Wij zijn aan de slag

In 2019 breiden we ons warmtenet uit van Zernike naar Paddepoel.

Aanleg warmtenet in Paddepoel

In 2017 hebben we een warmtenet aangelegd in Zernike. Dit is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en woningen door middel van warm water.

In 2019 breiden we dit warmtenet verder uit in Paddepoel. De werkzaamheden aan de Planetenlaan zijn inmiddels afgerond, medio september starten we met het tracé Plutolaan – Poolsterlaan – Antaresstraat – Pleiadenlaan – Kruispunt Zonnelaan tot aan de hoek van de Dierenriemstraat.

 

Verminderde bereikbaarheid
Net als in de Planetenlaan leggen we een warmtenet aan onder de weg. Hiervoor moeten we de weg openbreken en graafwerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor zijn bepaalde wegdelen tijdelijk niet bereikbaar. We proberen de overlast hierbij zo minimaal mogelijk te houden. We stellen met grote zorgvuldigheid een verkeersplan op, zodat we de wijk bereikbaar kunnen houden. Dit plan presenteren we tijdens een buurtbijeenkomst op 3 september. Hiervoor zijn omwonenden uitgenodigd.

Klimaatadaptatie
Een bijzonderheid bij dit deel van het traject is, dat de aanleg van ons warmtenet wordt aangegrepen om de Plutolaan veiliger en groener te maken. Dit is de uitkomst van een mooi samenwerkingsproces tussen bewonersgroep en initiatiefnemer Co-Creatie, de gemeente en WarmteStad. Voor het onderdeel klimaatadaptatie heeft de gemeente een subsidie van het Rijk verkregen om de wijk te vergroenen.

Lees meer:
>> Aankondiging omwonenden werkzaamheden tweedde tracé Paddepoel
>> Aankondiging ondernemers werkzaamheden tweede trace Paddepoel

Eerdere bewonersbrieven:

 

Wat gaan we doen?

Over een route van meer dan anderhalve kilometer leggen we een leidingnetwerk aan. Deze route loopt door de Planetenlaan, Plutolaan, Antaresstraat en via het kruispunt Zonnelaan door de Pleiadenlaan tot de Dierenriemstraat.

Het aanleggen van dit leidingnetwerk betekent dat we moeten graven. Dit zorgt voor behoorlijk wat overlast, zoals tijdelijke wegafsluitingen. Waar we kunnen, beperken we dit zoveel mogelijk. Zo breken we niet de hele straat ineens open, maar doen het steeds in kortere stukken.

Een bijzonderheid bij dit deel van het traject is, dat de aanleg van ons warmtenet wordt aangegrepen om de Plutolaan veiliger en groener te maken. Dit is de uitkomst van een mooi samenwerkingsproces tussen bewonersgroep en initiatiefnemer Co-Creatie, de gemeente en WarmteStad. Voor het onderdeel klimaatadaptatie heeft de gemeente een subsidie van het Rijk verkregen om de wijk te vergroenen. Zo worden er onder meer nieuwe regenwaterriolen aangelegd.

Wanneer gaan we dit doen?

De  planning ziet er als volgt uit (update 14 augustus 2019):

Planetenlaan maart t/m juni 2019.
Plutolaan tussen september en januari (definitieve planning volgt)
Jaagpad week 29 (15 – 21 juli) t/m week 34 (19 – 1 september)
Pleiadenlaan tussen september en januari (definitieve planning volgt)

Deze planning is onder voorbehoud en kan mogelijk nog wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan maken we dat hier bekend.

Waar gaan we dit doen?

Veelgestelde vragen

Wie worden aangesloten op het warmtenet?

In 2019 sluiten we de volgende gebouwen aan op het warmtenet:

  • Vijf appartementencomplexen aan de Planetenlaan
  • Upsilon (voormalige Trefkoel)
  • Polaris flat

Deze gebouwen worden in de tweede helft van 2019 aangesloten. WarmteStad levert voor het eind van 2019 warmte aan deze gebouwen.

Warmte van WarmteStad: krijg ik het straks nog wel warm genoeg?

Jouw gebouw wordt eind dit jaar (2019) aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. Graag leggen we uit hoe deze warmte bij jou komt.

Op het Zerniketerrein hebben wij vorig jaar een tijdelijke warmteopwek centrale gebouwd. Vanuit deze warmteopwek centrale leveren wij nu al warmte aan alle gebouwen van de Hanze Hogeschool Groningen op het Zerniketerrein.

Het warmtenet is een leidingnetwerk gevuld met warm water. Vanaf onze centrale gaat er water van 90 graden in de leiding. Als dit water bij jouw gebouw aankomt is het maximaal drie graden afgekoeld. De watertemperatuur is ongeveer gelijk aan het opgewarmde water van een cv ketel. Jouw woning kan straks dus net zo warm worden als met de huidige cv ketel.

Rijdt buslijn 9 nog wel?

Tijdens de werkzaamheden aan de Planetenlaan vervallen de bushaltes aan de Planetenlaan en de Meteoorstraat. De dichtstbijzijnde halte is de halte aan de Plutolaan. Buslijn 9 rijdt vervolgens via de Marsstraat naar de Avondsterlaan.

Kan mijn vuilcontainer wel geleegd worden?

We zorgen ervoor dat de vuilcontainers te allen tijde geleegd kunnen worden. Mocht dit tijdelijk niet mogelijk zijn op de huidige locatie, dan zorgen we dat dit vlakbij wel mogelijk is. En als dit niet lukt, dan zorgen wij dat de container op een plek komt te staan waar dat wel lukt. U hoeft dan zelf niet met de container te lopen, maar dat regelen wij.

Bij de Planetenflats worden de toeritten naar de flats gedeeltelijk open gehouden, zodat de vrachtwagen de flat tijdens de werkzaamheden kan bereiken voor het legen van de containers.

Kan ik mijn auto nog parkeren in de straat?

Het is helaas niet mogelijk om de auto te parkeren in de straten waar we aan het werk zijn. De stoepen blijven wel toegankelijk voor voetgangers, rollators en scootmobielen. De bereikbaarheid wordt ook met de hulpdiensten gecommuniceerd en doorgesproken.

We begrijpen dat de werkzaamheden overlast geven. Deze proberen we uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Waar we kunnen, gaan we op zoek naar maatwerkoplossingen voor uitzonderlijke situaties. Heeft u een uitzonderlijke situatie? Neem hiervoor dan contact met ons op.

Vragen, klachten of opmerkingen?

Neem dan vooral contact met ons op! Tijdens de werkzaamheden zijn we iedere week op maandagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 uur aanwezig in de Plutozaal. Daarnaast kunt u ons tijdens kantooruren bellen op telefoonnummer 050 - 368 87 00. Uiteraard kunt u ons ook mailen via klantenservice@warmtestad.nl.