Samen werken aan een duurzame toekomst

Voorwoord Dick Takkebos

Met enige trots presenteren wij ons jaaroverzicht 2022, een jaar waarin we grote stappen hebben gezet richting een CO2-neutrale stad. Het jaaroverzicht sluit aan bij onze jaarrekening over 2022, waarin de financiële informatie van WarmteStad verder is uitgewerkt.

Het is de eerste keer dat we dit jaaroverzicht maken. Met dit compactere jaaroverzicht bieden we meer inzicht in de kern van ons werk en in onze resultaten. Ons doel is immers om duurzame warmte en koeling te ontwikkelen én toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk Groningers te midden van een snel veranderende (energie)wereld.

 

Onze klanten en projecten

Het jaar 2022 werd uiteraard sterk bepaald door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari. De energieprijzen stegen daarna snel. Dit maakte eens te meer duidelijk dat het hebben van eigen en duurzame warmtebronnen niet alleen belangrijk is voor omgeving en klimaat, maar ook om een warm huis betaalbaar te houden en hierbij minder afhankelijk te zijn de prijs voor aardgas.

Vrijwel alle Nederlandse huishoudens hebben hun energielasten in 2022 fors zien stijgen. Prijzen voor aardgas en elektriciteit waren op enig moment zelfs 3 keer hoger in vergelijking met het jaar ervoor. Ook warmteklanten hebben met een tariefstijging te maken gehad. Dit komt onder andere doordat de warmteprijs nog steeds via de wet en via subsidies is gekoppeld aan de gasprijs. Ook moet het opwekken van warmte nog vaak aardgas worden gebruikt. Dit gaat de komende jaren veranderen. Toch lag landelijk de warmteprijs ook in 2022 onder de gemiddelde gasprijs. Doordat WarmteStad haar tarieven met name voor de warmtenetklanten structureel onder die landelijke warmteprijs weet te houden, hebben we prijsstijgingen in 2022 zoveel mogelijk weten te beperken.

Tegelijk is er weer hard gewerkt om onze afhankelijkheid van aardgas verder af te bouwen. Met de verdere aanleg van ons warmtenet in de bestaande wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen in Groningen. En op het Europapark, de Grunobuurt en bij het Ebbingekwartier/Vrydemalaan waar de nieuwbouw met behulp van ondiepe bodemenergie (Warmte Koude Opslag = WKO) wordt verwarmd en gekoeld. Dat gebeurt op een vergelijkbare manier met gesloten bodemlussen bij een aantal appartementencomplexen in en om de stad zoals bij de Van Houtenlaan, de Semmelweisstraat, de Klaprooslaan en in Harkstede. Ook in 2022 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen voor de aanleg van WKO in de nieuwbouwgebieden Stadshavens en Suikerzijde, waar in de komende jaren grote aantallen woningen op een duurzaam warmtesysteem zullen worden gaan aangesloten.

In 2022 sloten we verschillende gebouwcomplexen op onze WKO- en warmtenetten aan [LINK]. Vooral in Paddepoel en Selwerd, de Grunobuurt en bij het Ebbingekwartier/Vrydemalaan. In 2022 groeide ons aantal klanten met een kleinverbruiksaansluiting  met 68%. Het aantal zakelijke klanten nam toe met 37,5%.

 

Duurzaam en betaalbaar

Voor het warmtenet Noordwest was de ingebruikname van de nieuwe WarmteCentrale op Zernike in november hét duurzame hoogtepunt van 2022. De centrale maakt gebruik van meerdere duurzame bronnen, zoals de (rest)warmte van computers uit datacenters (datathermie). In 2022 is het datacenter van QTS als eerste op de WarmteCentrale aangesloten. Het datacenter van Bytesnet volgt in 2023/2024. Beide datacenters liggen vlak bij de WarmteCentrale, wat het gemakkelijker en goedkoper maakt om de computerwarmte te kunnen gebruiken.

"Om duurzame warmte betaalbaar te kunnen houden, blijven we zoeken naar zo goedkoop mogelijke duurzame bronnen."

Bij de ingebruikname van de WarmteCentrale Zernike is ook het startsein gegeven voor de bouw van het zonnewarmtepark Dorkwerd. Dit zonnepark gaat met zonnewarmte warm water maken en aan de WarmteCentrale leveren. Het zonnewarmtepark is eind 2023 klaar en wordt dan het grootste van Nederland. De productie van de WarmteCentrale bestaat dan voor ongeveer 65% uit rest- en zonnewarmte en vermindert ditzelfde percentage aardgasgebruik. In de komende jaren werken we er aan om aardgas  door nog meer duurzame bronnen te vervangen, zodat noordwest Groningen uiterlijk in 2035 volledig aardgasloos en CO2-neutraal kan zijn.

Om duurzame warmte nu en in de toekomst ook betaalbaar te kunnen houden, blijven we uiteraard zoeken naar zo goedkoop mogelijke duurzame bronnen en gebruiken we deze als dit qua prijs interessant genoeg is om er warmte van de juiste temperatuur mee te maken. En door dan ook voor langere perioden prijsafspraken te maken. Op die manier zijn we uiteindelijk steeds minder afhankelijk van de prijs van aardgas en houden we onze tarieven stabiel en betaalbaar.

 

De Groningse aanpak

Een belangrijke opsteker was de subsidie die we in 2022 uit het Nationaal Groeifonds toegezegd kregen om 5.000 huishoudens versneld op het warmtenet Noordwest te kunnen aansluiten. Het feit dat we met de inmiddels bereikte resultaten in Groningen landelijk gezien voorop lopen, heeft een belangrijke rol bij toekenning gespeeld.

Aan de basis van dit succes ligt een werkwijze die met recht de ‘Groningse Aanpak’ mag worden genoemd, waarin WarmteStad met alle betrokken partners en met wijkbewoners zelf samenwerkt om de warmtetransitie vorm te geven. Een werkwijze waarbij raakvlakken en koppelkansen worden gezocht, gevonden én benut om de kosten van de transitie voor Groningse huishoudens zo laag mogelijk te houden. Voortbouwend op de bereikte resultaten werken we zo verder aan de toekomst. Op weg naar een CO2-neutrale stad.

Zodat zoveel Groningers kunnen zeggen: Groningen, mijn WarmteStad!

Juni 2023
Dick Takkebos