Aantal appartementen

139

Kolenpark

Het Kolenpark bestaat uit 4 appartementencomplexen met in totaal 139 appartementen en is gevestigd op het Europapark. Deze worden in de toekomst verwarmd en gekoeld via een bron voor warmte- en koudeopslag (WKO).

Warmte- en koudeopslag is een techniek waarmee ’s zomers overtollige warmte in het grondwater wordt opgeslagen, voor nuttig gebruik in de winter. En andersom! Dat betekent dat woningen in de zomer ook comfortabel en bovendien duurzaam gekoeld kunnen worden.