Tijdelijke warmtecentrale Zernike

Ons warmtenet wordt in de toekomst gevoed door restwarmte. Tot die tijd maken we gebruik van een zogeheten tijdelijke warmtecentrale.

Deze centrale warmteopwekker staat op de Zernike Campus, tegenover het datacenter QTS waar we de restwarmte van gaan gebruiken. Deze bestaat uit een loods met daarin twee warmtekrachtkoppelingen, twee gasgestookte van zes megawatt en een buffertank. Daarnaast schaffen we twee verplaatsbare verwarmingsketels aan die we op andere locaties kunnen neerzetten.

Warmtekrachtkoppeling
De centrale warmteopwekker is in december 2018 in gebruik genomen en gaat het warmtenet voeden dat al is aangelegd op Zernike en Paddepoel. In de centrale is een warmtekrachtkoppeling (WKK) aanwezig. Dit is een soort mini-elektriciteitscentrale. De generatoren in deze WKK wekken stroom op die we nodig hebben om de centrale te laten draaien. De warmte die hierbij vrijkomt wordt direct benut voor het warmtenet. Dit noemen we restwarmte. Dit betekent een reductie van CO2-uitstoot. We onderzoeken de komende periode of we de tijdelijke warmtecentrale nog verder kunnen ‘vergroenen’, bijvoorbeeld door gebruik te maken van groen gas. De twee aanwezige gasketels springen bij als er een piek komt in warmtevraag van onze klanten.

Twee verplaatsbare ketels
Naast een centrale warmteopwekker hebben we twee verplaatsbare ketels van 1 megawatt. Hiermee wordt het Zernike Innovatiecentrum en de nieuwe Polarisflat in Paddepoel verwarmd. Zodra een gebouw wordt aangesloten op het tijdelijke warmtenet, wordt de mobiele installatie ingezet voor het volgende gebouw dat aangesloten wil worden op het warmtenet van Warmtestad. Op dit moment is Dragant in Selwerd aangesloten op een mobiele ketel. Met deze verplaatsbare ketels kunnen we flexibel opereren totdat de definitieve warmtebron ingezet wordt.