zijn binnenkort jouw leverancier van warmte

Vanaf 2020 verwelkomen we jou als nieuwe klant van WarmteStad. Hieronder beantwoorden we graag je vragen die je misschien hebt.

Vragen over WarmteStad

Wie is WarmteStad?

WarmteStad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Wij bieden Stadjers en bedrijven betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte- en/of koude oplossingen. Inmiddels hebben we meer dan 2100 klanten op diverse plekken in de stad Groningen. Jouw woning wordt aangesloten op het warmtenet dat we nu aanleggen.

Vragen over warmte

Warmte van WarmteStad: krijg ik het straks nog wel warm genoeg?

Jouw gebouw wordt eind dit jaar (2020) aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. Graag leggen we uit hoe deze warmte bij jou komt.

Op het Zerniketerrein hebben wij vorig jaar een tijdelijke warmteopwekcentrale gebouwd. Vanuit deze warmteopwekcentrale leveren wij, via ons warmtenet, nu al warmte aan alle gebouwen van de Hanze Hogeschool Groningen op het Zerniketerrein. Dit jaar zijn daar Upsilon, de Planetenflats en Polaris bijgekomen.

Het warmtenet is een leidingnetwerk dat gevuld is met warm water. Vanaf onze centrale gaat er water van 90 graden in de leiding. Als dit water bij jouw gebouw aankomt is het maximaal drie graden afgekoeld. De watertemperatuur is ongeveer gelijk aan het opgewarmde water van een cv ketel. Jouw woning kan straks dus net zo warm worden als met de huidige cv ketel.

Wat moet ik doen bij een storing?

Is er sprake van een storing in de levering van warmte en/of koude, of, indien van toepassing in de levering van warm tapwater? Neem dan direct telefonisch contact met ons op via 050 -368 8700. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

Tijdens kantoortijden krijgt u een medewerker van onze klantenservice aan de telefoon. Maar ook buiten kantoortijden zijn we bij storingen bereikbaar via bovenstaand nummer. Dan krijgt u een medewerker van ons servicebureau van Dorp aan de telefoon. Zij zullen u dan verder helpen.

Als de elektriciteit uitvalt, heb ik dan nog wel warmtelevering?

De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in Nederland is erg hoog. De gemiddelde uitval bedraagt minder dan 30 minuten per jaar. Net zoals bij het gebruik van een CV-ketel is er tijdens deze zeldzame momenten even geen warmte meer. Gelukkig komt dit weinig voor.

Gigajoules: wat zijn dat?

Gigajoules is de meeteenheid waarmee de afgifte van warmte wordt gemeten. Dat is bij gas in m3 of in kuub’s. Bij WarmteStad werken we met Gigajoules. Eén GJ komt overeen met ongeveer 35 m³ aardgas.

Hoe wordt mijn warmteverbruik berekend?

De warmtemeter meet en registreert het verbruik in kilowattuur, afgekort kWh. In onze jaarafrekening rekenen we dit om naar GJ (GigaJoules). Je kunt dit zelf ook uitrekenen met deze omrekenfactor: 1 kWh staat gelijk aan 0,0036 GJ.

Voorbeeld:
Het jaarverbruik voor warmteverbruik is 1.650 kWh. Op de jaarafrekening wordt dit vervolgens omgerekend naar GJ : 1.650 kWh x 0,0036 GJ = 5,94 GJ.

 

Vragen over tarieven

Automatisch incasso of per acceptgiro betalen?

Betaal je jouw facturen met een automatisch incasso? Dan ontvang je per maand een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van je rekening wordt afgeschreven. Wil je jouw facturen liever handmatig betalen? Dan kun je deze per acceptgiro betalen. Hiervoor brengen wij wel € 3,- per maand voor administratiekosten in rekening. Dit is inclusief BTW.

Hoe gaat het met de betaling van mijn warmte?

Per maand ontvang je een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van jouw rekening wordt afgeschreven. Eenmaal per jaar (en bij verhuizing) wordt het werkelijke verbruik vastgesteld en zal, op basis van de jaarafrekening, verrekening dan wel nabetaling plaatsvinden. Wil je liever niet betalen via automatische incasso, dan kun je de voorschotnota per acceptgiro betalen. Hiervoor brengen wij € 3,00 per maand voor administratiekosten in rekening.

Hoe vaak ontvang ik een voorschotnota?

Je ontvangt maandelijks een voorschotnota.

Hoe wordt het warmtetarief opgebouwd?

Ons warmtetarief bestaat, net als bij een gasaansluiting, uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn voor het beheer en onderhoud van ons netwerk en de bronnen, inclusief onze 24 uurs storingsdienst. De variabele kosten zijn de kosten voor het verbruik van warmte. Onze klanten met warmtekoudeopslag betalen voor de koeling alleen vastrecht. Aan het verbruik zijn verder geen kosten verbonden. Jaarlijks maken we in januari de tarieven bekend en stellen we de hoogte van het voorschot vast. Dan ontvangen de meeste van onze klanten ook hun jaarafrekening.

De hoeveelheid warmte die onze klanten gebruiken wordt gemeten in gigajoule (GJ). Eén GJ komt overeen met ongeveer 35 m³ aardgas.

Hoe wordt mijn warmtemeter uitgelezen?

Je warmtemeter wordt op afstand door ons uitgelezen. Geef je hier geen toestemming voor dan moeten wij de stand handmatig verwerken. Hiervoor wordt een bedrag van € 29,04 per jaar in rekening gebracht.

Wat als ik niet op tijd betaal?

Als je je nota niet op tijd betaalt, ontvang je een herinnering. Als je de herinneringsnota niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvang je vervolgens een aanmaning waarvoor wij € 24,20 in rekening brengen.

Wat ga ik betalen?

Het energieverbruik voor het verwarmen van jouw woning wordt gemeten in gigajoules (GJ). Per gigajoule betaal je een vast bedrag. Daarnaast betaal je een maandelijks vastrecht voor warmte. Voor de huur van de warmtemeter brengt WarmteStad een maandelijks vast bedrag in rekening. Onze prijzen zijn marktconform en voldoen aan de Warmtewet die per 1 januari 2014 is ingegaan.

Mijn vraag staat er niet bij

Heb je een andere vraag dan de veelgestelde vragen op deze website? Geen probleem. We geven je graag antwoord via 050 - 368 8700. Mailen kan natuurlijk ook: