Tarieven 2018 Borchrijck

Het energieverbruik voor het verwarmen van je woning wordt gemeten in gigajoule (GJ). Daarnaast betaal je een maandelijks vastrecht voor warmte. Voor het verbruik van koude betaal je geen kosten.
Het verbruik van warm tapwater wordt gemeten in m³. Voor het beheer en onderhoud van het collectieve energiesysteem, de warm tapwaterunit en de huur van de warmtemeter brengt WarmteStad een maandelijks vast bedrag in rekening.

Tarieven 2018
Bekijk hier je tarieven voor 2018
Per maand ontvang je een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van de rekening wordt afgeschreven. Eenmaal per jaar (en bij verhuizing) wordt het werkelijk verbruik vastgesteld en zal, op basis van de jaarafrekening, verrekening dan wel nabetaling plaatsvinden. Onze prijzen zijn marktconform en transparant en voldoen aan de Warmtewet die per 1 januari 2014 is ingegaan.

Maandelijks voorschotbedrag
Als maandelijks voorschotbedrag wordt voor de levering van warmte/koude en warm tapwater eenbedrag van € 158,- incl. BTW en andere heffingen in rekening gebracht.