Nieuwe warmtecentrale Zernike

 • Hoe duurzaam is de nieuwe warmtecentrale?

  Aardgasvrij? 
  Helemaal zonder aardgas kunnen we (nog) niet. We proberen het resterend gebruik van aardgas in onze centrale wel zoveel mogelijk te beperken door te zoeken naar efficiëntere en duurzame alternatieven.

  Het opwekken van elektriciteit voor de warmtepompen met behulp van gas, is een aanzienlijk efficiëntere manier van aardgasgebruik voor elektriciteitsproductie dan zelfs de modernste elektriciteitscentrale. Een centrale gebruikt ook gas (of kolen), maar gooit de helft daarvan weg. Wij stoppen die warmte in ons net.

  Restwarmte datacenters
  De datacenters die restwarmte gaan leveren, zijn onze buren, dus we verliezen daardoor nagenoeg geen warmte onderweg. En wij zetten de energie ook in rondom de datacenters. De eerste klanten zitten op Zernike campus. De temperatuurverhoging van de warmte uit de datacentra is maximaal 60°C. Daarvoor is elektrische energie nodig maar die energie gaat vervolgens niet verloren. Het komt bovenop de restwarmte en alle energie komt in de vorm van warmte bij de klant terecht.

  Toekomstvisie WarmteStad
  WarmteStad zet zich in voor vergroening van het aardgasverbruik onder meer met actieve verkenning en experimenten met biogas en waterstof. In 2026 (of uiteraard eerder wanneer mogelijk) is 70% van alle geproduceerde warmte fossielvrij. Die centrale wordt zo op korte termijn al behoorlijk duurzaam. Ons doel is om in 2035 alle warmte geheel fossielvrij te produceren.

 • Hoe wordt de warmtecentrale verwarmd?

  De nieuwe warmtecentrale is in het najaar van 2021 gereed en daarmee geschikt voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit naastgelegen datacenters QTS en Bytesnet. Om deze restwarmte om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. Voor de toekomst wil WarmteStad het warmtenet zo mogelijk ook gaan verwarmen met zonnewarmte.

 • Waarom komt er een nieuwe warmtecentrale voor WarmteStad?

  Wij bouwen een nieuwe warmtecentrale omdat we daarmee duurzame restwarmte kunnen leveren waarmee we klaar zijn voor aanvullende duurzame bronnen in de toekomst. Daarnaast is de warmtecentrale toegerust op veel warmtevraag vanuit de noordelijke wijken van Groningen. 
  Tot de nieuwe duurzame warmtebron een feit is, worden bedrijven en woningen op Zernike, Paddepoel en Selwerd voorzien van warmte uit een tijdelijke warmtecentrale. Inmiddels is de bouw van de nieuwe, definitieve warmtecentrale in volle gang. Deze komt op dezelfde locatie te staan, en gaat in 2022 duurzame warmte leveren. De tijdelijke centrale wordt nog door gas gestookt, door een warmtekrachtkoppeling (WKK) gebeurt dat wel met een aanzienlijke reductie van CO2.

 • Geeft de nieuwe warmtecentrale ook geluidsoverlast?

  De machines in de centrale produceren geluid. Dit geluid  is vergelijkbaar met het geluid in de huidige centrale. Hiermee vallen we ruim binnen de gestelde wet- en regelgeving van de gemeente en provincie Groningen. We nemen ook extra maatregelen door speciale geluidswerende omkasting om de machines heen. De bouwwerkzaamheden zullen wel tijdelijk voor enige overlast zorgen.

 • Geeft de nieuwe warmtecentrale geuroverlast?

  We werken zoveel mogelijk met gesloten systemen, waardoor er nauwelijks geur is waar te nemen. De geuren die vrij komen vallen ruim binnen de gestelde wet- en regelgeving van de gemeente en provincie Groningen.

 • Wat is de planning van de bouw van de centrale?

  De bouw van de centrale is gestart in februari 2021. De verwachting is dat de bouw in het voorjaar van 2022 gereed is. De warmtecentrale is dan ook gereed voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit de naastgelegen datacenters QTS en Bytesnet.

 • Welke vergunningen worden er afgegeven?
  • Omgevingsvergunning
  • Melding activiteiten besluit
  • Vergunning voor het verplaatsen/aanleggen van een toerit aan de Koegangen
  • Vergunning voor het lozen van hemelwater middels een wadi

  De vergunningen zijn inmiddels verleend. Daarmee is de bouw gestart in februari 2021.

Terug naar overzicht

Niet gevonden wat u zoekt?

Wij staan voor u klaar

Wilt u snel geholpen worden? Neem dan direct contact met ons op.