Tarieven 2018 Campus Zonnelaan

Het energieverbruik voor het verwarmen van je woning wordt gemeten in gigajoule (GJ). Daarnaast betaal je een maandelijks vastrecht voor warmte (de hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de grootte van je woning). Voor de huur van de warmtemeter en de warmtewisselaar brengt WarmteStad een maandelijks vast bedrag in rekening.

Tarieven 2018
Bekijk hier je tarieven voor 2018
Per maand ontvang je een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van je rekening wordt afgeschreven. Eenmaal per jaar (en bij verhuizing) wordt je werkelijk verbruik vastgesteld en zal, op basis van de jaarafrekening, verrekening dan wel nabetaling plaatsvinden. Onze prijzen zijn marktconform en transparant en voldoen aan de Warmtewet die per 1 januari 2014 is ingegaan.

Maandelijks voorschotbedrag:
Als maandelijks voorschotbedrag wordt voor de levering van warmte een bedrag van € 49,- incl. BTW en andere heffing in rekening gebracht.