Verwijderen ondergrondse kabels in parkje Beukenhorst

17 januari 2022 t/m 26 januari 2022

Tijdelijk even omlopen

We verwijderen alle kabels die nog onder de grond liggen en die gebruikt zijn voor gebruik van de tijdelijke warmteketel. Deze kabels liggen ook onder het pad in het parkje. Het pad kan daardoor tijdelijk niet gebruikt worden. Totdat de werkzaamheden klaar zijn, moet er even omgelopen worden. De houten kast die in het parkje staat verwijderen we ook. We maken alles zo snel mogelijk weer netjes zodat er gewoon weer over het pad gelopen kan worden.

 

Laatste werkzaamheden verwijdering tijdelijke ketel