Uitbreiding warmtenet en herinrichting straten gestart in Beukenlaan en Berkenlaan

24 januari 2022 t/m 15 juli 2022

Welke werkzaamheden voeren we uit

Het warmtenet wordt uitgebreid. Het deel van ons net in de Mispellaan breiden we uit naar de Berkenlaan en Beukenlaan. Deze werkzaamheden voert aannemer Hak uit. Het bestaande rioolstelsel vervangen we voor de gemeente Groningen door een gescheiden rioolsysteem. Vuilwater en hemelwater worden daarin apart afgevoerd. Daardoor ontstaat er niet meer zo snel wateroverlast bij een fikse stortbui. De rijbaan wordt smaller waardoor er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers en minder ruimte voor auto’s. We verwachten dat de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond zijn.

 

We voeren de werkzaamheden in vier fasen uit. Door de aanleg van het warmtenet en de verbetering van de riolering, tegelijk uit te voeren, hoeft de straat maar een keer open. Daarnaast laten we de straten van Selwerd mooier achter.