Warmte- en koudeopslag (WKO)

WKO is een techniek waarmee ’s zomers overtollige warmte in het grondwater wordt opgeslagen, voor nuttig gebruik in de winter. En andersom! Dat betekent dat de woning in de zomer ook comfortabel en bovendien duurzaam gekoeld kan worden.

Hoe werkt warmte- en koudeopslag?

Bij een warmte- en koudeopslag maken wij gebruik van de temperatuur van het grondwater. In de koude bron is de temperatuur van het grondwater tussen de 8 en 12 graden. De warme bron heeft een temperatuur van 12 tot 16 graden.

Met de koude bron kunnen we in de zomer gebouwen koelen. De vrijgekomen warmte uit deze gebouwen wordt in de warme bron opgeslagen, waar we het grondwater opwarmen. Deze warmte gebruiken we in de winter weer om gebouwen op te warmen. Het water uit de warme bron wordt in het gebouw met een warmtepomp op de juiste temperatuur gebracht. Voor moderne goed geïsoleerde gebouwen is een temperatuur van rond de 40 graden Celsius meestal al voldoende om het ook in strenge winters behaaglijk warm te krijgen.

Warmte- en koudeopslag is een techniek van ondergrondse warmwaterleidingen die al meer dan 150 jaar bestaat en deze heeft inmiddels zijn duurzame betrouwbaarheid bewezen. Het grote verschil met oudere systemen is dat we met onze moderne systemen tegelijkertijd het ene gebouw kunnen verwarmen en het andere gebouw koelen.

In het Europapark worden in 2018 nieuwe panden en gebouwen aangesloten en worden er nieuwe bronnen aangelegd.

Waar in Groningen is al WKO?

Diverse gebouwen in de stad Groningen maken gebruik van duurzame warmte en koude. Zo hebben we WKO-bronnen in het Ebbingekwartier, de Grunobuurt en het Europapark.

Op dit moment worden op het Europapark aansluitingen van nieuwbouwprojecten Lunettenhof, De Nieuwe Linie en Kolenpark gerealiseerd. Binnenkort komen daar woonzorgcomplex Leyhoeve, appartementencomplex Powerhouse en Sportcentrum Europapark bij. Ook met andere partijen op het Europapark wordt gesproken over warmte- en koudelevering. De gebouwen ‘Hete Kolen’ en het gemeentelijke kantoor aan het Harm Buiterplein worden al enige jaren duurzaam verwarmd door WarmteStad.

Kijk hieronder voor artist impressions van de panden op het Europapark die we duurzaam (gaan) verwarmen en koelen.

*Aan bovenstaande foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuw ‘doublet’
Om alle kantoren en wooncomplexen te voorzien van warmte en koude is een zogeheten tweede ‘doublet’ nodig. Dit is een bronnensysteem dat ondiepe aardwarmte benut en warmte en koude uit de bodem kan halen en daar ook weer opslaan. De aanleg hiervan is gestart in mei,  tegelijkertijd met de aanleg van een nieuw leidingstelsel dat de gebouwen aansluit.

“Mooie stap naar verdere verduurzaming”
“We heten onze nieuwe klanten van harte welkom bij WarmteStad. Geweldig  dat ze daarmee een actieve bijdrage gaan leveren aan een energieneutraal Groningen”, aldus Warmtestad directeur Dick Takkebos. “Warmte- en koudeopslag is een bewezen en zeer effectieve techniek. We zijn bijzonder blij dat we alle nieuwbouw-ontwikkelingen op het Europapark kunnen benutten door alle nieuwe complexen en woningen daar direct duurzaam te verwarmen en koelen, en dat in goede samenwerking met de vastgoedbedrijven. Dit is weer een mooie stap die we zetten op weg naar een duurzaam en energieneutraal Groningen zonder aardgas. ”

Meer dan 1000 klanten in Stad die duurzame warmte en koude gebruiken

"Geweldig dat onze WKO-klanten een actieve bijdrage gaan leveren aan een Energieneutraal Groningen zonder aardgas."

Het Europapark krijgt nu een flinke ‘WKO-boost’. Honderd meter onder het park zit een metersdikke waterhoudende laag met grof zand. De boven- en onderliggende klei- en zandlagen zorgen ervoor dat water niet kan wegstromen. Ze werken als een 100 meter dikke isolatiedeken.
Water dat er in de zomer is ingestopt, kan er in de winter dus met bijna dezelfde temperatuur worden uitgehaald.

In vergelijking met de zuinigste HR-ketel bespaart de WKO met een warmtepomp gemiddeld 50 % CO2 uitstoot. Bij het verwarmen is dat ongeveer 15%. De vermindering bij koeling is echt spectaculair: in vergelijking met een goede koelmachine bespaart de WKO maar liefst 80% CO2 uitstoot.