Verschillen tarieven WarmteStad 2020 en 2021

In 2021 betalen nagenoeg alle klanten van WarmteStad een lager tarief voor hun energie dan in 2020, bij gelijkblijvend verbruik.

Bekijk onderstaande grafieken voor een algemeen overzicht hiervan. De horizontale lijn geeft het gebruik van gigajoules aan, de verticale lijn is de daadwerkelijke besparing in 2021 ten opzichte van 2020. Er zijn verschillende varianten:

Bewoners van Paddepoel en Selwerd die aangesloten zijn of worden aan het warmtenet 

Bewoners van andere gebouwen in Groningen die aangesloten zijn op een duurzame WKO (warmte- en koude) bron

Per variant staat ook de gemiddelde verbruiken vermeld. Benieuwd naar specifieke verschillen? Kijk dan op onze gebouwenpagina’s. Alle tariefbladen van WarmteStad zijn openbaar en gepubliceerd op de specifieke gebouwenpagina’s. Ook de tarieven van eerdere jaren zijn hier gepubliceerd voor eventuele vergelijking.