vloerverwarming in de woning, maar alleen door de warmte-afleverset.

 • Waar komt mijn warme tapwater vandaan?

  Koud drinkwater wordt in de warmte-afleverset met een warmtewisselaar verwarmd om te gebruiken voor de douche, bad of keuken. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat het warme drinkwater gescheiden is van het warme water in het warmtenet. Het warme water uit de kraan is dus geen water uit het warmtenet, maar schoon leidingwater dat wordt opgewarmd.

Terug naar overzicht

Niet gevonden wat u zoekt?

Wij staan voor u klaar

Wilt u snel geholpen worden? Neem dan direct contact met ons op.