Aanleg warmtenet Vinkhuizen is gestart in de Goudlaan

4 november 2021 t/m 24 december 2021

Boring in de Goudlaan

De eerste meters warmteleidingen in Vinkhuizen worden door middel van een boring onder de grond gelegd. Dat betekent dat er apparatuur in de straat staat waar de boring mee uitgevoerd wordt. Ook openen we een deel van de straat om de leidingen naar binnen te trekken.

We sluiten de Goudlaan af voor alle verkeer vanaf de Aquamarijnstraat tot aan de Edelsteenlaan behalve voetgangers. We plaatsen borden die de omrijdroute aangeven. De voetpaden blijven bereikbaar.