Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WarmteStad verwerkt van haar klanten.

Indien u persoonsgegevens aan WarmteStad verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: WarmteStad, Griffeweg 99, 9723 DV te Groningen, telefoonnummer 050 – 368 8700.
 1. Welke gegevens verwerkt WarmteStad en voor welk doel
  1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
   • voor- en achternaam;
   • adresgegevens;
   • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s), meterstand(en);
  1. WarmteStad verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
   • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WarmteStad;
   • uw bankrekeningnummer en meterstanden worden gebruikt voor de voorschotnota en automatische incasso-opdrachten.
  2. Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met WarmteStad en u te informeren over de ontwikkelingen van WarmteStad.
 1. E-mail berichtgeving (opt-out):

WarmteStad gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met interessante informatie over WarmteStad. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

WarmteStad verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur dat u klant bent van WarmteStad tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft WarmteStad passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WarmteStad gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  • Via de klantenservice van WarmteStad kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WarmteStad zal uw verzoek in behandeling nemen.
  • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice.
  • Indien u klachten heeft over de wijze waarop WarmteStad uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de klantenservice.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan klantenservice@warmtestad.nl
 1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.